fbpx

Search

Bluebik is trusted by leading organizations

ปฏิวัติข้อมูลองค์กรด้วย “Data Architecture” รับมือความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลขยะ

“Garbage in – Garbage Out (GIGO) หมายถึง ป้อนขยะเข้ามา ก็จะได้ขยะออกไป” เป็นนิยามที่มักพบได้บ่อยในโลกของ Computer Science และ Data Analytics ที่สะท้อนถึงปัญหาที่หลายองค์กรอาจกำลังเผชิญอยู่ จากการใช้ข้อมูลที่ขาดคุณภาพและความถูกต้องแม่นยำจนทำให้การตัดสินใจทางธุรกิจผิดพลาด แม้ว่าข้อมูลเหล่านั้นได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ขั้นสูงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่าง Artificial Intelligence: AI หรือ Machine Learning: ML มาแล้วก็ตาม กระแสความต้องการนำ AI หรือ ML มาใช้ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจเป็นหนึ่งในเทรนด์เทคโนโลยีที่หลายองค์กรอยากมีไว้ในครอบครอง แต่โดยหลักการแล้ว การใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Data Analytics เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงนั้น เปรียบได้กับภาพกระบวนการท้ายๆ ของการใช้ประโยชน์จากข้อมูล นั่นหมายความว่า องค์กรส่วนใหญ่กำลังมุ่งไปสู่ปลายทางของการใช้งานโดยมองข้ามขั้นตอนสำคัญในการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและเพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลด้วยการสร้าง “Data Architecture หรือ สถาปัตยกรรมข้อมูล” เพราะการนำข้อมูลที่ยังไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องหรือได้มาตรฐาน ไปใช้ประมวลผลหรือวิเคราะห์ด...

กระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร วิธีดึงกลุ่ม Talents ให้อยู่กับองค์กร

ทีมเป็นส่วนสำคัญมากในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี และกระตุ้นประสิทธิภาพของการทำงาน อีกทั้งยังเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันของคนทำงาน และแรงดึงดูดให้ยังอยู่กับองค์กร ซึ่ง Bluebik ในฐานะองค์กรคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญเรื่องคนและความเป็นอยู่ จึงอยากมาแชร์ไอเดียและความรู้ 4 ข้อ ที่องค์กรควรให้ความสำคัญเพื่อพัฒนาและกระชับความสัมพันธ์ของคนในทีมเพื่อดึงกลุ่ม Talents ให้อยู่กับองค์กร  1. การสื่อสารที่สม่ำเสมอ การสื่อสารที่สม่ำเสมอเป็นรากฐานของกลยุทธ์ในการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง ไม่ใช่ว่าพนักงานทุกคนจำเป็นต้องรู้ทุกอย่างที่บริษัทกำลังทำ แต่สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องเข้าใจถึงความสำคัญ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารภายในองค์กรที่ทำให้ทุกคนทราบดีว่า "มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง" ซึ่งนอกจากการจัดประชุม หรือกิจกรรมต่างภายในทีมที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์แล้ว หลายองค์กรมีการจัด Townhall เพื่อให้ CEO หรือกลุ่มผู้บริหารได้มีโอกาสอัปเดตแผนธุรกิจ และพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มพนักงาน รวมถึงอาจทำเป็น Monthly Mingle หรือนิตยสารรายเดือนสัมภาษณ์คนในองค์กร เป็นเกล็ดความสนุกเล็กน้อยๆ ในองค์ก...

เจาะลึกข้อผิดพลาดในแต่ละขั้นตอนของ SDLC ที่นักพัฒนา Software ต้องรู้

‘ไม่มีใครอยากทำงานผิดพลาด’ แต่บางครั้งปัญหาหรือข้อผิดพลาดก็มาทั้งในรูปแบบ เส้นผมบังภูเขา หรือ แบบเข็นครกขึ้นเขา จนยากที่จะรับมือ โดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) ทำให้กระบวนการทำงานสะดุดล่าช้า ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก และอาจทำให้งานที่ออกมาไม่ได้คุณภาพและส่งผลเชิงลบต่อองค์กรในที่สุด ด้วยเหตุนี้ บลูบิค จึงได้รวบรวม 6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในแต่ละขั้นตอนของการทำ Software Development Life Cycle (SDLC) ที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมเมอร์ต้องรู้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและทำให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างราบรื่น สามารถส่งมอบงานได้อย่างมีคุณภาพสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่วางไว้  1. การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนที่ต้องมีการวางแผนและกำหนดว่า การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software: SW) นี้ ใครจะเป็นผู้ใช้งานและรูปแบบเป็นอย่างไร โดยมีการระบุอย่างชัดเจนถึง กรอบเวลา (timeline) ขอบเขตของงาน (Scope of Work) ความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement) ข้อมูลสำคัญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) มีใครบ้าง  ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย   ด้า...

