fbpx

Insights

Keep up to date with business trends and innovation technology
to unlock idea and drive your business

#Digital Transformation x
...
10 July 2024

เปิด 7 สาเหตุและวิธีแก้ปัญหาจาก AI ในธุรกิจการเงิน

ทำอย่างไรหากผลลัพธ์ AI ทำร้ายองค์กร? เปิด 7 สาเหตุและวิธีแก้ปัญหาจาก AI ในธุรกิจการเงิน เมื่อ AI กำลังคืบคลานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมนุษย...

...
5 July 2024

AI Analytics วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ธุรกิจได้เปรียบ

การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาปรับใช้ขยายวงกว้างไปเกือบทั่วทุกภาคอุตสาหกรรม และสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ทั้งกับกระบวนการทำงานและการสร้า...

...
4 July 2024

พลาดตรงไหน!! ทำไมการปรับใช้ AI ในธุรกิจถึงล้มเหลว?

นอกจากเทรนด์เทคโนโลยีมาแรงที่ทุกองค์กรต้องการมีแล้ว AI ยังเป็นกลไกสำคัญที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนภูมิทัศน์ของการดำเนินธุรกิจ จนส่งผลให้เกิดคลื่นการลงทุน...

...
20 June 2024

ความจำเป็น & โอกาสธุรกิจจาก AI สร้างสมดุลนวัตกรรมในธุรกิจพลังงาน

ทุกวันนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งกำลังเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงและทรานส์ฟอร์มกระบวนการทำงานต่างๆ ในหลายภาคธุรกิ...

...
18 June 2024

ความจำเป็น & โอกาสธุรกิจจาก AI ผู้ช่วยอัจฉริยะที่จะพลิกโฉมธุรกิจบริการสุขภาพ

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ AI ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจบริการสุขภาพมากขึ้นอย่างน่าจับตามอง ไม่ว่าจะเป็นโซลูชัน AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนก...

...
13 June 2024

ความจำเป็น & โอกาสธุรกิจจาก AI ‘Game Changer’ ภาคการผลิต

Artificial Intelligence - AI ไม่ใช่สิ่งใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing Industry) มีการใช้งานหุ่นยนต์ในสายการผลิตมาช้านาน แต่ปัจจุบันขีดความส...

...
12 June 2024

3 ปัจจัยปั้น “Digital Product” ให้สำเร็จและแตกต่าง

"Digital Product คือ สินค้าและบริการที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ครอบคลุมรูปแบบหลากหลาย ทั้งแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือบริการสมัครสมาชิกต่างๆ บนช่องทางออนไ...

...
11 June 2024

ความจำเป็น & โอกาสธุรกิจจาก AI เพิ่มความได้เปรียบในทุกมิติของธุรกิจค้าปลีก

ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีที่จะสามารถเข้ามาพลิกโฉมธุรกิจ แน่นอนว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ย่อมเป็นหนึ่งในนั้น โดยหลายภาคธุรกิจต่างนำ AI มาใช้งานในส่...

...
7 June 2024

AI Road Maps Enhance AI Application Capabilities Bluebik Recommends AI Adoption Maturity Framework

Advanced artificial intelligence never stops surprising the world. AI trends in the next three to five years are likely to centre around generative...

...
6 June 2024

ความจำเป็น & โอกาสธุรกิจจาก AI ของต้องมีใน ‘ธุรกิจการเงิน’ (จริงหรือ?)

ภูมิทัศน์ธุรกิจการเงินกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เป็นผลพวงจากการบรรจบกันของ Artificial Intelligence - AI และเทคโนโลยีทันสมัย (Cutting-Edge Technolog...

...
31 May 2024

6 ลักษณะของ Data Quality พร้อมแนวทางสร้างข้อมูลคุณภาพ

ในยุคที่ข้อมูลคือตัวแปรสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ ไม่ว่าจะนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน สร้างโอกาสการขยายตัวใหม่ๆ หรือใช้ในการเทรนโ...

...
31 May 2024

ทำไมองค์กรต้องให้ความสำคัญกับ Data Strategy

ปัจจุบัน ข้อมูลได้กลายเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความได้เปรียบให้องค์กร ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการดำเนินงาน ลดความผิดพลาด บริหารจัดการทรัพย...

...
30 May 2024

จัดการข้อมูลไม่ดีผลลัพธ์ไม่เกิด แนวทางแก้ปัญหา Data Management

ในโลกธุรกิจทุกวันนี้ต่างเต็มไปด้วยปริมาณข้อมูลมากมายมหาศาล การบริหารจัดการข้อมูลซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่จะสร้างมูลค่าให้ธุรกิจและขับเคลื่อนการเติบโต...

...
28 May 2024

ปลดล็อคศักยภาพธุรกิจสู่ Modern Business ด้วยคลังข้อมูลสุดล้ำ ‘Data Lakehouse’

ปัจจุบันข้อมูล (Data) ถือเป็นสินทรัพย์และปัจจัยสำคัญของธุรกิจ โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องการก้าวสู่ Modern Business ผ่านการทรานส์ฟอร์มตัวเองเป็น Data-Dri...

