fbpx

เรื่องราวความสำเร็จ

#Voice of Clients x
24 สิงหาคม 2022

Voice of Clients : คุณพิศณุ โชควัฒนา บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SUN108

รับฟังเรื่องราวความประทับใจจาก 'คุณพิศณุ โชควัฒนา' กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SUN108 ที่มีต่อบริการของ Blueb...

18 สิงหาคม 2022

Voice of Clients : คุณบรรยง วิเศษมงคลชัย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

รับฟังเรื่องราวความประทับใจจาก 'คุณบรรยง วิเศษมงคลชัย' ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่มีต่อบริการของ Bluebik ในการช...

18 สิงหาคม 2022

Voice of Clients : คุณครองชัย ตรีสัตย์ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รับฟังเรื่องราวความประทับใจจาก 'คุณครองชัย ตรีสัตย์' ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่มีต่อบริการของ Bluebik ในการปรับกล...

18 สิงหาคม 2022

Voice of Clients : คุณวิน อุดมรัชตวนิชย์ กลุ่มธุรกิจการเงิน KTBST

ร่วมพูดคุยกับ 'คุณวิน อุดมรัชตวนิชย์' ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจการเงิน KTBST ถึงความประทับใจในการทำงานกับ Bluebik เพื่อพิชิตภารกิจการทรานส์ฟอร...

11 มีนาคม 2022

Voice of Clients : คุณวิศน สุนทราจารย์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR

พูดคุยกับ ‘คุณวิศน สุนทราจารย์’ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ถ...

10 กุมภาพันธ์ 2022

Voice of Clients : คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ร่วมพูดคุยกับ ‘คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ถึงความประทับใจในการทำงานกับบลูบ...