fbpx

เรื่องราวความสำเร็จ

เรื่องราวความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเรา ในการเป็นบริษัทคอนซัลต์ที่ให้บริการคำปรึกษาด้านการทำ Digital Transformation
โดยมุ่งยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจไทย จากการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้อย่างครบวงจร

เรื่องราวความประทับใจ

Voice of Clients : คุณวิศน สุนทราจารย์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR

พูดคุยกับ ‘คุณวิศน สุนทราจารย์’ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ถึงความประทับใจในการทำงานร่วมกับบลูบิค เพื่อขับเคลื่อนภารกิจยกเครื่องเทคโนโ...

อ่านต่อ
24 สิงหาคม 2022

Voice of Clients : คุณพิศณุ โชควัฒนา บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SUN108

รับฟังเรื่องราวความประทับใจจาก 'คุณพิศณุ โชควัฒนา' กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SUN108 ที่มีต่อบริการของ Blueb...

18 สิงหาคม 2022

Voice of Clients : คุณบรรยง วิเศษมงคลชัย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

รับฟังเรื่องราวความประทับใจจาก 'คุณบรรยง วิเศษมงคลชัย' ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่มีต่อบริการของ Bluebik ในการช...

18 สิงหาคม 2022

Voice of Clients : คุณครองชัย ตรีสัตย์ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รับฟังเรื่องราวความประทับใจจาก 'คุณครองชัย ตรีสัตย์' ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่มีต่อบริการของ Bluebik ในการปรับกล...

ดูบทความทั้งหมด >>

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

...
25 มกราคม 2023

Bluebik คว้ารางวัล ‘Most Innovative E2E Digital Transformation Solutions Provider’

Bluebik คว้าสุดยอดรางวัลระดับโลก ‘Most Innovative E2E Digital Transformation Solutions Provider’ จากเวที ‘The Global Economics Awards 2022’ บริษ...

...
31 ตุลาคม 2022

บลูบิค คว้า 2 รางวัล จากเวที SET Awards 2022
‘Best Innovative Company – Deal of the Year’

รางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจที่สุดแห่งปีของชาวบลูบิค 28 ต.ค. 65 - บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยมจากงาน SE...

...
31 มกราคม 2022

บลูบิค (BBIK) คว้ารางวัล Young Self-Made Millionaire Awards 2021

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK โดย นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Young Se...

ดูบทความทั้งหมด >>