fbpx
เรื่องราวความสำเร็จ 10 กุมภาพันธ์ 2022

Voice of Clients : คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ร่วมพูดคุยกับ ‘คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ถึงความประทับใจในการทำงานกับบลูบิคท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้องค์กรต้องเร่งปรับตัว

รู้จักวัฒนธรรมไทย แต่มีการปรับใช้ข้อมูลอย่าง Worldwide คือจุดแข็งที่ทำให้ ‘บลูบิค’ ได้รับเลือกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการวางภาพอนาคตเพื่อพลิกโฉม MBK Center ตั้งแต่ระดับกลยุทธ์ ตลอดจนการทำตลาด