fbpx

Search

Bluebik is trusted by leading organizations

ถอดปัญหา..ทำไมองค์กรติดกับดักการสร้าง Data Governance

Data Governance หรือธรรมาภิบาลข้อมูล นับเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพด้วยการกำหนดทิศทาง ควบคุม ให้ข้อมูลมีคุณภาพที่ดี ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวางนโยบายการดูแลข้อมูล กำหนดกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบดูแลจัดการข้อมูล และวางแนวทางการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม การสร้างแนวทางด้าน Data Governance ให้มีประสิทธิภาพอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีความท้าทาย โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นและในช่วงที่องค์กรขยายตัวจนต้องปรับแนวทางให้สอดคล้องกัน Bluebik จึงอยากชวนมาทำความเข้าใจความท้าทายที่เป็นกับดักการสร้าง Data Governance ไม่ว่าจะเป็น 1.) ขาดการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน ความท้าทายอย่างแรกคือการขาดความชัดเจนเรื่องบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสม ซึ่งกระบวนการนี้อาจใช้เวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรขนาดใหญ่ เนื่องจากครอบคลุมขั้นตอนหลายส่วนทั้งการสร้างและกำหนดบทบาทหน้าที่ด้านการบริหารข้อมูลของบุคลากร การบันทึกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลภายในก...

8 ความท้าทาย ฉุดรั้งองค์กรสร้าง Data Literacy

ในยุคที่ข้อมูลกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบให้ธุรกิจ Data Literacy หรือความสามารถในการอ่าน ทําความเข้าใจ สื่อสารข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งการเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจโดยอ้างอิงจากข้อมูล และเพิ่มความเข้าใจในการนำข้อมูลไปใช้สร้างผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การผลักดันให้ทุกคนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในการนำข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพมีความท้าทายไม่น้อย Bluebik จึงอยากชวนมาทำความเข้าใจ 8 ความท้าทายในการสร้าง Data Literacy และองค์กรประกอบสำคัญในการบ่มเพาะ Data Literacy ให้สำเร็จ 1.) ขาดความเข้าใจข้อมูล  ความท้าทายอย่างแรกคือการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเมื่อเจอข้อมูลที่มีความซับซ้อนหรือเป็นข้อมูลเชิงสถิติ ซึ่งอาจทำให้ทำความเข้าใจข้อมูลไปผิดทาง และส่งผลให้นำข้อมูลไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับงาน สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาคือองค์กรควรมีการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มขึ้น โดยอาจจะเน้นที่การทำให้คำศัพท์และคอนเซ็ปต์ต่างๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น รวมไปถึงการอธิบายประ...

21 พฤษภาคม 2024

Data Democratization แก้คอขวดปัญหาการใช้ข้อมูลในองค์กร

ปัจจุบัน เกือบทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลเพื่อขีดความสามารถของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม องค์กรจำนวนไม่น้อยอาจยังคงเผชิญปัญหาในการนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะทั้งจากการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการนำมาใช้งาน กระบวนการนำข้อมูลมาใช้งานดำเนินการยาก ไปจนถึงปัญหาเรื่องคุณภาพข้อมูล ในการแก้ปัญหาคอขวดของการใช้ข้อมูลในองค์กร คือการสร้างแนวทางให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้หรือที่เรียกว่า Data Democratization  Data Democratization คืออะไร  หากกล่าวอย่างรวบรัด Data Democratization เป็นการทำให้ข้อมูลกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงได้ โดยมีเป้าหมายให้พนักงานที่อาจไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถเข้าใจและนำข้อมูลไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจสำคัญต่างๆ ในที่สุด  5 เสาหลัก Data Democratization  ในการผลักดันให้ Data Democratization สามารถเกิดขึ้นได้จริง องค์กรควรให้ความสำคัญกับ 5 ส่วน  Data Strategy  วางกลยุทธ์การใช้ข้อมูลให้สามารถสร้างผลลัพธ์ได้จริง โ...

