fbpx

บล็อก

อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในทุกแวดวงธุรกิจ
เพื่อแรงบันดาลใจในการบริหารธุรกิจจากบลูบิค

#Decentralized finance x
...
11 พฤศจิกายน 2021

‘DeFi’ เกี่ยวข้องกับการเงินได้อย่างไร เมื่อขาดตัวกลางทางการเงิน

ก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงเรื่องธุรกรรมทางการเงิน คนส่วนใหญ่คงจะนึกถึง ธนาคาร ที่มีหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งผ่านเงินจากบัญชีหนึ่งไปให้ผู้รับอีกฝั่งหนึ่ง...