Bluebik ช่วยให้องค์กรต่างๆขับเคลื่อนการเติบโตโดยการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ ผสานความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นเข้ากับเครื่องมือให้คำปรึกษาระดับโลกเพื่อค้นหาปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จและกำหนดทิศทางกลยุทธ์ด้วยการมีส่วนร่วมและวิธีการที่จะเอาชนะ ทั้งนี้ บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการของเรามุ่งเน้นไปที่ บริษัท ที่ให้คำปรึกษาในทุกรูปแบบที่หลากหลายในการจัดการธุรกิจรวมถึงต่อไปนี้:

• ประสิทธิภาพทางธุรกิจ
• การสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ
• กลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์
• การวิเคราะห์การเข้าสู่ตลาด
• การปฎิรูปแบบดิจิทัล
• การตลาดดิจิทัล
• การประมาณขนาดตลาดและการวิจัย
และอื่น ๆ...

...
11 มิถุนายน 2020

คลาวด์เทคโนโลยีคือพระเอกตัวจริงในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ IT ในช่วง COVID-19

ด้วย Bluebik ลูกค้าของเราสามารถบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้:

⦁ การตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการเติบโตและสร้างธุรกิจหลักใหม่ การระบุและสร้างเครื่องมือใหม่ของการเจริญเติบโต การจัดสรรทรัพยากรและการบรรลุประสิทธิภาพด้านต้นทุน
⦁ เริ่มต้นอย่างรวดเร็วและปรับตามต้องการปรับโดยไม่สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน เรามั่นใจว่าการพัฒนากลยุทธ์ของคุณจะไม่หยุดนิ่งและเป็นไปในทิศทางเดียวกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบัน
⦁ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลังงานและจัดทีมของคุณทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ของคุณให้ผลลัพธ์ตามที่ใจใว้
⦁ ทำให้มองเห็นธุรกิจของคุณและความสามารถในการแข่งขันของคุณชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิมผ่านความเชื่อหลักที่ปลุกเร้าของเราเกี่ยวกับกลยุทธ์รวมกับความแม่นยำในการวิเคราะห์

Bluebik มุ่งมั่นที่จะส่งมอบกลยุทธ์พิเศษและปรับวิธีการใหม่เพื่อเน้นโอกาสใหม่สำหรับการเติบโตในขณะที่ยังคงรักษาจุดเด่นของบริษัทลูกค้าของเราเพื่อกำหนดทิศทางธุรกิจที่ไม่ซ้ำเพื่อความสำเร็จ เราช่วยให้ลูกค้าของเราระบุกุญแจสู่ความสำเร็จและปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ บริษัท สามารถวางตำแหน่งตัวเองให้ประสบความสำเร็จ

Bluebik ช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร:

• การออกแบบกลยุทธ์การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลายเพื่อพัฒนาวิธีการสื่อสารที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าซึ่งรวมถึงการสร้างรูปแบบการทำงานบนสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างต้นแบบที่งทำานได้เพียงปลายนิ้ว
⦁ การพัฒนาพิมพ์เขียวประสบการณ์ของลูกค้าทั้งแบบดิจิทัลและแบบกายภาพ ตลอดจนแผนงานการดำเนินงาน
⦁ สร้างแบบจำลองกลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับร้านอาหารต้นแบบและออกแบบ Loyalty Program ของพวกเขาด้วยกระบวนการออกแบบที่ทำให้ผู้ใช้งานสนุกสนาน เพื่อเจาะตลาดใหม่
⦁ สร้างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนปรับโครงสร้างองค์กร และแผนพัฒนาบุคลากรให้กับธนาคารชั้นนำของประเทศไทย
⦁ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจดิจิตอลและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลรวมถึงกลยุทธ์ดิจิทัล ระบบการทำงานอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ข้อมูล
⦁ การพัฒนาแผนธนาคารดิจิทัลในรูปแบบใหม่ ซึ่งรวมถึงการสร้างแบรนด์คุณลักษณะสำคัญและกลยุทธ์การได้มาและการเก็บรักษา
⦁ การพัฒนาแผนธุรกิจกลยุทธ์ การเข้าสู่ตลาด และแผนงานที่มีรายละเอียดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง
⦁ การพัฒนาแผนการปฎิรูปในแบบดิจิทัลสำหรับบริการในรูปแบบใหม่

บริการของ Bluebik ประกอบด้วย:

กลยุทธ์

ที่ Bluebik เราได้รวมเครื่องมือและเทคโนโลยีล่าสุดรวมถึงชุดความสามารถและความแตกต่างที่โดดเด่นเพื่อให้ลูกค้าของเราจัดการกับการแข่งขันในวันนี้และเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลง

บริษัทในอนาคตกำลังแข่งขันกันเพื่อความเป็นผู้นำแบบดิจิทัล Bluebik จะช่วยกำหนดความพยายามทางดิจิตอลของคุณด้วยความสามารถด้านดิจิทัลในระดับแนวหน้าและความเข้าใจว่าการดำเนินการของตัวแทนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์มีผลกระทบที่แท้จริงต่อบริษัท และผลักดันพื้นฐานอย่างไร

อ่านต่อ

การตลาดและการขาย

ที่ปรึกษากลยุทธ์การตลาดของเราใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่หลากหลาย และวิธีการที่เป็นระบบในการระบุความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการตลาดและวางตำแหน่งข้อเสนอในการกำหนดเป้าหมายความต้องการของลูกค้า

อ่านต่อ

บริการด้านอื่น ๆ

Bluebik เสนอบริการเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราที่ปรารถนาให้มีผลผลักดันต่อความคิดริเริ่มใหม่

อ่านต่อ