fbpx
Blogs 30 November 2021

Why Transform? & How to Transform?
‘คน’ ปัจจัยหลักขับเคลื่อนองค์กรสำเร็จ

Digital Transformation คืออะไร


การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในองค์กรเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการทำงานไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือให้บริการลูกค้าเพื่อสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วรวมทั้งเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเติบโตทางธุรกิจ


Digital Transformation เป็นคำที่เราได้ยินกันอย่างแพร่หลายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งผู้นำธุรกิจทั่วโลกยังให้ความสำคัญกับสิ่งๆนี้ เพราะเชื่อว่าจะสามารถพลิกโฉมธุรกิจให้มีกำไรที่สวยงามได้

หากถามว่า Digital Transformation คืออะไร คงอธิบายอย่างสั้นๆให้เข้าใจได้ง่ายๆ คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในองค์กรเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการทำงานไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือให้บริการลูกค้าเพื่อสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วรวมทั้งเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเติบโตทางธุรกิจ

ตัวอย่างผู้ที่ทำ Digital Transformation จนประสบความสำเร็จ เช่น LEGO ผู้ผลิตของเล่นเด็กที่เคยประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักจนต้องตัดสินใจพลิกโฉมธุรกิจด้วยการสร้าง Business Model แบบใหม่ จากการทำภาพยนตร์ เกมส์ และ Mobile Application จนในที่สุดสามารถสร้างผลกำไรได้มากถึง 37.1% รวมทั้งสร้างรายได้ถึง 468 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการทำหนัง แถมยังได้รับการนิยามว่าเป็น “the Apple of toys”อีกด้วย

Why?
หากจะสรุปเป้าหมายของการทำ Digital Transformation
แบบง่ายๆ คงแบ่งออกเป็น 4 เรื่อง ดังนี้

  1. ทำเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
  2. ทำเพื่อลดค่าใช้จ่าย
  3. ทำเพื่อเพิ่มรายได้
  4. ทำเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจหรือเพื่อภาพลักษณ์ที่ทันสมัย

ทั้งนี้ Digital Technology เป็นเพียงเครื่องมือที่เข้ามาเสริมทัพ หากคิดว่าการทำ Digital Transformation คือการซื้อเทคโนโลยีแล้วจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น ขอบอกว่าคุณกำลังคิดผิด เพราะการทำ Digital Transformation ต้องอาศัยหลายปัจจัยหลายๆอย่างเพื่อให้การทำ Digital Transformation ประสบความสำเร็จ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ “บุคคลากร” เพราะเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation

How?
หากผู้บริหารไปจนถึงพนักงานตำแหน่งล่างสุดขาดความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเป็นที่แน่นอนว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดการต่อต้านความเปลี่ยนแปลง

ฉะนั้นองค์กรควรรับมือก่อนที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ Digital Transformation ดังนี้

  • ให้รางวัลหรือผลตอบแทนที่จับต้องได้ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเต็มใจที่จะปรับตัวเข้าสู่ New Business
  • สร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจ เพื่อให้พนักงานก้าวไปสู่เป้าหมายและวิธีการใหม่ ๆ ขององค์กรไปพร้อมๆกัน
  • ส่งเสริมทักษะบุคลากร อาจจะลงทุนในคอร์สฝึกอบรมทักษะใหม่จะได้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง