fbpx

Insights

Keep up to date with business trends and innovation technology
to unlock idea and drive your business

#Personalized x
...
8 June 2021

เมื่อต้องสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้โดนใจคนรุ่นใหม่ Personalized ไม่พอ ต้องสนุกด้วย

  ในปัจจุบันที่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วจนความสนใจและความจดจ่อของผู้บริโภคสั้นลง ภารกิจสำคัญของทุกองค์กรคือต้องหาทางดึงลูกค้าให้อยู่กับธุรกิจให้นานที่สุ...