fbpx

เรื่องราวของเรา

พวกเราคือทีมงานที่มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจและการจัดการที่มีความเชี่ยวชาญเทียบเท่าองค์กรที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรธุรกิจจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดให้สามารถเติบโตได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล

#Data Analytics x
...
22 กรกฎาคม 2021

สัมภาษณ์นักเรียนทุน Bluebik Scholarship Program

นอกจากบลูบิคจะมีผลงานโดดเด่นในด้านการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรขนาดใหญ่มากมาย เรายังให้ความสำคัญกับการเติบโตของพนักงานภายในองค์กรด้วยเช่นเดียวกัน วั...