fbpx
Blogs 19 October 2021

Your Strategy needs a Strategy เพราะธุรกิจเริ่มที่กลยุทธ์ แล้วจะคิดกลยุทธ์อย่างไรให้แตกต่าง

ในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างเปลี่ยนไว ทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัยแวดล้อมในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะหลังเกิดการระบาดของโควิด-19 เทคโนโลยีคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยธุรกิจไล่ตามการเปลี่ยนแปลงได้ทัน 

แต่ก็ไม่ใช่ทุกองค์กรจะประสบความสำเร็จในการมุ่งสู่ดิจิทัล ทั้งจากข้อจำกัดบางอย่างของตัวธุรกิจเอง รวมถึงความไม่พร้อมเรื่องทรัพยากรต่างๆ ทำให้การปรับตัวยังไม่เร็วพอ จนอาจเสียโอกาสการแข่งขันไปให้คู่แข่งในภาคอุตสาหกรรมเดียวกันที่ปรับตัวได้ไวกว่า ดังนั้นการวางกลยุทธ์ที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอนาคตการเติบโตของธุรกิจ

ควรเลือกกลยุทธ์แบบไหนให้เหมาะกับธุรกิจ?

ก่อนเริ่มค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะสม ควรลองประเมินก่อนว่าตอนนี้ธุรกิจกำลังอยู่ในช่วงไหน (Stage) โดยสามารถแบ่งคร่าวๆ ตามลักษณะการเติบโตของธุรกิจ เช่น ในช่วงเริ่มก่อตั้ง อาจต้องเน้นไปที่การหากลยุทธ์เพื่อสร้างจุดเด่นและความแตกต่าง เพื่อให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ได้ เพื่อต่อยอดไปสู่การนำเสนอสินค้าที่ลูกค้าสนใจ ส่วนธุรกิจที่เติบโตเต็มที่แล้ว (Mature) อาจเริ่มมองหากลยุทธ์การสร้างรายได้จากแหล่งใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว กรณีที่ธุรกิจมีสัญญาณเข้าสู่ช่วงขาลง เช่น ความต้องการสินค้าและยอดขายเริ่มลดลง หรือกำไรลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องหันไปใช้กลยุทธ์การถดถอย (Retrenchment Strategy) ไม่ว่าจะเป็นการลดขนาดองค์กรเพื่อลดต้นทุนกิจการ ลดการลงทุนในส่วนที่ไม่จำเป็น และเลิกกิจการบางส่วนหรืออาจจะทั้งหมด

หากพูดให้เห็นภาพมากขึ้น อาจลองมองว่าธุรกิจของเราเปรียบเสมือนสินค้าที่มีช่วงวงจรชีวิต (Product Life Cycle) ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ซึ่งต้องหาทางทำให้ลูกค้ารู้จักและเลือกซื้อสินค้าเรา พอเข้าไปอยู่ในใจลูกค้าได้แล้ว ก็เข้าสู่ช่วงแห่งการเติบโต แต่เมื่อเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดอิ่มตัวในจุดหนึ่ง จึงเป็นช่วงที่ต้องหาทางพลิกฟื้นธุรกิจให้กลับมาเติบโตขึ้นอีกครั้ง 

>> ทำความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่อง Product Life Cycle (คลิ๊กอ่านที่ลิงค์ได้เลย)

อย่างไรก็ตาม แม้ประเมินได้คร่าวๆ แล้วว่าในภาพรวม ธุรกิจควรวางแนวทางกลยุทธ์แบบไหน แต่การนำกลยุทธ์มาใช้กับธุรกิจจริงๆ อาจมีความท้าทายมากกว่าที่คิด 

สำหรับ บลูบิค ซึ่งให้บริการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยทรานส์ฟอร์มองค์กร มองว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้กลยุทธ์นำมาใช้ไม่ได้จริง คือกลยุทธ์ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้เหมาะกับแต่ละองค์กร (Tailor-made) ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว องค์กรแต่ละย่อมมีความแตกต่างกันแม้จะเป็นธุรกิจในกลุ่มเดียวกันหรือทำกิจการคล้ายๆ กันก็ตาม ดังนั้นกลยุทธ์ที่คิดวิเคราะห์จากสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาที่กำลังพบเจออยู่ และเป้าหมายของธุรกิจนั้นๆ ทั้งเพื่อแก้ปัญหาและหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ 

อีกเรื่องสำคัญคือ นอกจากกลยุทธ์ต้องคิดมาดีและเหมาะกับธุรกิจแล้ว ต้องสามารถลงมือทำให้กลยุทธ์นั้นเป็นจริง ซึ่งธุรกิจบางแห่งอาจจะยังขาดทีมงานมาช่วยพัฒนาระบบหรือเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อตามแผนที่คิดไว้ หรือบางแห่งอาจมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอยู่แล้ว แต่ยังขาดมุมมองในเชิงธุรกิจ เช่น จะนำระบบที่พัฒนามาไปช่วยเพิ่มยอดขายตรงจุดไหน หรือจะออกแบบแพลตฟอร์มอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจและอยากกลับมาใช้บริการอีก เป็นต้น 

บริการเชิงกลยุทธ์ที่สร้างผลลัพธ์ให้ธุรกิจได้จริง เสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มผลกำไร

ที่บลูบิค บริการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยวางแผนกลยุทธ์องค์กร แบ่งออกเป็นหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น 

 • บริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์องค์กร (Business Management Strategy)

  ช่วยธุรกิจค้นหาปัจจัยความสำเร็จ และวางทิศทางที่จะพาองค์กรไปถึงความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการคำนวณต้นทุนและผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
 • บริการให้คำปรึกษาด้านการทรานส์ฟอร์ม (Digital Transformation)

  ช่วยกำหนดทิศทางดิจิทัลเพื่อให้องค์กรสามารถก้าวไปยืนแถวหน้าได้ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจในปัจจัยที่ส่งผลกระทบที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
 • บริการให้คำปรึกษาด้านการตลาดและการขาย (Marketing and Sales)

  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการตลาดให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ตั้งแต่การวางกลยุทธ์เพื่อยกระดับวิธีการทำการตลาด หรือ Marketing Transformation ที่จะช่วยลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนการวางโรดแมปการทรานส์ฟอร์มกระบวนการทำการตลาดตั้งแต่ Marketing Model, Process, Organization, Platform และ Communication เช่น การผสานเทคโนโลยีด้านดาต้ากับการทำโฆษณา การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ไปจนถึงการคิด Marketing Strategy ที่จะช่วยสร้างแบรนด์ยุคใหม่ (New Era-branded) ผ่านการสื่อสารแบรนด์ด้วยโมเดล 10Ps รวมถึงออกแบบการสื่อสารการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ
 • บริการให้คำปรึกษาอื่นๆ สำหรับผู้บริหาร (As-a-Service)

  ที่บลูบิคเราไม่ได้ให้บริการกับองค์กรขนาดใหญ่ในฐานะลูกค้าเท่านั้น แต่เรามองตัวเองเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยผลักดันองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการเข้าไปช่วยดูแลในส่วนต่างๆ เช่น บริการ CEO Office as-a-service เพื่อแก้ปัญหาที่ Top management พบเจออยู่เสมอ ด้วยการเข้าไปช่วยให้คำปรึกษาในประเด็นสำคัญ รวมไปถึงการจัด Workshop ให้กับกลุ่มผู้บริหาร เพื่อให้ได้ภาพเป้าหมายที่ตรงกันและชัดเจน นำไปสู่การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของ CEO ให้ประสบความสำเร็จและเกิดขึ้นจริงอย่างรวดเร็ว