fbpx
Blogs 4 December 2020

4 ปัจจัยความสำเร็จ Digital Transformation

ขณะนี้ Digital Transformation กลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้าง เพราะได้กลายเป็นหนทางรอดของหลายๆ ธุรกิจ หลังเผชิญวิกฤตในช่วงที่ผ่านมา และต้องหาทางรับความไม่แน่นอนที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นอีกในอนาคต

แต่ไม่ใช่ทุกองค์กรจะประสบความสำเร็จในการทรานส์ฟอร์ม โดยข้อมูลล่าสุดจากผลการสำรวจของนิตยสารธุรกิจ CIO ช่วงปลายปีที่แล้ว พบว่ามี 47% ของบริษัท 510 แห่ง ที่ก้าวหน้าในการทำ Digital Transformation ดังนั้น หากอยากประสบความสำเร็จในการทรานส์ฟอร์ม ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับปัจจัย 4 ประการ ดังต่อไปนี้

black and whites logo

1. ข้อมูล

องค์กรที่ล้มเหลวในการทรานส์ฟอร์มส่วนใหญ่ ยังไม่มีมาตรการหรือแนวทางการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนในกรณีเลวร้ายที่สุดคือข้อมูลเหล่านั้นไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งปัญหามาจากการไม่สื่อสารกันอย่างชัดเจนระหว่างฝ่ายไอทีและฝ่ายปฏิบัติการ (FrontLine Operations) ที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและรูปแบบข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ

2. กระบวนการ

การยึดติดกับแนวคิดแบบลำดับชั้น โดยมองแค่หน้าที่ความรับผิดชอบเป็นส่วนๆ และขาดการมองภาพรวมแบบบูรณาการ (end-to-end) การกระทำเช่นนี้คือหายนะของการทำ Digital Transformation หากต้องการประสบความสำเร็จในการทรานส์ฟอร์ม องค์กรต้องอาศัยความคิดแบบ end-to-end โดยมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อย่างไร้รอยต่อของกระบวนการทำงานขององค์กรแบบ cross-functional

3. เทคโนโลยี

น่าเศร้าที่หลายองค์กรมอง Digital Transformation ว่าเป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวและเน้นทุ่มเม็ดเงินลงในเทคโนโลยีที่มีกระแสมาแรง โดยปราศจากการศึกษาและความเข้าใจเทคโนโลยีนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น IoT บล็อกเชน Data Lake จนถึงปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงไม่ได้พิจารณาว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเหมาะกับองค์กรของตัวเองหรือไม่ ดังนั้น ก่อนจะเลือกลงทุนในเทคโนโลยี องค์กรควรประเมินธุรกิจของตัวเอง วางกลยุทธ์ให้รอบคอบ ตั้งเป้าหมายที่ต้องการไปถึงเสียก่อน แล้วค่อยเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้

4. ความสามารถในการรับมือความเปลี่ยนแปลง

หัวใจสำคัญของการทำ Digital Transformation ต้องเริ่มจากตัวบุคลากรในองค์กรที่พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลง หมายความว่าต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยืดหยุ่น เปิดกว้าง พร้อมปรับตัวได้ตลอดเวลา ซึ่งสิ่งสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเช่นนี้คือต้องมีการสื่อสารภายในองค์กรที่ชัดเจนกับพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อที่ทุกฝ่ายจะได้เข้าใจภาพเดียวกัน และตระหนักถึงเป้าหมายที่องค์กรต้องไปให้ถึง