fbpx

Search

Bluebik is trusted by leading organizations

“ลิขสิทธิ์” ปัญหาชวนปวดหัวของ Generative AI

หากเปรียบ Generative AI เป็นเหมือนเวทมนต์ก็คงไม่ผิดนัก เห็นได้ชัดจากขีดความสามารถของโปรแกรม Stable Diffusion, Midjourney, หรือ DALL·E 2 ที่ใช้อัลกอริทึมสร้างภาพตามวลีหรือประโยคสั้น ๆ ที่เรากำหนดตั้งแต่ภาพถ่ายเก่า ภาพสีน้ำ จนถึงเทคนิคการวาดภาพแบบ Pointillism ยิ่งไปกว่านั้นความสามารถด้านการเขียนของ Generative AI ที่ถึงขั้นสร้างความกังวลว่าต่อไป Content Writer อาจต้องตกงาน  หากมองเพียงผิวเผินการสร้างคอนเทนต์ไม่ว่าจะรูปภาพหรืองานเขียนของ AI เหมือนจะเป็นผลงานที่สร้างขึ้นใหม่ แต่ลึกลงไปในกระบวนการสร้างกลับมีคำถามมากมายเกี่ยวกับประเด็น ‘ลิขสิทธิ์ (Copyright)’ ที่น่าปวดหัวและอาจสร้างปัญหาตามมาจากการใช้งานเชิงพาณิชย์ การทำงานของ Generative AI จุดเริ่มต้นของความกังวลด้านทรัพย์สินทางปัญญา  แพลตฟอร์ม Generative AI ถูกฝึกด้วยข้อมูลใน Data Lake และ Question Snippets แหล่งข้อมูลเหล่านี้มีตัวแปรหลายพันล้านตัวที่สร้างโดยซอฟต์แวร์ ซึ่งการประมวลคลังภาพและข้อความขนาดใหญ่นี้แพลตฟอร์ม AI ดึงรูปแบบและความสัมพันธ์มาใช้สร้างกฎต่าง ๆ ก่อนพิจารณาและคาดการณ์คำตอบ เมื่อได้รับคำสั่งให้ทำ ...

BBIK’s sustainable corporate governance gets a perfect 100 score for the 2nd consecutive year from AGM Checklist 2023

Bluebik Group Public Company Limited (BBIK), a leading consultancy on end-to-end digital transformation, has demonstrated its sustainable corporate governance and the maximal participation of all its shareholders and stakeholders. It achieves a perfect 100 score for the second year in a row from the Annual General Meeting Assessment (AGM Checklist) in 2023. The Thai Investors Association and the Federation of Thai Capital Market Organizations conducted the assessment on 817 listed companies. The assessment proves the commitment of BBIK to business transparency and the fair treatment of stakeholders. With the commitment, BBIK welcomes checking mechanisms as well as checks and balances which help it operate and grow in a sustainable manner.

20 September 2023

ปลดล็อคศักยภาพงาน PMO: จัดการ 3 ความท้าทายในกระบวนการทำ System Implementation

ความสำเร็จในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) และการเป็น Digital-First Company จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากการติดตั้งระบบ (System Implementation) ที่สมบูรณ์ เพราะการติดตั้งระบบเป็นจุดตั้งต้นสำคัญที่รวบรวมข้อมูลจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจ และยังเป็นจุดเชื่อมต่อกับระบบข้างเคียงอื่นที่หมายรวมถึง Digital Ecosystem ของพันธมิตรทางธุรกิจ  การติดตั้งระบบให้สามารถรองรับกิจกรรมทางธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยผู้จัดการโครงการ หรือ PMO - Project Management Office ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในแง่การบริหารจัดการโครงการและการจัดการระบบและเทคโนโลยี ซึ่งการบริหารจัดการโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นมีความท้าทายหลากหลายรออยู่ วันนี้ บลูบิค จะพาไปรู้จักและจัดการกับ 3 ความท้าทายหลักที่ PMO ต้องเจอในกระบวนการทำ System Implementation ความท้าทายที่ 1: การเริ่มต้นและดำเนินโครงการอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Project Initiation and Implementation) การตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการสามารถเริ่มต้นได้ ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับ PMO แต่ความท้าทายที่ท...

Reasons Why Tech Talents Returned to Bluebik

Despite many people wanting to break into the tech industry, the shortage of tech talent remains a major issue. According to the report, Future of Work: The Global Talent Crunch, the Asia-Pacific region is projected to have 4.7 million unfilled job positions by 2030. Thus, tech talents are greatly sought after, holding the power to pick the company that aligns best with their needs – be it challenging projects, future career prospects, or organizational cultures that resonate with their values and lifestyles. Today, we invite you to hear from three remarkable tech talents of our Digital Excellence & Delivery team. They left us once in search of self-discovery and new paths, but now they've chosen to return home to Bluebik. Let's see why individuals with so many choices believe that Bluebik is the tech company that best serves their needs. Neem, Lead Business Analyst Give It A Try "Previously, I worked as a senior business analyst at Bluebik for a little over two y...

