fbpx

บทความ

#Agile x
...
25 กันยายน 2020

“Agile”เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดยุคโควิด-19 สร้างความได้เปรียบ

หลักการ Agile มาปรับใช้กับการทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการได้รวดเร็วขึ้นกว่าการทำตลาดแบบเดิมด้วยการสร้างแคมเปญการตลา...

...
9 ตุลาคม 2019

5 วิธีการทำงานแบบอไจล์ (Agile) ที่ไม่จำกัดการใช้งานแต่กับสตาร์ทอัพ

5 วิธีเปลี่ยนการทำงานขององค์กร ให้ก้าวสู่รูปแบบอไจล์ (Agile) เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ และแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดข...

...
24 กันยายน 2019

พัฒนาการทำงานขององค์กรในยุคดิจิตอลด้วย Agile

ในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในโลกธุรกิจ พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความเร็วและการปรับตัวจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญ การทำงานโดยแนว...