fbpx

เรื่องราวของเรา

พวกเราคือทีมงานที่มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจและการจัดการที่มีความเชี่ยวชาญเทียบเท่าองค์กรที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรธุรกิจจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดให้สามารถเติบโตได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล

#Human Resources x
...
9 มิถุนายน 2022

Do and Don’t จัด Virtual Training อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

ด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงนั้น ทำให้หลายองค์กรต้องปรับรูปแบบวิธีการทำงานใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยี ซึ่งรวมไปถึงการจัดการ...

...
1 เมษายน 2022

สร้างคนแบบไหน พัฒนาคนอย่างไร ให้ได้วัฒนธรรมองค์กรที่ดีเยี่ยม จากมุมมองของ HR

Human Resources (HR) นับเป็นด่านแรกในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเข้ามาร่วมงานกับองค์กร แต่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่เหล่าคนทำงานต้อ...