fbpx
Data - AI 1 September 2021

EP.9 ทำไม ‘ความปลอดภัยองค์กร’ ไม่ควรถูกธุรกิจมองข้าม

ยิ่งองค์กรขยายการดำเนินงานเข้าสู่โลกดิจิทัล ระบบหลักที่ขับเคลื่อนธุรกิจยิ่งกลายเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์ ดังนั้นหากไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อจนเกิดความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ การรู้เท่าทันและเสริมความแข็งแกร่งเพื่อเฝ้าระวังอย่างรัดกุม จึงเป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน
รับฟังพอดแคสต์ Transformation in Action

ผ่านแอปพลิเคชันที่คุณสะดวก

This image has an empty alt attribute; its file name is poscast_logo_final-02-150x150-1.png
This image has an empty alt attribute; its file name is spotify-clip-696x255-300x110-2.png
This image has an empty alt attribute; its file name is listen-on-soundcloud-300x109-1.png
This image has an empty alt attribute; its file name is download-300x109-1.png