fbpx

Insights

Keep up to date with business trends and innovation technology
to unlock idea and drive your business

#Business Trends x
...
13 June 2024

ความจำเป็น & โอกาสธุรกิจจาก AI ‘Game Changer’ ภาคการผลิต

Artificial Intelligence - AI ไม่ใช่สิ่งใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industry) มีการใช้งานหุ่นยนต์ในสายการผลิตมาช้านาน แต่ปัจจุบันขีดความส...

...
11 June 2024

ความจำเป็น & โอกาสธุรกิจจาก AI เพิ่มความได้เปรียบในทุกมิติของธุรกิจค้าปลีก

ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีที่จะสามารถเข้ามาพลิกโฉมธุรกิจ แน่นอนว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ย่อมเป็นหนึ่งในนั้น โดยหลายภาคธุรกิจต่างนำ AI มาใช้งานในส่...

...
6 June 2024

ความจำเป็น & โอกาสธุรกิจจาก AI ของต้องมีใน ‘ธุรกิจการเงิน’ (จริงหรือ?)

ภูมิทัศน์ธุรกิจการเงินกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เป็นผลพวงจากการบรรจบกันของ Artificial Intelligence - AI และเทคโนโลยีทันสมัย (Cutting-Edge Technolog...

...
20 March 2024

Bluebik sees ISO/IEC 42001 guarantees ethical and risk-free use of AI and recommends 4 ways for businesses to effectively use AI

Bluebik Group Public Company Limited (BBIK), a leading consultancy on end-to-end digital transformation, is aware that businesses are facing 3 majo...

...
31 December 2023

5 Skill Categories in 2024 That Will Make You The Most Sought-After, Sauce Skills Edition

Happy New Year 2024! As we usher in the new year, it's time to acquire new skills, making yourself the most sought-after candidate everyone wants t...

...
12 December 2023

2024 Tech Capabilities to Shape Business in the Digital-First World

Organizations need these 7 tech capabilities in 2024 to be adaptive and become digital-first for their sustainable growth - Bluebik Bluebik Grou...

...
6 December 2023

มัดรวมทุกแง่มุม ‘Sustainable Technology’ ที่องค์กรยุคใหม่ห้ามพลาด

หากมองเพียงผิวเผิน ‘Sustainable Technology’ หรือ ‘Green Tech’ กำลังเป็นเทรนด์ใหม่มาแรงที่พูดถึงอย่างแพร่หลายในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา แต่ในความเป็นจริ...

...
23 November 2023

ESG strategy for the higher value and sustainable growth of businesses

The world now has about 1.8 billion people of Generation Y who are also known as millennials. They constitute 23% of the global population and are ...

...
29 August 2023

Transforming Marketing Strategy with Generative AI

Many organizations are using artificial intelligence to drive their business but the key is how to use AI with its maximum efficiency and effective...

...
10 August 2023

Turn Info into Insights
Sharpen Strategic Decisions with Consolidated Data Platform
s

Digital-first operations are playing important roles in growing business. They refer to the application of technologies to boost efficiency and str...

...
28 June 2023

Bluebik foresees 5-fold growth in 2025 on full-scale overseas strategies and sustained service expansion

Bluebik Group Public Company Limited (BBIK), a leading consultancy on end-to-end digital transformation, is upbeat on its strategies which prove to...

...
31 May 2023

10 disruptive technology trends in 2023 – 2026, urging businesses to become “Digital-First Company”

Bluebik suggests 10 disruptive technology trends in 2023 - 2026, urging businesses to become “Digital-First Company” with 3 factors to be competiti...

...
22 March 2023

Bluebik recommends “Digital-First Company” – the business trend that creates growth opportunities

Bluebik Group Public Company Limited (BBIK), a leading consultancy on end-to-end digital transformation, suggests “Digital-First Company”, the majo...

...
27 December 2022

3 Important Cybersecurity Issues in 2023

Blubik shares its clear vision of 3 important cybersecurity issues in 2023 when businesses should have ‘cyber resilience’ to cope with the cyberatt...

...
22 February 2022

4 Things Business Need to Know for Successful Data-Driven Marketing

In the new world of business, many people agree that data-driven marketing informs our understanding about customers, gives us clearer data about c...

...
2 February 2022

5 Initiatives for Successful Digital Transformation, Limitless Capabilities and Exponential Growth

The influences of online channels on consumers’ behaviors as well as business environments, and recommends 5 initiatives for successful digital tra...

...
25 September 2020

Insurers Speed Up to Gain a Competitive Edge in Becoming Innovative Insurers

Tips for insurance businesses to expedite innovations to attract customers’ hearts via strategically applying technology and building a business ec...

...
25 September 2020

How Agile Helps Improve Marketing Efficiency and Gain a Competitive Edge in the Covid-19 Era

Applying the “Agile” is a concept to enhance marketing efficiency and to offer faster products and services by creating a small marketing campaign ...

...
11 June 2020

Cloud Technology is the Real Hero in Supporting Efficient Management of IT Expenses During COVID-19

Organizations can reduce IT expenses in this critical time by tapping into Cloud computing, which is a technology for storing and processing data o...

...
20 May 2020

Shifting ‘Mindsets’ – Key to success during COVID-19: embracing technologies to go through changes

Organizations must adjust their strategies in all dimensions to speed up transformation towards the new business normal. The escalating COVID-19...

...
29 April 2020

Data-driven Banking: Big Data Readied to Add Value to Banks

As the waves of digital disruption start to shake every industry, those who are slow or cannot adapt themselves to changes might be swept away or d...

...
10 April 2020

Intensive Business Continuity Planning (BCP) to fight against COVID – 19

In the past, a pandemic crisis might not constitute a threat to the going concern of businesses. However, the outbreak of the new coronavirus disea...

...
3 April 2020

5 Mega Trends to Steer Businesses Forward in the New Decade of 2020s

Many businesses have perished or faded away amid the constant evolution of technology and rapid-changing consumer behaviors, a reflection that “Ada...

...
3 February 2020

It’s time for CTO/CIO to quickly embrace changes to catch up with the needs of the digital business world.

We have heard for a long time that Digital Disruption will likely cause significant change to every industry. Any business that cannot cope with su...

...
23 January 2020

Virtual Agile helps organizations stay afloat amid economic slowdown

Every industry currently faces the endless waves of Digital Disruption. Both traditional and new technologies have been making rapid changes to con...

...
11 October 2019

Lifestyle Banking to Seize More ‘Time’ from Customers

In 5 years, competition in the banking industry will become more intense. With fast-changing customer behaviors and disrupters, it’s not just about...

...
10 October 2019

Customer Experience (CX) as Key to Business Success

In the age of digital transformation that alters all aspects of our day-to-day lives, businesses and entrepreneurs need to adapt to new business en...

...
10 October 2019

Borderless Competition Through Digital Ecosystem

How the businesses create competitive advantages. One strategy that many businesses have done is to integrate themselves as part of the “Digital Ec...

...
9 October 2019

Omni-Channel : Blurs the lines between Online and Offline.

Even though the digital world has made it possible for businesses and customers to connect through an online platform for an easy exchange of produ...

...
9 October 2019

5 ways of how Agile works that are not limited only for Startup.

5ways to transform how an organisation works into the Agile model to cope with rapid changes in the business world and to be able to resolve any co...

...
9 October 2019

Marketing Automation : A Future Marketing Tool

Old-school marketing may not be enough to make us thrive in the digital age.  As people are concerned with time and becoming more sophisticated,...

...
24 September 2019

Driving the digital core with Agile.

In a time when Digital technology has started playing a major role in global business - with the behaviours of the consumers always changing from d...