Bluebik Titans and world-class partner Least Authority debut the new ‘Smart Contract Audit’ service for security on blockchain networks

Bluebik Titans Company Limited (Bluebik Titans), a system developer and cybersecurity consultancy under Bluebik Group Public Company Limited (BBIK) which is a leading consultancy on end-to-end digital transformation, unveils its new service, “Smart Contract Audit”, together with its world-class partner Least Authority, a leading smart contract audit company. The new service can detect and prevent security loopholes in the development of blockchain-based decentralized applications (DApps) and decentralized finance (DeFi) systems in hope of creating end-to-end decentralized security. Market Research Future expects the value of DeFi markets will grow annually by 46.8% on average during 2022 and 2032 and reach US$446 billion in this period. However, combined damage from cyberattacks on DeFi is estimated highly at US$5.51 billion. Therefore, Bluebik Titans sees demand for security on blockchain-based systems and thus launches the Smart Contract Audit service which has potential fo...

Lisma X Cross-Enterprise Platform SAP on Microsoft Teams

เจาะ 8 ฟีเจอร์เด็ด Lisma X: Cross-Enterprise Platform นวัตกรรมสุดล้ำ เปิดประสบการณ์ใหม่ในการใช้งาน SAP บน Microsoft Teams ยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำด้วยระบบปฏิบัติการของ Microsoft Power Platform 1. Enterprise Mobility: องค์กรสามารถออกแบบและควบคุมการใช้งานระบบ SAP ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต (Tablet) 2. Customizable Workflows: สามารถกำหนดกระบวนการอนุมัติงานได้ตามความต้องการ 3. Real-Time Data: จัดทำรายงาน Dashboard สวยงาม ส่งไปยังผู้ใช้งานได้แบบเรียลไทม์ ลดปัญหาข้อมูลผิดพลาด ช่วยให้การตัดสินใจถูกต้องแม่นยำมากขึ้น 4. AI Chatbot: มี Chatbot โต้ตอบและประสานงานระหว่างระบบ SAP กับผู้ใช้งาน พร้อมเปิดโอกาสการนำ ChatGPT เข้ามาใช้ประโยชน์ 5. Cross-Platform Support: เพิ่ม Remote Access ผ่านหลายแพลตฟอร์มบนโทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลา อาทิ Microsoft Teams และ Line App เป็นต้น  6. One Time Registration: ลดความยุ่งยากในการเข้าใช้งาน ด้วยระบบลงทะเบียนเพียงครั้งแรกครั้งเดียว โดยมีขั้นตอนตรวจสอบตัวตนผู้ช้งาน 7. Push Notification: มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมั...

“xplORe” Application Launching: Unlock every lifestyle with just one app

“xplORe” Application Launching: Unlock every lifestyle with just one app Embracing the concept: "Touch for More Life" On August 18, Pakorn Jiemskultip, CEO, accompanied by the teams from Orbit Digital Company Limited and Bluebik Group Public Company Limited (BBIK), attended an event to congratulate PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (OR) on the official launch of the "xplORe" application. The superapp "xplORe" is designed to enhance every lifestyle, making life outside the home more aligned than ever, under the concept of "Touch for More Life." Orbit Digital and Bluebik are honored and delighted to have contributed to the rollout of the “xplORe” platform, which aims to bolster the Business Ecosystem of the PTT Group. The app aggregates all of PTT’s businesses and community offerings into one platform. For those interested, download the xplORe application for a seamless experience that will simplify your life like never before. App Storehttps://lnk...

“Practice So Many Times That You Become Adept.” How to Be Top-Notch in ERP and Fly Solo Like “Prame”

Many may know "Prame" or "Warat Laithong" as the captain of the ERP Advisory team. Yet, few may realize that beyond his professional role, Prame is the face and brain behind the "Flown by Prame" YouTube channel, where he produces content that is both entertaining and insightful. As you can infer from the title of his YouTube channel, Prame produces content that goes beyond the ordinary; he invites the audience to soar with him in a small aircraft. Apart from accompanying him on his flights to Chiang Rai, Mae Hong Son, Hua Hin, Chumphon, and Buriram, we also gain insight into the life of a pilot. We learn what he must grasp, understand, and perfect to ensure seamless flights in any situation. At first glance, serving as the captain of the ERP Advisory team and being a pilot appear as two completely distinct endeavors. Yet, according to Prame, mastering piloting parallels mastering SAP specialization. Before excelling in both areas, Prame focused on studying, sought additional k...

Transforming Marketing Strategy with Generative AI

Many organizations are using artificial intelligence to drive their business but the key is how to use AI with its maximum efficiency and effectiveness. The question is important especially when it comes to marketing because so many businesses are applying AI-driven tools.  In this special feature, Bluebik would like to recommend the application of generative AI to improve marketing strategies and develop marketing intelligence. It concerns the real-time collection of data relevant to businesses and industries and the analyses of collected data to identify market trends and find insights. It will show what competitors are doing and what customers want. The findings will lead to better strategies, business opportunities and competitive edge. What marketing benefits does generative AI bring? Basically AI refers to the smart artificial intelligence technology that can be applied for many purposes including data analyses, image recognition and natural language processing (...

The Bluebik Internship Experience: 7 Interns Shared Invaluable Insights and Lessons

Choosing where to do your internship can be as defining a moment in your life as selecting a faculty or university. It is a place where you can apply your knowledge, explore your capabilities, and acquire invaluable experiences.  If you are a university student with aspirations to work in the management consulting or information technology sectors, we want to introduce you to the insights from our 2023 interns. What did they gain from their time at Bluebik? Let's find out! The chance to try something new Name: Gift Faculty & University: Computer Science, Missouri State University Internship Position: Data Scientist, Advanced Insights (AI) Cleaning and analyzing data “During my internship as a data scientist, I was assigned the task of analyzing a dataset to find insights. For instance, I had to determine which promotions were suitable for different customer types and which ones could potentially increase sales more effectively. “The challenge came wi...