fbpx

เรื่องราวความสำเร็จ

#MBK x
10 กุมภาพันธ์ 2022

Voice of Clients : คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ร่วมพูดคุยกับ ‘คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ถึงความประทับใจในการทำงานกับบลูบ...