จีเอ็มวีพาย (GMVPI) ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญระบบ SAP ERP เป็นพิเศษ และเป็นบริษัทในเครือของ บลูบิค (Bluebik) เราให้บริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินและวางแผน ไปจนถึงการติดตั้งระบบ (Implementation) ทีมงานมืออาชีพของเรามีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษา SAP มากกว่า 10 ปี จึงมั่นใจได้ว่าองค์กรของคุณจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดเพื่อก้าวไปสู่การผลักดัน Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จด้วย SAP ERP ไม่ว่าจะเป็นการนำข้อมูลจากระบบ SAP ออกมาวิเคราะห์ ไปจนถึงการปรับกระบวนการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ และการพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้งานด้วย UX/UI ใหม่ เราคือกุญแจสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

...
5 กันยายน 2023

Lisma X Cross-Enterprise Platform SAP on Microsoft Teams

ด้วย Bluebik ลูกค้าของเราสามารถบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้:

1.วางกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล:
วางภาพกลยุทธ์ที่ชัดเจนและมุ่งหน้าสู่เส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี (Digital Transformation) ซึ่งจะยกระดับศักยภาพขององค์กรในระยะยาว โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะเข้าไปช่วยองค์กรคุณประเมินความพร้อมด้าน ERP และปรับแผนงานเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจของคุณ

2.นำระบบมาใช้และย้ายข้อมูลอย่างราบรื่น:
ย้ายไปใช้งานระบบ ERP ใหม่ด้วยความมั่นใจและกระทบต่อกระบวนการทำงานน้อยที่สุด

3. โซลูชั่น SAP ใหม่ล่าสุด:
ปลดล็อกศักยภาพของ SAP S/4 HANA เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และวางกระบวนการทำงานทางธุรกิจให้เหมาะสมที่สุด (ทั้งแบบ On-premise และ Cloud)

4. จัดการข้อมูลแบบบูรณาการ:
ดึงข้อมูล และใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากระบบ SAP ทั้งหมดขององค์กรคุณ ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมทั้งหมดและเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจด้วยข้อมูล

5. สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ และสนับสนุนการทำงานร่วมกัน:
เชื่อมต่อ SAP กับ MS Teams เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานผ่าน MS Teams

6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดซื้อ:
ยกระดับการควบคุมและมองเห็นข้อมูลตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานขององค์กรคุณ ซึ่งจะช่วยให้สามารถตัดสินใจเชิงรุกและบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม

บริการของ Bluebik ประกอบด้วย:

การประเมินระบบ ERP และแผนงานเชิงกลยุทธ์

หมดกังวลเรื่องการเริ่มต้นเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลให้องค์กรของคุณ (Digital Transformation) เพราะทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะเข้าไปวิเคราะห์ระบบและกระบวนการทำงานในปัจจุบัน จากนั้นระบุจุดที่ควรปรับปรุง และสร้างโรดแมปที่เหมาะกับองค์กร เพื่อให้สามารถนำระบบ ERP ไปปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับการดำเนินงานของธุรกิจ

การนำระบบ ERP มาใช้และย้ายระบบ (Migration)

เพราะเราเข้าใจว่าการเปลี่ยนไปใช้ระบบ ERP ใหม่มีความซับซ้อน ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจึงเข้าไปช่วยองค์กรบริหารจัดการกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การเลือกระบบ การกำหนดค่า ไปจนถึงการโยกย้ายข้อมูล (migration) และการจัดฝึกอบรมผู้ใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนผ่านราบรื่นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โซลูชั่น SAP S/4 HANA แบบ On-premise หรือคลาวด์

ยกระดับขีดความสามารถให้องค์กรของคุณยิ่งขึ้นในการก้าวไปสู่การทำ Digital Transformation ด้วยโซลูชั่น SAP S/4 HANA ทั้งแบบวางระบบเซิร์ฟเวอร์ในองค์กร (On-premise) และบนคลาวด์ ที่สามารถปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า ปรับกระบวนการให้คล่องตัวขึ้น และสนับสนุนการตัดสินใจด้วยข้อมูล (Data-driven decision) ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคดิจิทัล

การดึงข้อมูลจาก SAP

ปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล โดยทีมงานของเราสามารถช่วยองค์กรคุณดึงข้อมูลจากระบบ SAP ที่มีอยู่แล้ว และแปลงเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ ทำให้องค์กรได้รับข้อมูลเชิงลึก (Insights) ที่นำไปปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการทางธุรกิจ

เชือมต่อ SAP กับ MS Teams

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ และปรับให้กระบวนการทำงานเป็นไปแบบอัตโนมัติ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถเชื่อมระบบ SAP ขององค์กรคุณเข้ากับ Microsoft Teams เพืออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร และช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นผ่านระบบที่ผู้ใช้คุ้นเคยอย่าง Microsoft Teams

โซลูชั่นการจัดการห่วงโซ่อุปทาน SAP และ Non-SAP

บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานขององค์กรคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ SAP ทำให้ธุรกิจสามารถมองเห็นภาพรวมและควบคุมเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานได้อย่างครอบคลุม

โซลูชั่นการจัดซื้อจัดหา SAP และ Non-SAP

เพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการจัดซื้อขององค์กรคุณ พัฒนาการบริหารจัดการผู้ขาย (Vendor) และช่วยให้การตัดสินใจจัดซื้อคุ้มค่าที่สุดเพื่อสามารถเพิ่ม ROI ให้องค์กรได้อย่างเต็มที่

โซลูชั่นการจัดการสินค้าคงคลัง SAP และ Non-SAP

เพิ่มความสามารถในการควบคุมระดับสินค้าคงคลังของธุรกิจ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถเข้าไปช่วยเรื่องโซลูชันการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ทำให้มองเห็นข้อมูลเชิงลึกของระดับสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ ลดต้นทุนการถือครองสินค้า และสร้างความมั่นใจว่าระดับสินค้าคงคลังอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด