fbpx

Case Studies

...
28 กันยายน 2021

พัฒนาฟีเจอร์การเงินแนวใหม่ให้แตกต่างและสนุก

Client Industry : สถาบันการเงิน Bluebik Role : ออกแบบ UX/UI และ Coding HTML บนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ดึงดูดลูกค้า Situation : ด้วยสาเหตุที่ไม่อยา...

...
28 กันยายน 2021

ก้าวใหม่ในตลาดแบตเตอรี่

Client Industry : ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค Bluebik Role : กำหนดแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต S...

...
23 กันยายน 2021

ตรวจสุขภาพ IT ขององค์กรด้วยกระบวนการ IT Assessment

Client Industry : ผู้ให้บริการเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Bluebik Role : สำรวจความพร้อมและศักยภาพด้านไอทีเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต ...

...
21 กันยายน 2021

ริเริ่มโครงการดิจิทัลด้วยการยกระดับ Digital Mindset

Client Industry : ผู้ให้บริการด้านการเงินและการลงทุน Bluebik Role : ผลักดัน Digital Mindset เพื่อให้คนในองค์กรริเริ่มพัฒนาโครงการและเครื่องมือดิ...

...
4 สิงหาคม 2021

ออกแบบ Winning Strategy อย่างไรให้แตกต่าง

Client Industry : ธุรกิจศูนย์การค้า Bluebik Role : วางกลยุทธ์ด้านธุรกิจและการตลาด พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ภายในองค์กร ...