กลยุทธ์บริหารโครงการช่วยให้องค์กรสามารถระบุและจัดลำดับความสำคัญของการริเริ่มการปรับปรุงการดำเนินงานตามมูลค่าทางธุรกิจและความพร้อมขององค์กร รวมถึงการช่วยให้องค์กรพัฒนาสถาปัตยกรรมธุรกิจสำหรับการเติบโตในอนาคต

...
9 ตุลาคม 2019

5 วิธีการทำงานแบบอไจล์ (Agile) ที่ไม่จำกัดการใช้งานแต่กับสตาร์ทอัพ

ด้วย Bluebik ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้:

• ใช้ประโยชน์จากการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจด้วยความน่าเชื่อถือและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
• ความรวดเร็วและความสามารถในการปรับให้เข้ากับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
• พัฒนาความเข้าใจในการปฏิบัติจริงและเป้าหมายที่มีประสบความสำเร็จ
• เพิ่มความสามารถในการคาดการณ์ของโครงการเพื่อความแม่นยำในการวางแผนโครงการในแง่ของงบประมาณ ตารางเวลา และทรัพยากร

Bluebik มุ่งมั่น ส่งมอบการปรับปรุงกระบวนการที่ครอบคลุมและดำเนินการได้เช่นเดียวกับแผนการเปลี่ยนแปลงซึ่งเหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเอกลักษณ์ของลูกค้า และให้กลยุทธในการขับเคลื่อนด้านการจัดการเพื่อการตัดสินใจที่สำคัญ ช่วยให้ลูกค้าบรรลุผลประโยชน์ที่จับต้องได้ และประหยัดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของลูกค้าอย่างชัดเจน

เราจะช่วยลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร:

• ออกแบบโครงสร้างการทำงานของสำนักงานบริหารโครงการ และรูปแบบการกำกับดูแลโครงการ และการตั้งค่ากลไกการจัดการโครงการเพื่อการส่งมอบโครงการในเวลาที่เหมาะสม
• ดำเนินโครงการอย่างมีกลยุทธ์และเป็นระบบ ส่งมอบผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จในเวลาที่เหมาะสม
• ประเมินกระบวนการและความสามารถของเทคโนโลยีในปัจจุบันเพื่อระบุช่องว่างและปรับปรุงให้ตอบสนองความต้องการเชิงกลยุทธ์
• จัดลำดับความสำคัญ ความคิดริเริ่มการเปลี่ยนแปลง กระบวนการ และการพัฒนาแผนงานการเปลี่ยนแปลง การกำกับดูแลโครงการเพื่อเพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติตามคำแนะนำ
• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ ลดความซับซ้อนของกระบวนการ และกำจัดสิ่งที่ซับซ้อนไม่จำเป็น
• ออกแบบ พัฒนานโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ

บริการที่เรามีให้:

การเปลี่ยนแปลงสำนักงานบริหารโครงการ

ด้วยที่ปรึกษาสำนักงานบริหารโครงการที่มีประสบการณ์ เราช่วยลูกค้าสร้างทีมสำนักงานบริหารโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการทดสอบจริง ให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นสู่ทีมที่ถาวร

การจัดส่งโปรแกรมและการเร่งความเร็ว

เรามีส่วนร่วมผลักดันโครงการขนาดใหญ่กับทีมของคุณ และเติมเต็มช่องว่างด้วยความสามารถแบบอุตสาหกรรม ส่งเสริมโครงการที่มีอยู่ด้วยการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งและความสามารถชั้นนำของอุตสาหกรรม เพื่อการส่งมอบผลลัพธ์ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ

การประเมินประสิทธิภาพธุรกิจ

ช่วยให้คุณประเมินกิจกรรมทางธุรกิจหลักของคุณ ระบุการเริ่มการปรับปรุง ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด จัดลำดับความสำคัญของความคิดริเริ่มสำหรับแผนการดำเนินการที่แข็งแกร่ง

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจ

ที่ปรึกษาด้านกระบวนการของเรามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจ ปรับปรุงกระบวนการให้ทันสมัย และใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อการบูรณาการที่ดีขึ้น