fbpx
Blogs 25 June 2021

CEO Office as-a-service บริการใหม่สร้างองค์กรแบบคล่องตัว

คงต้องกล่าวว่าการบริหารองค์กรยุคใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโควิด ซึ่งส่งผลให้การทำธุรกิจยากยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งในแง่การต้องควบคุมรายจ่ายและการต้องแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ

As a service จึงเป็นทางเลือกที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ เพื่อช่วยให้การทำธุรกิจราบรื่นขึ้น โดยที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีคือบริการคลาวด์ ที่มีทั้งแบบ Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) และ Software-as-a-Service (SaaS)

แต่นอกจากที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์แล้ว As-a-service ในปัจจุบันมีขอบเขตกว้างไกลกว่านั้น

“CEO Office” คือ as-a-service รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาที่ Top management พบเจออยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานเร่งด่วนที่ขาดบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ หรืองานเชิงกลยุทธ์ที่ถูกรั้งไว้ด้วยงานประจำ (Routine tasks) ทำให้การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยโครงการใหม่ ๆ อาจเกิดขึ้นได้อย่างไม่ทันใจ ไม่ทันต่อตลาดที่เดินหน้าอย่างรวดเร็ว

โดยขอบเขตการทำงานหลักๆ ของ CEO Office คือการเข้าไปช่วยให้คำปรึกษาในประเด็นสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของ CEO ให้ประสบความสำเร็จและเกิดขึ้นจริงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น

  • การคิด วิเคราะห์ และปรับแผนกลยุทธ์ให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ธุรกิจหาทางเดินไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มรายได้และลดต้นทุน โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
  • การช่วยขับเคลื่อนแผนงานที่มีอยู่เป็นจำนวนมากและขาดกำลังคนที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะในเรื่องต่าง ๆ (Strategic executioner)
  • การแสวงหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโต ผ่านการมองหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อขยายช่องทางการนำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตลาด (Strategic deal-making)

CEO Office จึงน่าจะเป็นอีกตัวช่วยใหม่ เพื่อสร้างความคล่องตัวในการบริหารองค์กร ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของ Bluebik บริการ CEO Office ช่วยให้องค์กรใหญ่ที่กำลังประสบปัญหาสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริง โดยหากองค์กรใดกำลังสนใจบริการนี้ สามารถติดต่อเราเพื่อหารือเบื้องต้นได้ที่ [email protected] หรือ 02-636-7011


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่