fbpx

Our people’s stories

We are a group of internationally experienced professionals who are passionate in bringing the most forefront ways of working to deliver success to clients.

#Productivity x
...
8 December 2021

เปิดเคล็ดลับ เป็นคอนซัลต์ยังไงให้ใช้ชีวิตคุ้ม
Work smart, not work hard

ใกล้จะสิ้นปีกันแล้ว ใครที่ทำเป้าหมายปีนี้สำเร็จกันไปแล้วบ้าง ยกมือขึ้น ! หรือใครที่กำลังวางแผนว่าปีหน้าจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม อยากทำงานให้เก่งขึ...

...
19 November 2021

ทำความรู้จักทีม Marketing & PR
ผู้อยู่เบื้องหลังการปั้นแบรนด์ “BBIK”

หลายคนที่มีโอกาสได้อ่านบทความนี้ น่าจะมีความคุ้นเคยและรู้จักกับ Bluebik หรือ BBIK มากันแล้วระดับนึง ไม่ว่าจะเป็นการเห็นข่าวเกี่ยวกับบริษัท อ่านบทคว...