ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบประสบการณ์ดิจิทัลของเราสามารถเชื่อมต่อเป้าหมายของคุณกับวิถีชีวิตของลูกค้าเป้าหมาย บริการของเรามุ่งเน้นการออกแบบ UX/UI, แนวคิดในการออกแบบ, การสื่อสาร, การติดตามและการวัด UX ช่วยเพิ่มรายได้และมูลค่าของลูกค้าในระยะยาว

...
10 ตุลาคม 2019

Customer Experience (CX) ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ

ด้วย Bluebik ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้

• บรรลุข้อได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านการออกแบบ UX/UI ซึ่งเป็นมากกว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ
• เข้าใจลูกค้าของคุณมากขึ้นผ่านพฤติกรรมการตัดสินใจของพวกเขา การวิจัยของเราจะนำเสนอมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนมองเห็น คิดและตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์ / บริการของคุณผ่านสายตาของพวกเขา เช่นเดียวกับการเปิดเผย "จุดอ่อนของสินค้าและบริการ" ของลูกค้าด้วยโซลูชันจากเราที่สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
• รักษาลูกค้าด้วยการสร้างแอปพลิเคชันระดับองค์กรที่น่าดึงดูดและใช้งานง่ายเพื่อสร้างความภักดีของลูกค้า ให้เกิดการใช้ซ้ำ ในโลกดิจิตอลนี้การรักษาลูกค้ามีความสำคัญมากขึ้น เมื่อการแข่งขันเติบโตขึ้นตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานผ่านประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น จำนวนของผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนเพิ่มจำนวนชั่วโมงของวันที่ผู้ใช้แต่ละรายมีการใช้งาน มองเห็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ชัดเจน
• ลดต้นทุนและเวลาในการพัฒนา เกือบ 50% ของเวลาใช้เพื่อการแก้ไขข้อผิดพลาดซ้ำๆ เช่น ข้อสันนิษฐานที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ของผู้ใช้ ทำให้เกิดความสับสน หรือการออกแบบที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ทั้งหมดนี้เพื่อลดขนาด "สินค้าและบริการที่ไม่มีความเคลื่อนไหว" ของผลิตภัณฑ์คุณ

Bluebik มุ่งมั่นในการออกแบบดิจิทัลเพื่อยกระดับประสบการณ์นวัตกรรมของผู้ใช้ ซึ่งดึงดูดความสนใจ และสร้างมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรม ตลอดจน บริการทางแก้ปัญหาและแนวทางด้วยพลังของการออกแบบ

เราจะช่วยลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร:

• ออกแบบ UX/UI ของแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือใหม่สำหรับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ แอปพลิเคชันนี้ได้รับผู้ใช้ใหม่มากกว่า 4.3 ล้านคนหลังจากการปรับปรุงใหม่
• การออกแบบ UX / UI ของเว็บไซต์ทรัพย์สินที่รอการขายใหม่สำหรับธนาคารที่มีชื่อเสียงให้เป็นเรื่องง่าย
• ออกแบบบทสนทนาในแอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นเพื่อการดูแลลูกค้าบนช่องทาง LINE สำหรับเครือข่ายร้านอาหารชั้นนำ

บริการที่เรามีให้: