ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบประสบการณ์ดิจิทัลที่บลูบิคสามารถเชื่อมต่อวิถีชีวิตผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายขององค์กรธุรกิจผ่านบริการด้านการออกแบบ UX/UI การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การออกแบบที่เน้นความลื่นไหล เรียบง่ายเสมือนการสื่อสารแบบพูดคุย (Conversational Design) รวมทั้งการติดตามและวัดผลประสิทธิภาพของ UX ที่จะช่วยเพิ่มรายได้และคุณค่าของลูกค้าระยะยาว (Customer Lifetime Value)

...
14 พฤษภาคม 2021

Agile Branding หลักสร้างแบรนด์ที่ไม่ใช่แค่ปั้นให้ปัง แต่ดังยาวอยู่รอดทุกยุค

ด้วยบริการของ Bluebik ช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้:

• ได้เปรียบทางการแข่งขันผ่าน UX/UI ที่เป็นมากกว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น
• เข้าใจลูกค้าผ่านเส้นทางผู้บริโภค (Customer Journey) จากแนวทางการค้นคว้าและวิจัยของบลูบิคจะสามารถนำเสนอมุมมองที่ครอบคลุมทั้งวิธีที่ลูกค้ามอง คิดและตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมทั้งข้อจำกัด (Pain points) ต่างๆ โดยบลูบิคจะเสนอโซลูชันที่สามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
• สามารถรักษาลูกค้าด้วยการสร้างแอปพลิเคชันระดับองค์กรที่น่าดึงดูดและใช้งานง่ายเพื่อก่อให้เกิดความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) ที่มีการใช้งานซ้ำบนโลกดิจิทัลตราบใดที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง
• ประสิทธิภาพการทำงานผ่านประสบการณ์การใช้งานของ User ดีขึ้น โดยสามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน ตลอดจนระยะเวลาการใช้งานซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสด้านรายได้ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
• ลดต้นทุนและระยะเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมากกว่า 50% ของเวลาในการออกแบบ มักจะใช้ไปกับการแก้ไขข้อผิดพลาดซ้ำๆ เช่น ข้อสันนิษฐานที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานจนก่อให้เกิดความสับสน หรือการออกแบบที่เข้าถึงหรือใช้งานได้ยาก

Bluebik มุ่งมั่นในการส่งมอบงานด้านการออกแบบดิจิทัลเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งานที่สามารถดึงดูดความสนใจ ตลอดจนนำเสนอโซลูชันและแนวทางแก้ไขปัญหาผ่านพลังของการออกแบบ

ตัวอย่างความสำเร็จที่บลูบิคช่วยองค์กรลูกค้าให้บรรลุเป้าหมาย:

• ออกแบบ UX/UI ของแอปพลิเคชันบนมือถือให้กับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำแห่งประเทศไทย โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวมีจำนวนผู้ใช้งานใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 4.3 ล้านคนหลังจากที่บลูบิคเข้าไปดำเนินการปรับปรุง
• ออกแบบ UX / UI ให้กับเว็บไซต์ธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลและซื้อขายทรัพย์สินที่รอการขายผ่านระบบออนไลน์
• ออกแบบ Conversational Flow บนแอปพลิเคชั่น LINE เพื่อดูแลลูกค้าบนช่องทางดิจิทัลให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับเครือข่ายร้านอาหารชั้นนำแห่งหนึ่ง