fbpx
บทความ 3 พฤศจิกายน 2022

HR ยุคดิจิทัล ต้องปรับตัวอย่างไร ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ถือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรยุคดิจิทัลที่พนักงานต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา และยังต้องเฟ้นหาบุคลากรคุณภาพสำหรับแต่ละสาย ซึ่งต้องการคนที่มีทักษะแตกต่างกัน ทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องให้น้ำหนักในการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถควบคู่กับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานรู้สึกถึงโอกาสใหม่ๆ ที่ได้รับและอยากจะเติบโตไปพร้อมกับองค์กร

แต่ในความเป็นจริงฝ่ายทรัพยากรบุคคลในหลายองค์กรกลับต้องเสียเวลาไปกับการจัดการงานประจำ เช่น เรื่องการขาดลามาสายของพนักงาน การทำเรื่องขึ้นเงินเดือน และจัดการผลประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมบริษัทมากกว่าการสร้างคนคุณภาพ เป็นต้น

ซึ่งหากยังใช้เวลามากมายกับงานประจำที่ต้องทำซ้ำๆ โดยไม่มีโซลูชันในการแบ่งเบาภาระงานเหล่านี้ ในระยะยาวนอกจากตัวพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะไม่สามารถพัฒนาตนเองได้แล้ว ยังส่งผลเสียต่อภาพรวมขององค์กร โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพราะฉะนั้นการทำ HR Transformation จึงเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้…ลองมาดูกันว่า HR จะต้องทำอะไรบ้างเพื่อเข้าสู่ HR ยุคดิจิทัลที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง

1.เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีลดการทำงานซ้ำๆ – เรียนรู้วิธีใช้เทคโนโลยี HR Solution เพื่อเข้ามาช่วยลดภาระงานที่ต้องทำประจำของฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วยการใช้ระบบ Automation หรือ ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วย เช่น การขาดลามาสาย การขออนุมัติ และการจัดการเงินเดือน เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยสื่อสารและอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานทุกคนและยังสามารถแจ้งเตือนข่าวสารสำคัญสำหรับพนักงานแบบรายบุคคลได้ด้วยระบบอัตโนมัติ ทั้งนี้นอกจากจะช่วยลดเวลาการทำงานแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานได้อีกด้วย

2.ลดการเผชิญหน้าแต่เพิ่มปฏิสัมพันธ์ – ต้องยอมรับว่าในบางครั้งฝ่าย HR กับพนักงานก็มีเรื่องต้องให้เผชิญหน้าหรือขัดแย้งกัน เช่น เรื่องวันลา หรือการคำนวณค่าล่วงเวลา (Overtime Wage) ที่พนักงานอาจจดจำข้อมูลของตนเองอีกแบบในขณะที่ HR ก็มีข้อมูลอีกแบบ เป็นต้น แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปได้ด้วย HR Solution สมัยใหม่ ที่สามารถแสดงผลข้อมูลผ่าน HR Mobile Application ทำให้พนักงานสามารถตรวจสอบเองได้ ชัดเจนและลงรายละเอียดอย่างถูกต้องครบถ้วน 

เมื่อภาระการเผชิญหน้าลดลง ฝ่าย HR ก็มีเวลาสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อเพิ่มการปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับพนักงาน ทำให้ฝ่าย HR กลับมาเป็นที่รักของพนักงานทุกคนได้

3.เฟ้นหาสกิลใหม่ๆ ที่มีประโยชน์กับธุรกิจให้พนักงานได้เรียนรู้ – ปัจจุบันพนักงานต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล คือ จะต้องรู้เท่ากันความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและก้าวตามให้ทัน อีกทั้งยังต้องส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพไปฝึกอบรมอัปสกิลใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อนำทักษะเหล่านั้นกลับมาพัฒนาองค์กรและสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

4.รู้จักวิธีใช้ Data พัฒนาบุคลากร – การใช้ข้อมูลภายในองค์กรเพื่อวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการข้อมูลจะช่วยให้ HR ได้เห็นภาพรวมการทำงานของพนักงานได้แบบเรียลไทม์ และสามารถทำงานเชิงรุกได้ ตั้งแต่การวางแผนการจัดฝึกอมรม ด้านกำลังคน รวมถึงบริหารจัดการค่าแรงที่เหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงาน

ขณะเดียวกันข้อมูลการขาดลามาสาย ยังทำให้ทราบว่าพนักงานแต่ละคนมีสุขภาพที่ดีหรือไม่ หากพนักงานโดยรวมลาป่วยบ่อยกว่าที่ควรจะเป็น ฝ่าย HR สามารถเข้าไปช่วยปรับวิธีการทำงานใหม่เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความสุขพร้อมจะทำงานกับองค์กรในระยะยาว

ทั้งนี้ องค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องอาศัยทีม HR ที่ผ่านการทรานส์ฟอร์ม เพื่อเป็นแกนหลักในการผลักดันคนในองค์กรให้เติบโตไปสู่การทรานส์ฟอร์มทั้งองค์กรได้ในที่สุด 

สำหรับผู้ที่สนใจ (ไม่เกิน 10 ราย) ระบบ HR ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานในทุกมิติความต้องการและสอดรับกับเทรนด์การทำธุรกิจที่ยุคดิจิทัล สามารถทดลองใช้งานระบบ HumanOS ได้ฟรี โดยติดต่อได้ที่ 082 221 5464 หรือ Line ID: @humanos.biz (ต้องมี @ นำหน้า) หรือลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ที่ https://backend.humanos.biz/RegisterUI.aspx และสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://humanos.biz/