BBIK กวาดรายได้ Q1/67 กว่า 369 ล้าน โต 38% กำไร 71 ล้าน ตุนแบ็คล็อกแน่น 960 ล้าน

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ที่ปรึกษาชั้นนำผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจร ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2567 โดยมีรายได้อยู่ที่ 369 ล้านบาท เติบโตขึ้น 38% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (YoY) และกำไรสุทธิอยู่ที่ 71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% YoY เป็นผลจากความต้องการทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชันยังเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร ประกันภัย เทคโนโลยีและค้าปลีก เผยตุนงานแบ็คล็อคแล้ว 960 ล้านบาท (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567) ซึ่งจำนวนนี้มาจากบริษัทแม่และบริษัทย่อยในเครือ 699 ล้านบาท รวมถึงบริษัทร่วมทุน 261 ล้านบาท เตรียมรับรู้รายได้มากกว่า 510 ล้านบาทในปีนี้ และที่เหลือจะทยอยรับรู้ในปี 2568 - 2571 สำหรับส่วนของบริษัทร่วมทุนคาดว่าจะรับรู้รายได้ทั้งหมดในปีนี้ นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ระบุว่า แม้ความต้องการใช้เทคโนโลยียังคงเติบโต เพราะเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในระยะสั้น - ยาว และยังช่วยลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจในแง่มุมต่าง ๆ แต่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่องได้กดดัน...

14 พฤษภาคม 2024

‘Data Governance’ จุดเปลี่ยนการใช้ AI และข้อมูลในธุรกิจ

ในโลกธุรกิจดิจิทัล ข้อมูล (Data) ถือเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Asset) ที่มิได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้องค์กร ผ่านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีกลยุทธ์ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบและช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจจากเทรนด์ธุรกิจ/เทคโนโลยีใหม่ ๆ อาทิ ‘Artificial Intelligence - AI และ Data Analytic’   แม้มูลค่าข้อมูลไต่ขึ้นสูงจุดสูงสุดใหม่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แต่กฎพื้นฐานของกำกับดูแลไม่เคยเปลี่ยน คือ ข้อมูลต้องมีคุณภาพ เพราะการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำและเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้องค์กรจำเป็นต้องรู้ว่าตนเองมีข้อมูลอะไร แหล่งที่มาของข้อมูล การจัดเก็บและการกำหนดเกณฑ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้าง รวมถึงเนื้อหาและความถูกต้องของข้อมูล  บทบาทของข้อมูลและ Data-Driven Decision-Making รวมถึงจำนวนและความเร็วของข้อมูลที่มีเพิ่มมากขึ้น ทำให้การกำกับดูแลข้อมูลหรือ Data Governance ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับบริบทและความต้องการทางธุรกิจ เห็นได้ชัดจากการใช้ข้อมูลเพื่อฝึก AI & ML และ Data Analy...

จบทุกงาน Data แบบ One Stop Service เบื้องหลังความสำเร็จ MTL Click App

ในยุคที่ความสะดวกสบายเป็นหัวใจในการทำธุรกิจ แอปพลิเคชันก็กลายมาเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในฐานะสื่อกลางระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ ซึ่งรวมถึงธุรกิจประกันภัยที่ในแต่ละวันต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป็นจำนวนมาก แน่นอนว่าการออกแบบและพัฒนาแอปฯ ที่ดีเป็นเรื่องยาก แต่สิ่งที่ยากกว่าคือการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่จะถูกประมวลผลบนแอปฯ แอปพลิเคชัน MTL Click ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรวมทุกผลิตภัณฑ์และบริการของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไว้ในที่เดียว ทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ดังนั้นการปรับระบบหลังบ้านให้สามารถเข้าถึงและดึงข้อมูลของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง – รวดเร็ว จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ ก้าวแรกของ MTL และ Bluebik คุณเรือรบ ติยะชาติ Executive Vice President, Muang Thai Life Assurance เล่าว่า ตัดสินใจเลือก Bluebik เข้ามาดูแลเรื่องการพัฒนา Data Service API บนระบบคลาวด์ เพราะเคยเห็นฝีมือของ ‘ผู้คุมทีม Data’ ที่ Bluebik มาก่อน จึงเชื่อมั่นในผลงานที่จะได้รับ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เทคโนโลยีด้าน Data เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องพิถีพิถันในการเลือกพาร์ตเ...

