fbpx

Our people’s stories

We are a group of internationally experienced professionals who are passionate in bringing the most forefront ways of working to deliver success to clients.

#Strategy x
...
8 December 2021

เปิดเคล็ดลับ เป็นคอนซัลต์ยังไงให้ใช้ชีวิตคุ้ม
Work smart, not work hard

ใกล้จะสิ้นปีกันแล้ว ใครที่ทำเป้าหมายปีนี้สำเร็จกันไปแล้วบ้าง ยกมือขึ้น ! หรือใครที่กำลังวางแผนว่าปีหน้าจะเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม อยากทำงานให้เก่งขึ...