fbpx
เรื่องราวความสำเร็จ 12 กุมภาพันธ์ 2024

อัปสปีดสู่ผู้นำธุรกิจค้าปลีก OR สร้างแต้มต่อให้ธุรกิจผ่านการวางโครงสร้างพื้นฐานด้าน ‘Data’

‘Data is the New Oil’ คำกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงอีกต่อไป เพราะในปี 2024 ข้อมูลได้กลายมาเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาลเป็นที่เรียบร้อย เห็นได้ชัดจากการที่หลายแบรนด์พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อนำมาวิเคราะห์ความชื่นชอบและพฤติกรรมของลูกค้า เพราะนี่คือก้าวแรกของความสำเร็จในการต่อยอดธุรกิจใหม่ ซึ่งอาจสร้างผลกำไรให้บริษัทฯ ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ

OR หรือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นับเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในธุรกิจค้าปลีก ดังนั้นการรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าจำนวนมหาศาล ควบคู่กับการวางสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล จึงถือเป็นภารกิจเร่งด่วน ทำให้ Bluebik ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Big Data & AI มีโอกาสได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการชิงชัยท่ามกลางสมรภูมิค้าปลีกอันดุเดือด

ก้าวแรกของ OR และ Bluebik

คุณธรรมฤทธิ์ ฤทธิ์รุ่งโรจน์ Data Governance Division Manager and Data Protection Officer, OR เล่าถึงแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ในการนำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผน และขับเคลื่อนธุรกิจของ OR ด้วยข้อมูล (Data-driver Organization) ซึ่งแน่นอนว่ากว่าจะเดินทางไปถึงจุดนั้นได้ จำเป็นต้องเริ่มจากการบริหารจัดการข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้อย่างมีคุณภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลนั้น

          “ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้าน Digital Transformation ทำให้ Bluebik สามารถเข้ามาช่วยเราได้ตั้งแต่การวางรากฐานสถาปัตยกรรมด้านข้อมูล ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าควรนำข้อมูลชุดใดมาใช้ประโยชน์ก่อนหรือหลัง ข้อมูลที่ได้จึงมีความถูกต้องแม่นยำมากกว่าที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และสามารถยกระดับการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ที่สำคัญยังสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้โปรเจกต์เดินหน้าได้ตามแผนที่วางไว้ โดยหลายครั้งที่สามารถส่งมอบงานได้เร็วกว่ากำหนด”

ความประทับใจที่มีต่อ Bluebik

          “ทุกครั้งที่เกิดปัญหา ทีมงานของ Bluebik เต็มใจที่จะเข้ามาช่วยแก้ไข แม้จะไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์โดยตรง ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการส่งต่อแนวคิด วิธีปฏิบัติให้กับทีมงานของ OR ในลักษณะ On-the-job Training ทำให้เราสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ และผลลัพธ์ที่ออกมาก็เป็นไปตามที่คาดหวัง”

เพราะข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ และเทคโนโลยีระดับ Deep Tech กำลังจะกลายเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการแข่งขัน Bluebik จึงขอนำเสนอบริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Big Data & Advanced Analytics) เพื่อให้องค์กรธุรกิจสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การวางกลยุทธ์ข้อมูล (Data Strategy) ช่วยให้องค์กรกำหนดกรณีการใช้งานและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) การออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) และการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านข้อมูล (Data Platform Infrastructure) ให้ระบบมีความปลอดภัยและยืดหยุ่น ตลอดจนการพัฒนา Data Visualization, Machine Learning Model และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ สร้างแต้มต่อในการแข่งขัน

ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาเราได้ที่ 

[email protected] 

☎ 02-636-7011