Bluebik presents ‘LISMA’ – an innovative solution to end the complicated use of SAP with its convenient and real-time operation via the LINE app

Bluebik Group Public Company Limited (BBIK), a leading consultancy on end-to-end digital transformation, is moving at full speed to promote the innovative LISMA: LINE as SAP Mobile Application. It connects SAP to LINE and allows the SAP users who always faced its difficult and complicated system to use it around the clock conveniently, swiftly and securely on the familiar LINE platform that guarantees security according to the standard of LINE Thailand. The company is targeting leading medium-sized and large-scale organizations that are using SAP. Pochara Arayakarnkul, Chief Executive Officer of Bluebik Group Public Company Limited, said the innovative LISMA improved the work process of staff with real-time notification for users. It can also obtain data automatically and report the daily data and activities of employees via smartphones. LISMA accelerates work and importantly its digital system reduces the use of paper and allows work supervision at every stage. LISMA is an in...

Top 7 Investment Trends in Borderless Competition

The business sector is facing new challenges such as digital disruption and the world of borderless competition where there are both local and international players and only strong competitors can grasp opportunities. Foreign businesses have successfully arrived. They include Grab which began as a ride hailing app and has already become a super app in Thailand and throughout the region. Another example is Netflix which is a very popular streaming service provider among Thai people. Many more foreign businesses either have arrived or will follow suit to take their market shares in the country. The key question is “how much the business sector has been prepared for the competition.” The strengthening of the four pillars of business namely customers, organizations, employees and partners to cope with competition in the era of digital economy driven mainly by technologies and innovations is what businesses must quickly accomplish before being wiped out of their industry regretfull...

Do and Don’t จัด Virtual Training อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

ด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่เกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงนั้น ทำให้หลายองค์กรต้องปรับรูปแบบวิธีการทำงานใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยี ซึ่งรวมไปถึงการจัดการฝึกอบรมที่เป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญในการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงาน โดยหลายครั้งผู้จัดอบรมอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาการจัดฝึกอบรมออนไลน์ที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ทั้งการขาดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้อบรมและผู้เข้าร่วม การไม่รู้ว่าผู้เข้าร่วมเข้าใจเนื้อหาที่กำลังสอนอยู่หรือไม่ รวมถึงการที่ผู้เข้าร่วมอาจจะกำลังทำสิ่งอื่นไปพร้อมกับการอบรม ซึ่งส่งผลให้การจัดฝึกอบรมนั้นไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ วันนี้เราจึงนำเสนอเทคนิคการจัดฝึกอบรมออนไลน์แบบ  Do and Don’t เพื่อให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมอีกด้วย DO 1. แจ้งกฎกติกาใน 5 นาทีแรกก่อนเริ่มการฝึกอบรม ในการฝึกอบรมออนไลน์หลายครั้งมักพบปัญหา ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วม เนื่องจากผู้เข้าร่วมไม่ได้จดจ่ออยู่กับการฝึกอบรมเท่าที่ควร โดยเฉพาะ การฝึกอบรมในรูปแบบ interactive ...

Marketing Transformation – the Key to Competitive Advantage in the World of Digital Economy

Marketing is to satisfy consumers’ demand with some value in a sustainable and profitable manner. The businesses that understand what consumers need can enjoy strong growth. However, it is not easy to have an accurate understanding of consumers in the era of rapid changes in their behaviors. Apart from impressive products and services, businesses need to create new experiences for consumers and this is the reason why business organizations need “marketing transformation”. It refers to the marketing that uses data as the basis for the development of the marketing models which stimulate business growth with data management ecosystems. Marketing transformation also unlocks the potential of the marketing automation and artificial intelligence (AI) that can meet the needs of customers perfectly and swiftly. Moreover, it reduces marketing costs and leads to the new business models which can create the incremental growth of businesses.  What is marketing transformation?  ...

