fbpx
ข่าวสารและกิจกรรม 18 มีนาคม 2021

‘บลูบิค’ เปิดตัวคณะกรรมการบริษัทฯ เร่งเสริมทัพธุรกิจ

18 มีนาคม 2564 – บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Bluebik Group Public Company Limited) บริษัท    คอนซัลต์ชั้นนำผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เปิดตัวคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจรอบด้านจากองค์กรระดับประเทศ มุ่งขึ้นแท่นบริษัทคอนซัลต์ระดับท็อป ตั้งเป้าช่วยลูกค้าทรานส์ฟอร์มธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล พร้อมเตรียมนำบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในปีนี้ 

The board of directors led by “Mr. Thana Thienachariya” together with 4 executive committees will strengthen Bluebik by ensuring its efficiency and promoting managerial standard in the organization

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมี “นายธนา เธียรอัจฉริยะ” ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 4 ท่าน จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้บลูบิค จากการกำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย 


– นายครรชิต บุนะจินดา ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยนายครรชิตมีความเชี่ยวชาญในด้านการวางกลยุทธ์ การลงทุน และการควบรวมกิจการ อีกทั้งมีประสบการณ์ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทชั้นนำในธุรกิจค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ อาทิ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล   คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 

– นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ โดยนายชลากรณ์มีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัลทีวี บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพลิกฟื้นธุรกิจทีวีดิจิทัล และผลักดันให้บริษัทเวิร์คพอยท์ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศไทย 

– นายวศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการนโยบายความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยนายวศิษฐ์มีประสบการณ์ในการบริหารกลุ่มบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย

– นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยนายพงศ์สุขมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจสื่อมากกว่า 20 ปี อีกทั้งมีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด ผลิตสื่อออนไลน์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจนกลายเป็นสื่อด้านเทคโนโลยีออนไลน์อันดับหนึ่งในประเทศไทย

ด้านนายธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยหลังเข้ารับตำแหน่ง ว่า บลูบิคเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation รวบรวมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเทียบชั้นบริษัทระดับโลก อีกทั้งยังขับเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจและตามทันการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลกธุรกิจ ทำให้บลูบิคสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กรธุรกิจไทย ผ่านการออกแบบกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสรรสร้างนวัตกรรมที่นำมาช่วยทลายขีดจำกัดองค์กร เพื่อนำไปสู่การสร้างการเติบโตของธุรกิจได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ มีแผนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในปีนี้

Mr. Pochara Arayakarnkul, Chief Executive Officer of Bluebik

ส่วน นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ประธานและคณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับการเปิดตัวนี้ จะช่วยเสริมจุดแข็งในแง่การบริหารและการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปอย่างราบรื่น และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากประธานและคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในแวดวงธุรกิจ ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารระดับสูง มาช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุเป้าหมายการขึ้นเป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับแนวหน้าของภูมิภาค

ทั้งนี้ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทคอนซัลต์ที่ให้บริการคำปรึกษาด้านการทำ Digital Transformation โดยมุ่งยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจไทย จากการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้อย่างครบวงจร ตั้งแต่บริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ (Management Consulting) บริการที่ปรึกษาเชิงลึกด้านดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยีภายในองค์กร (Digital Excellence & Delivery) บริการที่ปรึกษาการบริหารจัดการโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic PMO) และบริการที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Big Data & Advanced Analytics) ภายใต้ความเข้าใจบริบทการทำธุรกิจในประเทศไทยเป็นอย่างดี พร้อมด้วยความสามารถของบุคลากรกว่า 130 คนที่มีประสบการณ์จากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่