fbpx
เรื่องราวของเรา 19 สิงหาคม 2022

บลูบิค คือ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ‘Talent Ecosystem’ และเส้นทางการเรียนรู้ชีวิตการทำงานผ่านมุมมอง “มะเหมี่ยว”

จากจุดเริ่มต้นในวันนั้น…

เพราะใครๆ ฝันอยากทำงานกับทีมที่ Active เปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกคน เปิดโอกาสให้ลองทำสิ่งต่างๆ และพร้อมสนับสนุนให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แต่ในโลกแห่งการทำงานจริงนั้นไม่ง่ายเลยที่จะเจอบรรยากาศงานที่ดีๆได้แบบนั้น  แต่ “มะเหมี่ยว” Project Management Office Consultant สาวน้อยผู้เคยฝึกงานกับบริษัท Startup และชื่นชอบการเขียนเเผนธุรกิจเป็นชีวิตจิตใจ ได้ค้นพบทั้งหมดนี้แล้วที่ Bluebik 

“จะมีสักกี่ที่ ที่ทำให้เราได้เห็นภาพรวมของการทำธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม ได้ทำงานร่วมกับทีมที่เต็มไปด้วยพลังและความสามารถ ทำให้เราอยากเก่งขึ้น อยากโตขึ้น และนี่คือ จุดเริ่มต้นของเส้นทางการเป็นที่ปรึกษา PMO ของเรา”

‘Challenges’ ยิ่งพบ-ยิ่งเจอ-ยิ่งเยอะประสบการณ์

หน้าที่หลักของมะเหมี่ยวในการทำงานทีม PMO หรือ Project Management Office คือ การวางแผนงานและกำหนดวิธีการทำงานของแต่ละโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนในทีมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น ดังนั้น Project Management ต้องเรียนรู้และเข้าใจใน context ทั้งหมดของโครงการ และประสานงานร่วมกับทีมอื่นๆ ให้ได้ เช่น ถ้าทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Fast-moving Consumer Goods หรือ FMCG (สินค้าที่จำหน่ายเร็วและมีต้นทุนต่ำ รวมถึงสินค้าไม่คงทน) PMO ต้องเรียนรู้และเข้าใจในรูปแบบของธุรกิจนั้นๆ เพื่อวางแผนงาน และช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมได้ 

หากมีโอกาสได้ทำโครงการที่มีขนาดใหญ่ คือ โอกาสในการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ทั้งสายงาน Tech และการทำงานร่วมกับทีมอื่น เช่น ทีมกลยุทธ์ (Stategy Team) ทีมวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรข้อมูล (Data Science and Data Engineering Teams) ทีม Cloud Engineering  และทีมผู้เชียวชาญด้าน SAP เพราะงาน PMO จะต้องเข้าใจวิธีการทำงานของทุกทีม เจาะลึกในรายละเอียดต่างๆ และเชื่อมโยงแผนงานของแต่ละทีมเพื่อส่งต่องานให้กัน ให้การทำงานลื่นไหล มีประสิทธิภาพ และทำให้ทุกทีมสามารถเห็นภาพเดียวกันได้

เมื่อเริ่มดำเนินงาน ทีม PMO ทำหน้าที่คอยติดตามความคืบหน้าของโครงการ และรายงานผลความคืบหน้าแก่ผู้บริหารและคณะทำงานเป็นรายสัปดาห์ รวมถึงรายงานผลประจำเดือนให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ ดังนั้น คนที่ทำงานเป็น PMO จะต้องประเมินสถานการณ์ และคาดการณ์ความเสี่ยงหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการดำเนินโครงการ และวางแนวทางป้องกันล่วงหน้าให้กับทีมเพื่อลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 

“เราจึงต้อง Proactive อยู่ตลอดเวลา และต้องสร้าง Relationship ที่ดีกับลูกค้า เพื่อนำ Feedbacks ต่างๆ ที่ได้รับมาพูดคุยกับทีมต่างๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อส่งมอบโครงการได้ตามเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งแน่นอนว่าระหว่างการทำงานเราต้องพบเจออุปสรรคมากมาย เพราะการทำงานของ PMO นั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย แต่สำหรับเราสิ่งเหล่านี้ คือ ความท้าทายและเสน่ห์ของสายงาน PMO”

Talent Ecosystem’ เเละ ‘Culture’
ที่สนับสนุนการเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

“You can’t soar like an eagle, when you hang out with turkeys” เป็นสำนวนที่เปรียบเทียบกับประสบการณ์ของ ‘มะเหมี่ยว’ จากการทำงานที่ บลูบิค เพราะที่นี่ทีม PMO ต้องประสานงานและทำงานร่วมกันทีมงานที่หลากหลาย และต้องเข้าใจรูปแบบการทำงานของแต่ละทีมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกันไป ‘เหมือนกับเราได้เข้าไปอยู่ท่ามกลาง ‘Talent Ecosystem’ เป็นพื้นที่ที่ให้เราได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนเก่งๆ ทั้งในทีมของเราเอง และในส่วน BU อื่นๆ นอกจากนี้ เรายังมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับ CEO และ CTO ในโครงการต่างๆ ทำให้เราได้เรียนรู้เปลี่ยนมุมมองในการทำงานไปเยอะมาก และอยากพัฒนาความสามารถตัวเองอยู่ตลอดเวลา”

“การทำงานท่ามกลางคนเก่งๆ อาจทำให้หลายคน ‘รู้สึกกดดัน’ แต่ที่บลูบิคนอกจากจะไม่กดดันแล้ว เรากลับพบ ‘พื้นที่สบายใจ’ ในการทำงาน เพราะที่นี่มีพี่ๆ คอยแนะนำและคอยสอบถามเราตลอดว่า ‘โอเคไหม’ คือ มันเหมือนเรามี Personal Mentor ที่คอยไกด์เราทั้งเรื่องการทำงาน และการใช้ชีวิต และให้โอกาสเราได้ลองสิ่งใหม่ๆ เสมอ ทำให้เรามีพลังดีๆ ในการต่อสู้กับความท้าทายและเติบโตขึ้นอย่างอิสระ และไร้ขีดจำกัด”