บลูบิค ไททันส์ (Bluebik Titans) ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ และเป็นบริษัทในเครือของ บลูบิค (Bluebik) เรานำเสนอบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ครอบคลุม เพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ลดความเสี่ยงและเสริมความแข็งแกร่งในการป้องกันทางดิจิทัล ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยจัดหาเครื่องมือและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้องค์กรของคุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและประสบความสำเร็จในการทำ Digital Transformation

...
1 พฤศจิกายน 2023

MVSP คืออะไร ทำไมองค์กรต้องให้ความสำคัญก่อนเลือกผู้ให้บริการซอฟต์แวร์

ด้วย Bluebik ลูกค้าของเราสามารถบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้:

ยกระดับการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์:
---> สนับสนุนการระบุและแก้ไขช่องโหว่ในระบบสารสนเทศขององค์กร ลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อภัยคุกคามจากอาชญากรไซเบอร์

ปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐาน:
---> ยกระดับมาตรการและการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อวางแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฏระเบียบและมาตรฐาน

เพิ่มความมั่นใจและความไว้วางใจ:
---> สร้างความมั่นใจและความไว้วางใจให้กับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ลดผลกระทบจากเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์:
---> สนับสนุนให้องค์กรตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและความเสียหายต่อชื่อเสียง

ลดค่าใช้จ่าย:
---> หลีกเลี่ยงความเสียหายทางการเงินและการละเมิดข้อมูลอันเกิดจากเหตุการณ์ละเมิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจและสถานการณ์ความเสี่ยง และการนำเทคโนโลยีที่คุ้มค่ามาปรับใช้เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

***หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรับมือเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ หรือกำลังประสบกับเหตุโจมตี สามารถปรึกษาทีมงาน บลูบิค ไททันส์ ได้ที่ [email protected]

บริการของ Bluebik ประกอบด้วย:

การวางกลยุทธ์และพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์

ทีมงานของเราทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อวางกลยุทธ์และพัฒนาแผนบริหารจัดการกับความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนด้านความมั่นคงปลอดภัยและกำหนดกลแนวทางในการการยกระดับมาตรการเพื่อให้องค์กรมีความยืดหยุ่นในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

การประเมินแนวทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์ และระบุช่องโหว่ความเสี่ยงภัยคุกคาม

ในสถานการณ์ที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มมากขึ้น องค์กรต้องประเมินกลไกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถช่วยคุณระบุจุดอ่อน และให้คำแนะนำวิธีแก้ไขเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างปลอดภัย

การให้คำปรึกษาและโซลูชันทางเทคโนโลยีเพื่อยกระดับความปลอดภัย

เราให้บริการคำปรึกษาและโซลูชันทางเทคโนโลยีเพื่อช่วยลูกค้าปรับปรุงกลไกควบคุมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ เพื่อปกป้ององค์กรจากภัยคุกคาม ตลอดจนสร้างความมั่นใจว่าระบบและโครงสร้างพื้นฐานจะมีมาตรการในการป้องกันที่เพียงพอ

การช่วยเหลือองค์กรธุรกิจตอบสนองเหตุการณ์ความเสี่ยงทางไซเบอร์ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่เกิดการโจมตีทางไซเบอร์ ทีมงานของเราสามารถช่วยเหลือองค์กรของคุณในการตอบสนองและรับมือเหตุการณ์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยจัดเตรียมแนวทางตอบสนองต่อเหตุการณ์และใช้นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อระบุและวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา นอกจากนี้เราสามารถสนับสนุนองค์กรของคุณในการดำเนินการทางกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวได้