fbpx

เรื่องราวความสำเร็จ

เรื่องราวความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเรา ในการเป็นบริษัทคอนซัลต์ที่ให้บริการคำปรึกษาด้านการทำ Digital Transformation
โดยมุ่งยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจไทย จากการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้อย่างครบวงจร

เรื่องราวความประทับใจ

Voice of Clients : คุณวิศน สุนทราจารย์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR

พูดคุยกับ ‘คุณวิศน สุนทราจารย์’ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ถึงความประทับใจในการทำงานร่วมกับบลูบิค เพื่อขับเคลื่อนภารกิจยกเครื่องเทคโนโ...

อ่านต่อ
24 สิงหาคม 2022

Voice of Clients : คุณพิศณุ โชควัฒนา บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SUN108

รับฟังเรื่องราวความประทับใจจาก 'คุณพิศณุ โชควัฒนา' กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SUN108 ที่มีต่อบริการของ Blueb...

18 สิงหาคม 2022

Voice of Clients : คุณบรรยง วิเศษมงคลชัย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

รับฟังเรื่องราวความประทับใจจาก 'คุณบรรยง วิเศษมงคลชัย' ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่มีต่อบริการของ Bluebik ในการช...

18 สิงหาคม 2022

Voice of Clients : คุณครองชัย ตรีสัตย์ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รับฟังเรื่องราวความประทับใจจาก 'คุณครองชัย ตรีสัตย์' ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่มีต่อบริการของ Bluebik ในการปรับกล...

ดูบทความทั้งหมด >>

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

...
31 มกราคม 2022

บลูบิค (BBIK) คว้ารางวัล Young Self-Made Millionaire Awards 2021

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK โดย นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Young Se...

...
27 ตุลาคม 2021

บลูบิค หรือ BBIK ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน คว้ารางวัลชนะเลิศ “Thailand Digital Transformation Awards 2021” สาขาบริการภาคเอกชน

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ Bluebik ในฐานะบริษัทคอนซัลต์ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันชั้นนำแบบครบวงจร ผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และกา...

...
3 ธันวาคม 2020

“ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์” เข้ารับรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020”

ขอแสดงความยินดีกับ “คุณ ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์” ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท บลูบิค จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งป...

ดูบทความทั้งหมด >>