fbpx

Insights

Keep up to date with business trends and innovation technology
to unlock idea and drive your business

...
25 July 2022

จับตา 4 เมกะเทรนด์สำคัญ เปลี่ยนมุมมอง ‘Blockchain’ จากเทคโนโลยีพื้นฐานตลาดซื้อขายเก็งกำไร สู่การใช้งานเพื่อธุรกิจอย่างสร้างสรรค์

ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี หรือ Cryptocurrency ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พิสูจน์ว่า ‘บล็อกเชน (Blockchain)’ ได้ทำหน้าที่อย่างดีในฐาน...

...
15 July 2022

4 ความท้าทายใหม่ที่ CIO ต้องรับมือในปี 2022

ปัจจุบัน ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เป็นหนึ่งในกลไกหลักที่ใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถบรรล...

...
29 June 2022

ปฏิวัติข้อมูลองค์กรด้วย “Data Architecture” รับมือความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลขยะ

“Garbage in – Garbage Out (GIGO) หมายถึง ป้อนขยะเข้ามา ก็จะได้ขยะออกไป” เป็นนิยามที่มักพบได้บ่อยในโลกของ Computer Science และ Data Analytics ที่สะท...

...
21 June 2022

Top 7 Investment Trends in Borderless Competition

The business sector is facing new challenges such as digital disruption and the world of borderless competition where there are both local and inte...

...
7 June 2022

Marketing Transformation – the Key to Competitive Advantage in the World of Digital Economy

Marketing is to satisfy consumers’ demand with some value in a sustainable and profitable manner. The businesses that understand what consumers nee...

...
10 May 2022

7 Rules to Guarantee Successful ERP Implementation and Increase Competitiveness

Digital disruption is forcing most organizations to speed up their digital transformation to thrive in the digital era. However, there is the quest...

...
25 April 2022

Marketing Consultancies and Agencies a Must for Exponential Growth

“Marketing is facing unprecedented challenges” Amid ongoing challenges including the economic crisis, the pandemic, technology disruption, the h...

...
11 April 2022

10-Point Checklist for Problem-Free Vendor Selection

Vendor selection is the most important factor to ensure that a program management office (PMO) can implement a project efficiently and a business o...

...
28 February 2022

Disruptive Growth, a strategy for exponential growth which makes survivors winners

Amid the COVID-19 crisis, many businesses have transformed their organizations for survival. However, survival alone is not enough. Business organi...

...
22 February 2022

4 Things Business Need to Know for Successful Data-Driven Marketing

In the new world of business, many people agree that data-driven marketing informs our understanding about customers, gives us clearer data about c...

...
15 February 2022

Vendor Selection: In the quest of finding right and perfect-matching vendors

Digital transformation is a must for the organizations that want to survive and improve their competitiveness. It includes the application of digit...

...
2 February 2022

5 Initiatives for Successful Digital Transformation, Limitless Capabilities and Exponential Growth

The influences of online channels on consumers’ behaviors as well as business environments, and recommends 5 initiatives for successful digital tra...

...
10 January 2022

PMO Can Learn How to Win from Squid Game Project Management Represents Survival Challenge

A project management office (PMO), without a second thought, should not have anything to do with Squid Game, the world-famous survival series on Ne...

...
1 December 2021

‘AAA Application Strategy’ New apps will capture customers’ hearts and have business targets hit

Business organizations must have application strategies. Many organizations develop apps which are parts of their digital transformation to offer g...

...
7 October 2021

Develop Strategic Team with Strategies

Another indispensable team of the digital transformation consultancy Bluebik is the “Management Consulting” team. It is in the vanguard of formulat...

...
6 October 2021

“Data Governance” A Solid Foundation of Data-Driven Organizations. Unlocking Growth Potential

"Data Governance" in the 3 main areas of 1) data policy, 2) data governance team and 3) process will ensure the highest efficiency in data storage ...

...
25 June 2021

“AI Transformation” Unlock Potential to Become Data-Driven Organizations

Business organizations should conduct “AI Transformation” to apply artificial intelligence for the in-depth and real-time analyses of digital infor...

...
22 June 2021

Creating and Delivering Superior Digital Solutions

Many organizations try end-to-end digital transformation but not all of them can successfully apply technologies to serve their needs. Randomly sel...

...
8 June 2021

Financial Products for Younger People Must Be Personalized and Joyful

Today the quickness of everything shortens consumers’ interest and focus. Therefore, an important task of all business organizations is to keep cus...

...
2 June 2021

3 Marketing Tips to Boost Businesses After COVID-19

‘Advertising and marketing budgets are among the budgets that businesses should cut first in the event of a crisis.’ This saying about marketing mi...

...
1 June 2021

Agile Waterfall – The hybrid methodology plugs loopholes and enhances efficiency at modern organizations

Among the methodologies of modern organizations, agile has been mentioned regularly for years because it allows organizations to operate with flexi...

...
24 May 2021

“4A Model” For Businesses to Overcome New the COVID-19 Wave

Organizations should make use of its resources by applying the “4A Model” to – 1) Assess their potential and the readiness of their capital, techno...

...
14 May 2021

Agile Branding Make brands Fadelessly Famous

The world always changes and now it does even faster due to the COVID-19 pandemic. Clearly the waves of change smash like a flash especially when i...

...
14 May 2021

Turning Data into Valuable Insights

All businesses are already aware that in the digital era “data is a new oil”. Data become the main driver of economic growth. The more data are ava...