กำจัดจุดอ่อน… บอกลา 3 ศัตรูร้าย ความเสี่ยงในงาน PMO สะดุด

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ทราบดีว่า ในการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) นั้นอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อาทิ การใช้งบประมาณมากเกินไป ความต้องการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จำนวนบุคลากรในโครงการไม่สัมพันธ์กับปริมาณงาน ตลอดจนเหตุสุดวิสัยเกินกว่าจะควบคุมอย่าง น้ำท่วม ไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจส่งผลให้การบริหารจัดการโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  ดังนั้นหากไม่สามารถควบคุมความเสี่ยง (Risk) ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหา (Issue) ตามมาได้ อย่างเช่น ความไม่คุ้มทุนของโครงการ ผลลัพธ์ของงานที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และการส่งมอบงานไม่ตรงเวลา ยิ่งไปกว่านั้นอาจส่งผลเสียต่อทีมงาน ผู้จัดการโครงการ ไปจนถึงระดับผู้บริหาร ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทได้ ด้วยเหตุนี้การตระหนักรู้ (Aware) และหาแนวทางป้องกันความเสี่ยง (Prevent) นั้นเป็นสิ่งที่ผู้จัดการโครงการควรให้ความสำคัญอย่างมาก จากประสบการณ์ทีมงานมืออาชีพของ “บลูบิค” ที่ผ่านการบริหารจัดการโครงการทั้งขนาดเล็กและใหญ่จำนวนมากพบว่า ความเสี่ยงที่ผู้จัดการโครงกา...

รีวิวชีวิตประสบการณ์ฝึกงานที่ Bluebik

สวัสดีครับ ชื่อ Frank ครับ ก็เข้ามาฝึกงานกับทาง bluebik ตอนเรียนจบปี4ครับ เป็นพี่แก่สุดเลยคนเดียว ฮ่าๆ เราจบมาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคอินเตอร์ครับ หรือที่รู้จักกันในชื่อ BBA Chulalongkorn แล้วก็จบจาก Accounting Major ครับ  ขั้นตอน/วิธีการสมัคร รู้จัก bluebik จากเพื่อนและรุ่นน้องที่เคยมาลองฝึกงานก่อนหน้านี้ครับ แล้วก็ทาง bluebik ได้จัดเป็น info session แล้วผมสนใจ ก็เลยสมัครเข้าไปฟังดูครับ และก็ได้โอกาสในการสมัคร MCAP internship program ใน info session นั้นเลยครับ ส่วน process การคัดเลือกก็มีหลายขั้นตอนอยู่ครับ ตั้งแต่ รอบยื่น CV/Resume ถ้าผ่านก็จะได้ phone interview เบื้องต้นครับ ถ้าผ่านก็จะได้รับ Business Case Cracking Assignment ให้ทำครับ เป็นเหมือนการช่วยลูกค้าแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเบื้องต้นครับ ทำในรูปแบบนำเสนอจริงเลยครับ ถ้าผ่านก็จะได้เข้าสู่รอบ interview จริงครับ ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ครับ ได้แก่ Resume Go-through, Case Interview และก็ Company Fit Interview ครับ พี่ๆ ที่สัมภาษณ์ก็ supportive ตลอดการสัมภาษณ์เลยครับ และก็จะมีความจร...

BBIK Hits New Highs. Q1 Revenue, Profit Growth Tops 120%. Expecting 70% Growth This Year

Bluebik (BBIK) Enters Year 2022 Bullishly with Its Q1 Income and Profit Growth Exceeding 120% and Substantial 458-Million-Baht Revenue Backlog, Expecting Revenue Growth of 70% or More This Year Bluebik Group Public Company Limited (BBIK), a leading consultancy on end-to-end digital transformation, shows off the new highs of its income, profit and revenue backlog in the first quarter of 2022. It recorded 111.34 million baht in revenue, up by 124%, and 28.64 million baht in net profit, a 132% gain, compared with a year earlier when it made 49.78 million baht in revenue and 12.34 million baht in net profit. Meanwhile, its revenue backlog reached a record high at 458 million baht (as of March 31, 2022), about 247 million baht of which is expected to be recognized within this year. The company has revised its 2022 revenue growth projection upwards from 50% to at least 70% because its business expanded radically from the first quarter regarding its income, net profit and revenue ba...