fbpx
Blogs 30 August 2021

อะไรทำให้ บลูบิค แตกต่างจากบริษัทคอนซัลต์อื่น?

แน่นอนว่าการทำธุรกิจย่อมมีคู่แข่งอยู่ในแต่ละตลาด เช่นเดียวกันกับบริษัทคอนซัลต์อย่างบลูบิค เนื่องจากเป็นการให้บริการที่ต้องการความเชี่ยวชาญและความรอบรู้ที่ค่อนข้างสูง จึงทำให้ในตลาดการแข่งขันของธุรกิจคอนซัลต์ในประเทศไทยที่รู้จักเป็นที่แพร่หลายอาจจะมีไม่มากนัก และส่วนใหญ่จะมาจากบริษัทคอนซัลต์ระดับโลกที่เห็นโอกาสนี้และเข้ามา เช่น McKinsey & Co., BCG, Bain เป็นต้น ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น “Big Three” ของบริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงกลุ่ม “Big 4” ของ Accounting firms ที่มีแผนก Consulting หรือ Advisory ที่คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ด้วยเช่นกัน อย่าง PwC, EY, KPMG และ Deloitte รวมไปถึงบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีอย่าง Accenture ที่เข้ามาร่วมแข่งขันในตลาดนี้ด้วยกัน 

แล้วบลูบิคสร้าง Blue Ocean Strategy ได้อย่างไร?

จุดแข็งของบลูบิคคือการให้บริการด้านคำปรึกษาด้านกลุยทธ์เชิงเทคโนโลยีสำหรับองค์กรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ การออกแบบและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ การลงมือทำจริง ไปจนถึงการต่อยอดทางข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อวางรากฐานและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจต่อไปให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจากปัจจัยทางด้านการแข่งขันทั้งหมดนี้แล้ว จึงทำให้บลูบิคสามารถสร้างความแตกต่างและเป็นหนึ่งในผู้เล่นไม่กี่รายที่นำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรให้กับธุรกิจได้ แตกต่างจากบริษัทที่ปรึกษาบางแห่งที่เน้นไปที่การช่วยคิดแผนกลยุทธ์ หรือบางแห่งที่เน้นพัฒนาระบบและเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว

อะไรทำให้ บลูบิค แตกต่างจากคอนซัลต์อื่น ๆ

 

1. ช่วยธุรกิจหาจุดต่าง สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้จริง 

เมื่อธุรกิจตัดสินใจเลือกบริษัทที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อหวังให้เข้าไปช่วยปรับปรุงการดำเนินงาน ปัญหาหนึ่งที่พบเจออยู่บ่อยครั้งคือที่ปรึกษาบางรายอาจไม่ได้เข้าใจตัวธุรกิจจริงๆ จึงทำให้ไม่ได้ช่วยค้นหากลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation) เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกถึงคุณค่าที่แตกต่างจากผู้เล่นรายอื่นๆ ในตลาด 

ดังนั้นเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ บลูบิค จึงออกแบบแผนกลยุทธ์ให้เหมาะกับองค์กรแต่ละแห่ง (Tailor-made) โดยวิเคราะห์จากสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมนำเสนอแนวทางกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ปัญหาที่องค์กรกำลังพบเจออยู่ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อคิดหาจุดต่างในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้เหมาะสมแต่ละธุรกิจ และบริบทของสภาพแวดล้อม (Localization) เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานของเราสามารถนำไปปรับใช้และสามารถผลลัพธ์ได้จริง  

2. ให้บริการแบบครบวงจรและนำไปใช้ได้จริง

อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่หลายองค์กรอาจพบเมื่อใช้บริการคอนซัลต์ คือแผนกลยุทธ์ล้ำค่าที่ผ่านการคิดมาเป็นอย่างดี ไม่สามารถนำไปใช้งานจริงหรือขึ้นระบบ (Implementation) ได้ทันที ขณะที่บริษัทที่ปรึกษาบางแห่งอาจเน้นทำในส่วนของการขึ้นระบบเป็นหลัก ส่งผลให้ยังขาดมุมมองในเชิงธุรกิจไป

บลูบิค เข้าใจทั้งในมุมธุรกิจและมุมเทคโนโลยี จึงทำให้บลูบิคใช้โอกาสนี้ในการเป็นคอนซัลต์ที่เป็นส่วนผสมของคอนซัลต์ทั้งสองแบบนี้ และสามารถให้บริการได้ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ไปจนถึงการลงมือทำจริง (End-to-end solution) และทำให้บลูบิคมีจุดแข็งที่สามารถสร้างกลยุทธ์ที่เข้าใจบริบทของคนไทย และนำไปใช้จริง ด้วย 5 บริการหลัก ได้แก่ Management Consulting, Digital Excellence & Delivery, Strategic PMO, Big Data & Advanced Analytics และ IT Staff Augmentation

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของบลูบิคได้ที่ https://bluebik.com/th/news-and-activities/3844 

3. ไม่ได้เป็นแค่คอนซัลต์แต่เราเป็น Business partner

มุมมองในการให้บริการของบลูบิคนั้นไม่ได้มองว่าตัวเองจะเป็นเพียงที่ปรึกษาให้องค์กรของลูกค้า แต่เป็นเหมือนกับพาร์ทเนอร์ที่ไว้ใจได้ในการช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง การประสานงานกับทีมปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามแผนงาน เป็นต้น รวมไปบลูบิคเองก็เปิดโอกาสที่จะจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ด้วยเช่นกัน เช่น การร่วมทุนระหว่าง บมจ. บลูบิค กรุ๊ป และ บมจ. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เพื่อจัดจัดตั้งบริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด (Orbit) เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับ OR ในอนาคต

4. เป็นแหล่งรวมคนเก่งด้านธุรกิจและดิจิทัล 

บลูบิคเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation รวบรวมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเทียบชั้นบริษัทระดับโลกตั้งแต่คณะกรรมการ เช่น คุณโจ้-ธนา ซึ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และมีประสบการณ์บริหารองค์กรชั้นนำมานานกว่า 30 ปี  รวมถึงผู้บริหารรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองอย่าง คุณโบ๊ท-พชร (CEO) คุณโป้ง-ปกรณ์ (CTO) เป็นต้น อีกทั้งทีมงานไฟแรงที่มีความเข้าใจและตามทันการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลกธุรกิจ ในระดับหัวกระทิในการสร้างผลงานโดดเด่นในแต่ละสายงานที่เชี่ยวชาญ พิสูจน์ด้วย Track record และคำชื่นชมจากลูกค้าทั้งหมดที่ไปในทิศทางบวกและความเชื่อมั่นที่ได้รับ อีกทั้งความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวอยู่เสมอ จึงทำให้บุคลากรของบลูบิคมีความแตกต่างจากองค์กรอื่น และมีวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้และเติบโต พร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่ใช่แค่ดีพอ แต่เป็นดีที่สุดอยู่เสมอ