fbpx

Cookies Policy

นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้อธิบายถึงคุกกี้และวิธีที่เราใช้คุกกี้ ท่านควรอ่านนโยบายนี้เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจประเภทของคุกกี้ที่เราใช้ หรือข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยใช้คุกกี้และวิธีการใช้ข้อมูลนั้น

โดยปกติแล้วคุกกี้จะไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่ระบุถึงผู้ใช้ แต่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับท่านอาจเชื่อมโยงกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้และได้รับจากคุกกี้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ จัดเก็บ และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย https://bluebik.com/privacy-policy

ความหมาย

เพื่อวัตถุประสงค์ในนโยบายคุกกี้นี้:

บริษัท (เรียกว่า “บริษัท”, “เรา”, “เรา” หรือ “ของเรา” ในข้อตกลงนี้) หมายถึง บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคารอารยทรัพย์ เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บริการ หมายถึงเว็บไซต์

เว็บไซต์ หมายถึงเว็บไซต์ของบริษัท สามารถเข้าถึงได้จาก https://www.bluebik.com

ท่าน หมายถึง บุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์ หรือบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นในนามของบุคคลดังกล่าวที่เข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูลในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเราผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่ของท่าน เช่น แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน

ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา เช่น การจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน การเก็บข้อมูลนี้เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลการตั้งค่าความปลอดภัยของท่าน รวมถึงสินค้าและบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้อาจถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านทั้งในก่อนหน้าและปัจจุบัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน โดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ดีขึ้น และทำเว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น บางกรณีเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดซึ่งอาจจะต้องใช้ข้อมูลอินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ

ประเภทของคุกกี้ที่ถูกใช้

ประเภทของคุกกี้รายละเอียดตัวอย่าง
คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงานคุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงาน เช่น การประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งาน จำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน– Google Analytics
– Hotjar
คุกกี้เพื่อการโฆษณาคุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน– Facebook Pixels

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได้โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ตามลิงก์ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้: บทความเกี่ยวกับคุกกี้ทั้งหมด: http://www.allaboutcookies.org/

ตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับคุกกี้

หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ ก่อนอื่นคุณต้องปิดใช้งานการใช้คุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้วลบคุกกี้ที่บันทึกไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้เพื่อป้องกันการใช้คุกกี้ได้ตลอดเวลา

หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ของเราคุณอาจพบความไม่สะดวกบางประการในการใช้งานเว็บไซต์และคุณลักษณะบางอย่างอาจทํางานไม่ถูกต้อง

หากคุณต้องการลบคุกกี้หรือสั่งให้เว็บเบราเซอร์ของคุณลบหรือปฏิเสธคุกกี้โปรดไปที่หน้าความช่วยเหลือของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณสามารถติดต่อเราโดยการเยี่ยมชมหน้านี้ในเว็บไซต์ของเรา: https://bluebik.com/privacy-policy

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

แก้ไขล่าสุด: 30 พฤษภาคม 2565