fbpx
เรื่องราวความสำเร็จ 24 สิงหาคม 2022

Voice of Clients : คุณพิศณุ โชควัฒนา บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SUN108

รับฟังเรื่องราวความประทับใจจาก ‘คุณพิศณุ โชควัฒนา‘ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SUN108 ที่มีต่อบริการของ Bluebik ในการยกระดับระบบไอทีหลังบ้านของตู้กดสินค้าอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีและสังคมไร้เงินสด