...
7 May 2021

Disrupt Marketing with Marketing Transformation

What is marketing transformation (MT)? It is to change a marketing process from its model to communications. Mindsets, technology applicat...

...
8 April 2021

Brand refresh to win the hearts and minds of customers

If a brand seems old-fashioned, unaccommodating or useless to its target group of customers, what can its owner do? Among immediate solution...

...
20 March 2021

“User Experience Design“ Is Above and Beyond Design

As most businesses do trade on digital platforms, user experience (UX) and user interface (UI) designs become crucial because they can guarantee th...

...
17 March 2021

Security, Why should businesses be focused in 2021?

Security is the first priority of all organizations. In the new world of businesses where digital channels become their major mechanisms and inform...

...
15 February 2021

Brick-and-mortar Shops Focusing on Creating Good Customer Experience with Technology to Impress Gen M

The businesses that depend mainly on brick-and-mortar shops to adapt during the new wave of COVID-19 to create strengths and opportunities. They sh...

...
25 December 2020

B2C Sector Expedites BIG Data-AI Use to Leverage Business Potential

Businesses that handle large amounts of data such as insurance, banking, telecommunications, and e-commerce should expeditiously use Big Data and A...

...
25 September 2020

Insurers Speed Up to Gain a Competitive Edge in Becoming Innovative Insurers

Tips for insurance businesses to expedite innovations to attract customers’ hearts via strategically applying technology and building a business ec...

...
25 September 2020

How Agile Helps Improve Marketing Efficiency and Gain a Competitive Edge in the Covid-19 Era

Applying the “Agile” is a concept to enhance marketing efficiency and to offer faster products and services by creating a small marketing campaign ...

...
11 June 2020

Cloud Technology is the Real Hero in Supporting Efficient Management of IT Expenses During COVID-19

Organizations can reduce IT expenses in this critical time by tapping into Cloud computing, which is a technology for storing and processing data o...

...
20 May 2020

Shifting ‘Mindsets’ – Key to success during COVID-19: embracing technologies to go through changes

Organizations must adjust their strategies in all dimensions to speed up transformation towards the new business normal. The escalating COVID-19...

...
29 April 2020

Data-driven Banking: Big Data Readied to Add Value to Banks

As the waves of digital disruption start to shake every industry, those who are slow or cannot adapt themselves to changes might be swept away or d...

...
10 April 2020

Intensive Business Continuity Planning (BCP) to fight against COVID – 19

In the past, a pandemic crisis might not constitute a threat to the going concern of businesses. However, the outbreak of the new coronavirus disea...

...
3 April 2020

5 Mega Trends to Steer Businesses Forward in the New Decade of 2020s

Many businesses have perished or faded away amid the constant evolution of technology and rapid-changing consumer behaviors, a reflection that “Ada...

...
5 February 2020

“Adjusting quickly and knowing how to use technology” paves the way to the top of the real estate business pyramid.

The digital disruption era does not only pose challenges but also offers opportunities for those who know how to use disruptive technology to their...

...
4 February 2020

KBank BLACKPINK Debit Card : A new success formula in the digital banking world

The debut of the KBank BLACKPINK Debit Card in the middle of last November was a phenomenon that rocked Thailand’s business sector, idol community,...

...
3 February 2020

It’s time for CTO/CIO to quickly embrace changes to catch up with the needs of the digital business world.

We have heard for a long time that Digital Disruption will likely cause significant change to every industry. Any business that cannot cope with su...

...
23 January 2020

Virtual Agile helps organizations stay afloat amid economic slowdown

Every industry currently faces the endless waves of Digital Disruption. Both traditional and new technologies have been making rapid changes to con...

...
11 October 2019

PFM, a Personal Financial and Investment Assistant in the Digital Age.

The next steps for banks in the digital era in managing money matters for customers and taking the role of a personal financial manager will be to ...

...
11 October 2019

Lifestyle Banking to Seize More ‘Time’ from Customers

In 5 years, competition in the banking industry will become more intense. With fast-changing customer behaviors and disrupters, it’s not just about...

...
10 October 2019

Customer Experience (CX) as Key to Business Success

In the age of digital transformation that alters all aspects of our day-to-day lives, businesses and entrepreneurs need to adapt to new business en...

...
10 October 2019

Bio Payment : A new take on payments in a Cashless society

“You can make payments without cash.”, Thailand is gradually turning itself into a functioning cashless society – meaning that after five years, y...

...
10 October 2019

Borderless Competition Through Digital Ecosystem

How the businesses create competitive advantages. One strategy that many businesses have done is to integrate themselves as part of the “Digital Ec...

...
9 October 2019

Omni-Channel : Blurs the lines between Online and Offline.

Even though the digital world has made it possible for businesses and customers to connect through an online platform for an easy exchange of produ...

...
9 October 2019

5 ways of how Agile works that are not limited only for Startup.

5ways to transform how an organisation works into the Agile model to cope with rapid changes in the business world and to be able to resolve any co...

...
9 October 2019

Marketing Automation : A Future Marketing Tool

Old-school marketing may not be enough to make us thrive in the digital age.  As people are concerned with time and becoming more sophisticated,...

...
8 October 2019

The Differences between Omni-Channel and Multi-Channel Strategies

The Differences between Omni-channel and Multi-channel Strategies With the steady increase in access points for the obtaining of products and se...

...
24 September 2019

Driving the digital core with Agile.

In a time when Digital technology has started playing a major role in global business - with the behaviours of the consumers always changing from d...