fbpx
บทความ 26 ธันวาคม 2023

DevSecOps คืออะไร? ทำไมเป็นแนวทางพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญ

DevSecOps คืออะไร? ทำไมเป็นแนวทางพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญ

ในปัจจุบัน หลายองค์กรต่างมุ่งไปสู่การนำเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ ด้วยการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบดิจิทัล หรือที่เรียกว่ากลยุทธ์ “Digital -First” ซึ่งเมื่อพูดถึงการยกระดับศักยภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีแล้ว กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ย่อมมีความสำคัญ ที่ไม่เพียงต้องถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยด้วย เพราะภัยคุกคามบนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว 

ด้วยเหตุนี้ DevSecOps ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คำนึงถึงความปลอดภัยในทุกขั้นตอน จึงกลายเป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะจะเป็นรากฐานสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในระยะยาว 

DevSecOps คืออะไร และมีกระบวนการทำงานอย่างไร? 

ตามที่กล่าวไปข้างต้น DevSecOps คือหลักการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยคำนึงถึงความปลอดภัย โดยแทรกกระบวนการด้านความปลอดภัยเข้าไปในทุกส่วนของการพัฒนา ซึ่งเน้นไปที่การทำงานร่วมกันระหว่างทีมที่ดูแลด้านความปลอดภัย (Security Team) ทีมพัฒนา (Development Team) และทีมปฏิบัติงาน (Operation Team) เพื่อให้สามารถพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย  

หากองค์กรต้องการนำกระบวนการเรื่อง DevSecOps มาใช้ ควรมีการใช้แนวทางแบบ DevOps มาก่อน โดย DevOps เป็นพัฒนาซอฟต์แวร์ที่นำทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติงาน มาทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่ตลาดอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยแยกกระบวนการทดสอบความปลอดภัยออกมาไว้ในตอนท้ายของการพัฒนาก่อนนำไปใช้ ขณะที่ DevSecOps นั้น การทดสอบความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนามาแล้วตั้งแต่แรก 

ภาพสรุปกระบวนการทำงานคร่าวๆ ของ DevSecOps 

สำหรับหลักการทำงานของ DevDecOps นั้น เบื้องต้นสามารถแบ่งออกเป็น 5 ข้อ ได้แก่

  1. ปรับกระบวนการทั้งหมดให้เป็นแบบอัตโนมัติ (Automate All the Things)

กระบวนการอัตโนมัติคือกลไกหลักในการทำงานแบบ DevSecOps ซึ่งจะช่วยเร่งความเร็วในการทำงานในส่วนที่ไม่ซับซ้อนมาก เพื่อให้ทีมมีเวลาโฟกัสกับการพัฒนาองค์ประกอบที่มีรายละเอียดซับซ้อนมากกว่า

  1. Shift Security Left

Shift Security Left เป็นการผนวกแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยเข้าไปตั้งแต่ช่วงแรกของกระบวนการพัฒนา ซึ่งจะช่วงให้องค์กรสามารถระบุปัญหาและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

  1.  Continuous Integration and Continuous Delivery

กระบวนการทำงานแบบ CI/CD (Continuous Integration, Continuous Delivery) เป็นขั้นตอนตั้งแต่การ Plan -> Code -> Build -> Test -> Release -> Deploy -> Operate -> Monitor ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจว่าโค้ดได้รับการทดสอบ รีวิว และ Deploy อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

  1. การสื่อสารและทำงานร่วมกันระหว่างทีม 

การสื่อสารและทำงานร่วมกันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การทำงานแบบ DevSecOps ประสบความสำเร็จ โดยทีมทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันจะต้องสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้เห็นภาพเดียวกัน ปรึกษาปัญหาที่เจอร่วมกัน และหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

  1. ตรวจสอบและวัดผล 

ในการสร้างกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีการติดตามและวัดผลกระบวนการทำงาน ระบบ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันช่องโหว่ต่างๆ รวมถึงระบุต้นตอปัญหาได้อย่างรวดเร็วหากเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยขึ้น

ข้อดีของการใช้ DevSecOps ในองค์กร 

DevSecOps เป็นแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับเรื่องความปลอดภัย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรในหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น

  • เพิ่มความปลอดภัยในการพัฒนา

เนื่องจาก DevSecOps ใช้แนวทางการพัฒนาที่มุ่งลดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยตั้งแต่ช่วงแรกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทำให้สามารถตรวจจับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและแก้ไขได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงแรกๆ 

  • เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการพัฒนา

ด้วยความที่ Automation คือกลไกหลักของ DevSecOps กระบวนการทำงานต่างๆ จึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งเรื่องขั้นตอนการพัฒนาและการระบุปัญหาด้านความปลอดภัย ที่สามารถตรวจจับความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

  • ลดต้นทุนในการพัฒนา

เมื่อสามารถตรวจจับและแก้ไขช่องโหว่เรื่องความปลอดภัยได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ทำให้กระบวนการพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์จะใช้ระยะเวลาน้อยลง ซึ่งหมายความว่าชั่วโมงทำงานของทีมพัฒนาจะลดลงตามไปด้วย และส่งผลให้องค์กรสามารถต้นทุนในส่วนนี้ได้ 

  • เพิ่มความยืดหยุ่นในการพัฒนาต่อยอด

เมื่อกระบวนการและเครื่องมือของทีม DevSecOps ได้รับการพัฒนาและทดสอบแล้ว องค์กรไม่จำเป็นต้องพัฒนา Framework ซ้ำอีกตั้งแต่แรก ทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันใหม่ๆ สามารถทำได้รวดเร็วและง่ายขึ้น 

คงสรุปได้ว่า DevSecOps คือกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย โดยนำ Automated tools ต่างๆ มาใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนโค้ด ทดสอบ ไปจนถึงการ deploy และการ maintain แอปพลิเคชัน หากองค์กรต้องการผลักดันให้แนวทางแบบ DevSecOps ประสบความสำเร็จ จึงควรให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการและเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในระยะยาว  


Image Credit: https://securityvisit.com/apps-built-better-why-devsecops-is-your-security-teams-silver-bullet/  

Sources

https://www.vmware.com/topics/glossary/content/devsecops.html

https://snyk.io/series/devsecops/

https://www.testhouse.net/blogs/devsecops-benefits-challenges/ https://medium.com/@cloud_tips/devsecops-definition-best-practices-and-tools-1789587d165a