fbpx

Insights

Keep up to date with business trends and innovation technology
to unlock idea and drive your business

#Marketing Transformation x
...
8 June 2021

เมื่อต้องสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้โดนใจคนรุ่นใหม่ Personalized ไม่พอ ต้องสนุกด้วย

  ในปัจจุบันที่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วจนความสนใจและความจดจ่อของผู้บริโภคสั้นลง ภารกิจสำคัญของทุกองค์กรคือต้องหาทางดึงลูกค้าให้อยู่กับธุรกิจให้นานที่สุ...

...
2 June 2021

3 Marketing Tips to Boost Businesses After COVID-19

‘Advertising and marketing budgets are among the budgets that businesses should cut first in the event of a crisis.’ This saying about marketing mi...

...
8 April 2021

Brand Refresh เปลี่ยนลุคแบรนด์เก่า เอามาเล่าใหม่ให้ปัง

เมื่อภาพลักษณ์แบรนด์ของเราดูไม่ทันสมัยในใจลูกค้า อาจดูเข้าถึงยาก หรือไม่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายอีกต่อไป ธุรกิจเจ้าของแบรนด์จะสามารถทำอะไรได้บ้าง ...

...
15 February 2021

ธุรกิจหน้าร้านเน้นสร้าง “ประสบการณ์ลูกค้าที่ดี”ด้วยเทคโนโลยีมัดใจคน “GEN M”

ธุรกิจที่พึ่งพาการขายสินค้าผ่านหน้าร้านเป็นหลัก ควรเร่งปรับตัวในช่วงที่โควิดกำลังระบาดระลอกใหม่เพื่อสร้างจุดแข็งและโอกาสด้วยนำเสนอ "Customer Experi...