26 เมษายน 2024

BBIK จ่อเข้า SET ปี 68

บลูบิค จ่อย้ายเข้า SET ปี 68 เสริมแกร่งธุรกิจไล่รับงานใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ ลุยเพิ่มฟรีโฟลตหลังผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิ่มทุนจดทะเบียน พร้อมจ่ายปันผล 0.80 บาท/หุ้น ขึ้น XD 30 เมษานี้ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ที่ปรึกษาชั้นนำผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจร เตรียมย้ายเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand - SET) ภายในปี 2568 หลังจากจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (The Market for Alternative Investment - mai) เพียง 2 ปี  โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2567 ผู้ถือหุ้นมีมติเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจาก 54,441,200 บาท เป็น 100,008,484 บาท โดยหุ้นเพิ่มทุนจะมีจำนวนทั้งหมด 91,134,568 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น จากปัจจุบันที่มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 108,882,400 หุ้น เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ของ SET ซึ่งการเข้าจดทะเบียนใน SET จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการเข้าประมูลงานขนาดใหญ่และการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภา...

24 เมษายน 2024

เคล็ดลับสร้างข้อเสนอ Win-Win ที่ชนะใจลูกค้าได้ทุกครั้งแบบฉบับ Henry Hoang ผู้เรียกตัวเองว่า “Tech BFF”

“ในโลกที่เต็มไปด้วยคนช่างพูด จงเป็นคนช่างฟัง” นี่คือข้อคิดที่คาดไม่ถึงจาก Henry Hoang, Associate Director ประจำ Bluebik Vietnam ทำไมถึงคาดไม่ถึงน่ะเหรอ? ก็เพราะคนส่วนใหญ่มักเชื่อว่านักขายที่ดีต้องพูดเก่งจนโน้มน้าวใจลูกค้าได้ แต่เฮนรี่เห็นต่างออกไป เขาเชื่อว่าการที่นักขายคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จในสายงานพัฒนาธุรกิจ (Business Development) ในอุตสาหกรรมการธนาคาร การบริการทางการเงิน และประกันภัยได้นั้น ทักษะที่สำคัญกว่าคือ “การฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)” เพราะเมื่อฟังอย่างตั้งใจ ฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังจนได้ยินข้อความที่อาจซ่อนอยู่ เมื่อนั้นนักขายถึงจะเข้าใจปัญหาและความต้องการจริงๆ ของลูกค้า แล้วใช้ความรู้ด้านธุรกิจและความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีมาสร้างข้อเสนอที่ Win-Win สำหรับตัวเองและลูกค้าได้   แน่นอนว่าเฮนรี่ไม่ได้พูดลอยๆ แต่มีหลักฐานยืนยันเป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่ระดับประเทศที่เขามีส่วนร่วมผลักดันในฐานะนักพัฒนาธุรกิจและ Project Manager ลูกค้าที่เขาเคยทำงานด้วยมีทั้งเครือข่ายโทรคมนาคมขนาดใหญ่และธนาคารที่มียอดผู้ใช้งานสูงที่สุดในเวียดนาม  และด้วยประสบการณ์ทำงานทั...

24 เมษายน 2024

Bluebik is Microsoft Thailand’s Intelligent Data Platform Rising Star 2021

Bluebik is honored to be Microsoft Thailand’s Partner of Year in its intelligent data platform (data & AI) rising star. We are delighted to be among top Microsoft partners for our proven excellence in providing clients with optimal solutions based on Microsoft technology over the past year.

9 เมษายน 2024

Bluebik คว้ารางวัล “Microsoft Thailand Partner of the Year 2022” สาขา “Deal of the Year”

Bluebik คว้ารางวัล “Microsoft Thailand Partner of the Year 2022” สาขา “Deal of the Year” Bluebik ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของไมโครซอฟต์ ประเทศไทย ได้ร่วมพัฒนาการให้บริการและสนับสนุนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมของไมโครซอฟต์เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานและสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจให้ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล “Microsoft Thailand Partner of the Year 2022” ในสาขา “Deal of the Year” ในโอกาสเดียวกัน Innoviz Solutions บริษัทในเครือของ Bluebik ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการวางระบบ ERP ด้วย Microsoft Dynamics 365 ยังได้รับรางวัลในสาขา “Intelligent Line of Business - Business Applications” สำหรับการให้บริการกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อมอีกด้วย รางวัลทั้งหมดนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า Bluebik คือผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอย่างครบวงจรตัวจริง และเช่นเคย ขอขอบคุณ Bluebikian ทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ รางวัลนี้เป็นของพวกเราทุกคน!

9 เมษายน 2024