ด้วยทีมวิศวกรข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมืออาชีพของบลูบิค องค์กรธุรกิจจะมี Data Infrastructure ที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยตลอดจนสามารถนำชุดข้อมูลที่มี ที่จะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

...
22 กุมภาพันธ์ 2022

4 สิ่งต้องรู้ก่อนทำ Data-driven Marketing ผลักดันการทำการตลาดด้วยข้อมูลตั้งแต่จุดเริ่มต้น

ด้วยบริการของ Bluebik ช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้:

• สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ข้อมูลสู่ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านกลยุทธ์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Analytics Strategy)
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ รวมทั้งองค์กรจะมั่นใจได้ว่าโครงการหรือโปรแกรมด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริโภค (Customer-facing digital initiative) จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเนื่องจากผ่านการทดสอบแนวคิดที่เข้มข้นจากบลูบิค
• ธุรกิจจะสามารถปรับใช้ Machine Learning ได้อย่างรวดเร็วจาก Machine-learning operating framework ที่ทรงประสิทธิภาพจากบลูบิค

Bluebik มุ่งมั่นที่จะนำเสนอเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะส่งมอบให้กับองค์กรธุรกิจผ่านการลงทุนเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Machine Learning ที่หลากหลาย โดยเราเชื่อว่าการส่งมอบข้อมูลที่แม่นยำและเชื่อถือได้คือรากฐานที่สำคัญในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อผลตอบแทนสูงสุด

ตัวอย่างความสำเร็จที่บลูบิคช่วยองค์กรลูกค้าให้บรรลุเป้าหมาย:

• ออกแบบและพัฒนา Big Data Platform โดยใช้ Machine-Leaning Algorithms และ Data Visualization Techniques เพื่อช่วยซัพพอร์ตการตัดสินใจจากการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญให้กับบริษัทประกันชีวิตชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งบลูบิคยังทำหน้าที่ในการออกแบบและพัฒนา Big Data Architecture สำหรับกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมประกันภัยอีกด้วย
• เพิ่ม Conversion Rate ผ่านแนวทางการทำ Lead Prioritization ซึ่งเป็นการเรียงลำดับลูกค้าที่มีโอกาสกลับมาซื้อหรือใช้บริการโดยใช้ Big data และ AI ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์สัดส่วนการตัดสินใจของลูกค้าและวิเคราะห์รูปแบบการจับคู่ผลิตภัณฑ์และความต้องการของผู้บริโภค
• พัฒนากลยุทธ์ในการทำ Lead Prioritization โดยการกรองกลุ่มผู้บริโภคที่มีโอกาสในซื้อสูงออกจากกลุ่มผู้บริโภคไร้คุณภาพเพื่อจับคู่ผลิตภัณฑ์และความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น
• พัฒนาแบบจำลองเพื่อตรวจสอบและลดความเสี่ยงจากการฉ้อโกงภายในองค์กร
• สร้างฐานข้อมูลที่สามารถมองเห็นภาพรวมเกี่ยวกับลูกค้ารูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Machine-Learning Techniques

เรามุ่งตอบสนองต่อความต้องการและส่งมอบงานที่เหนือความคาดหวังของลูกค้าเสมอ ความสำเร็จของบริษัทฯหมายถึงการช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถมี ROI จาก Big Data มากกว่า 170% ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเรา นอกจากนั้นการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Data Pipeline ผ่านการทำ Data Profiling และ Data Versioning ของบลูบิค ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านข้อมูลอีกด้วย

บริการที่เรามีให้:

การจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล (Data Infrastructure Setup)

ข้อมูลกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน และการที่องค์กรมี Data Infrastructure ที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจมีข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า และด้วยวิธีการในการบริหารจัดการข้อมูลของบลูบิคที่อ้างอิงจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับโลก ทำให้องค์กรสามารถปลดล็อกศักยภาพซึ่งซ่อนอยู่ภายใต้ชุดข้อมูลดังกล่าว

การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance)

เพื่อให้ผู้บริโภคมีความอุ่นใจ เราสามารถช่วยองค์กรออกแบบนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อจัดการกับข้อกังวลของผู้บริโภค ซึ่งช่วยให้องค์กรปกป้องธุรกิจคุณด้วยการลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวและการละเมิดข้อกำหนดด้านข้อมูลได้

การสร้างแบบจำลองข้อมูล (Data Modeling)

ด้วยบริการการออกแบบและสร้างแบบจำลองข้อมูลทั้งแบบ Conceptual และ Logical data models ของบลูบิคช่วยให้องค์กรมองเห็นโครงสร้างและความสัมพนธ์ของข้อมูลที่มีอยู่และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและ AI / ML

ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย บลูบิคสามารถช่วยให้องค์กรธุรกิจแปลงฐานข้อมูลธรรมดาให้กลายเป็นความมั่งคั่ง ทางดิจิทัลผ่าน Machine Learning Algorithms ที่ช่วยให้เข้าใจใน Business Insights และสร้างมูลค่าได้ในที่สุด

การทำ Data Visualization

บลูบิคช่วยองค์กรธุรกิจในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อทำ Visualization ให้สามารถวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลประเภทต่างๆและนำเสนอในรูปที่ง่ายต่อการเข้าใจ รวมทั้งสามารถช่วยให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในเชิงปริมาณได้ง่ายเพื่อช่วยให้องค์กรทำการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ดียิ่งขึ้น