fbpx

เรื่องราวความสำเร็จ

#BAM x
1 มิถุนายน 2021

Voice of Clients : คุณทองอุไร ลิ้มปิติ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

พูดคุยกับ “คุณทองอุไร ลิ้มปิติ” ในวันที่ BAM มองหา Strategy ใหม่รองรับการเดินเครื่องธุรกิจแบบ Asset Light การแข่งขันในโลกยุคใหม่ที่บังคับให้ธุรก...