fbpx
เรื่องราวของเรา 3 มกราคม 2020

ชีวิตของการฝึกงานในตำแหน่ง Consultant ที่ Bluebik

หลังจากวิศรุต สมุทรพาณิช (ปั๊ป) ได้เรียนจบปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ จาก University of Southern California เขาได้ค้นพบว่า Consultant เป็นอาชีพที่เหมาะสมกับเขา เขาจึงตัดสินใจเข้ามาฝึกงานกับทาง Bluebik เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่ง Bluebik เป็นสถานที่ที่ทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าการทำงานในสาย Consultant เป็นอย่างไรก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การทำงานจริง

งานที่รับมอบหมายเป็นอย่างไร

การทำ Research, การวิเคราะห์, การระดมความคิด และการให้คำแนะนำต่าง ๆ

จากประสบการณ์การเรียนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานได้อย่างไร

ตั้งแต่ที่เรียนจบจากคณะบริหารธุรกิจมา ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากมหาวิทยาลัยเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการทำงานตลอดระยะการฝึกงานครั้งนี้ โดยสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดคือ ความรู้จากอาจารย์ การทำ case study และทักษะการค้นคว้า (Research Skills)

การทำงานใน Internship ช่วยให้เกิดกระบวนคิดอย่างไร

การได้พบเจอและพูดคุยกับพี่ ๆ ที่มีประสบการณ์ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (insight) ซึ่งการที่ผมเป็นนักศึกษาจบใหม่นั้นทำให้ผมสามารถเรียนรู้ทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับงานจากพี่ ๆ ได้อย่างมาก ผมเชื่อว่าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (insight) นั้นได้มาจากกระบวนการทำงานต่าง ๆ ในการทำ project ซึ่งเป็นประโยชน์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต

มองว่าการฝึกงานช่วยให้เห็นอนาคตในสายอาชีพชัดเจนขึ้นหรือไม่

การฝึกงานครั้งนี้ทำให้ผมได้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (insight) ในชีวิตการทำงานของ Consultant และทำให้ผมมั่นใจว่าผมอยากเริ่มทำงานด้วยอาชีพ Consultant

การฝึกงานครั้งนี้เป็นไปทางที่คาดหวังหรือไม่

ครับ ผมได้เรียนรู้มากขึ้น ผมสามารถรับผิดชอบงานได้มากกว่าที่ผมเคยคาดหวังไว้ นอกจากนี้ผมยังได้ร่วมทำงานที่สำคัญอีกด้วย และผมเชื่อว่าผมสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่ ๆ ที่นี่ได้ในระยะเวลาสั้น ๆ

ณ ตอนนี้ เมื่อผมมองย้อนกลับไปถึงวันแรกของการฝึกงาน การได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทีละเล็กน้อยทำให้การฝึกงานครั้งนี้นั้นน่าจดจำ

อย่างแรก สภาพแวดล้อมการทำงานที่นี่เป็นแบบการช่วยเหลือกัน ในวันแรกที่ผมเริ่มฝึกงาน พี่ ๆ ในทีมใจเย็นและคอยตอบคำถามหรือข้อกังวลของผม และเมื่อผมรู้สึกว่าผมพร้อมทำงานด้วยตัวของผมเอง ผมได้รับโอกาสและความช่วยเหลือที่จำเป็นเพื่อให้งานของผมสำเร็จ อีกทั้งผมยังได้รับ feedback ที่เป็นประโยชน์ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (insight) ที่ผมสามารถนำมาต่อยอดและเรียนรู้จากมันได้

ถัดมา ผมรู้สึกว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของทีม ผมได้รับหน้าที่ที่ผมเชื่อว่าไม่มีการฝึกงานที่ไหนมอบหมายให้ผมทำ ผมสามารถเสนอความคิด และได้มองเห็นว่าสิ่งที่ผมทำสามารถสร้างคุณค่า และทำให้เกิดผลลัพธ์ได้อย่างไร

ในส่วนที่ผมจะคิดถึงมากที่สุดคือพี่ ๆ ที่นี่ เพราะตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามา พี่ ๆ ให้การต้อนรับ ให้ความช่วยเหลือ และให้ความเข้าใจกับผม ผมรู้สึกว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านของผมภายในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์จากบรรยากาศที่สนุกสนาน ยิ่งไปกว่านั้น ผมยังได้สร้างความสัมพันธ์กับพี่ ๆ ที่นี่ซึ่งมันทำให้การทำงานนั้นสนุกสนานมากขึ้น