...
23 May 2024

ถอดปัญหา..ทำไมองค์กรติดกับดักการสร้าง Data Governance

Data Governance หรือธรรมาภิบาลข้อมูล นับเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพด้วยการกำหนดทิศทาง ควบคุม ให้ข้อมูลมีค...

...
21 May 2024

8 ความท้าทาย ฉุดรั้งองค์กรสร้าง Data Literacy

ในยุคที่ข้อมูลกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบให้ธุรกิจ Data Literacy หรือความสามารถในการอ่าน ทําความเข้าใจ สื่อสารข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้...

...
15 May 2024

Data Democratization แก้คอขวดปัญหาการใช้ข้อมูลในองค์กร

ปัจจุบัน เกือบทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลเพื่อขีดความสามารถของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม องค์กรจำนวนไม่น้อยอาจยังคงเผชิญปัญหาในการนำข้อมูลมาใ...

...
7 May 2024

‘Data Governance’ จุดเปลี่ยนการใช้ AI และข้อมูลในธุรกิจ

ในโลกธุรกิจดิจิทัล ข้อมูล (Data) ถือเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Asset) ที่มิได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญ...

...
20 March 2024

Bluebik sees ISO/IEC 42001 guarantees ethical and risk-free use of AI and recommends 4 ways for businesses to effectively use AI

Bluebik Group Public Company Limited (BBIK), a leading consultancy on end-to-end digital transformation, is aware that businesses are facing 3 majo...

...
26 December 2023

DevSecOps คืออะไร? ทำไมเป็นแนวทางพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญ

DevSecOps คืออะไร? ทำไมเป็นแนวทางพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญ ในปัจจุบัน หลายองค์กรต่างมุ่งไปสู่การนำเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนการเติบโ...

...
6 December 2023

มัดรวมทุกแง่มุม ‘Sustainable Technology’ ที่องค์กรยุคใหม่ห้ามพลาด

หากมองเพียงผิวเผิน ‘Sustainable Technology’ หรือ ‘Green Tech’ กำลังเป็นเทรนด์ใหม่มาแรงที่พูดถึงอย่างแพร่หลายในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา แต่ในความเป็นจริ...

...
23 November 2023

ESG strategy for the higher value and sustainable growth of businesses

The world now has about 1.8 billion people of Generation Y who are also known as millennials. They constitute 23% of the global population and are ...

...
1 November 2023

MVSP คืออะไร ทำไมองค์กรต้องให้ความสำคัญก่อนเลือกผู้ให้บริการซอฟต์แวร์

ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ เริ่มหันไปใช้บริการผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการพัฒนา อ...

...
29 August 2023

Transforming Marketing Strategy with Generative AI

Many organizations are using artificial intelligence to drive their business but the key is how to use AI with its maximum efficiency and effective...

...
10 August 2023

Turn Info into Insights
Sharpen Strategic Decisions with Consolidated Data Platform
s

Digital-first operations are playing important roles in growing business. They refer to the application of technologies to boost efficiency and str...

...
28 June 2023

Bluebik foresees 5-fold growth in 2025 on full-scale overseas strategies and sustained service expansion

Bluebik Group Public Company Limited (BBIK), a leading consultancy on end-to-end digital transformation, is upbeat on its strategies which prove to...

...
28 June 2023

A close look at ‘SAP DI’, a key to unlock Cloud, On-Premise data management potential;

Nowadays organizations must handle the ever-growing amount of data and also maintain the security and good management of data to ensure their maxim...

...
31 May 2023

10 disruptive technology trends in 2023 – 2026, urging businesses to become “Digital-First Company”

Bluebik suggests 10 disruptive technology trends in 2023 - 2026, urging businesses to become “Digital-First Company” with 3 factors to be competiti...

...
22 March 2023

Bluebik recommends “Digital-First Company” – the business trend that creates growth opportunities

Bluebik Group Public Company Limited (BBIK), a leading consultancy on end-to-end digital transformation, suggests “Digital-First Company”, the majo...

...
30 January 2023

Prompt Responses to Cyber Attacks!

Like a coin, technology has two sides. The more merits and impacts technology has on everyday life and business, the more cyber threats it poses. T...

...
27 December 2022

3 Important Cybersecurity Issues in 2023

Blubik shares its clear vision of 3 important cybersecurity issues in 2023 when businesses should have ‘cyber resilience’ to cope with the cyberatt...

...
3 November 2022

What HR Teams Need to Keep up with Changes

Human resource departments are the back offices that play important roles in developing organizations in the digital era which requires personnel t...

...
18 October 2022

5 Principles of Cloud Architecture Design

Bluebik Group Public Company (BBIK), a leading consultancy and service provider on end-to-end digital transformation, presents five cloud architect...

...
11 October 2022

HR Solution – A Win-Win Tool for Organizational Transformation

Repetitive work was once a major issue of human resources departments. It included reports on clock-in, clock-out and overtime of employees for the...

...
28 September 2022

What is HR solution? Why are organizations using it?

The organizations that head for digital transformation are interested in the instruments that can assist in their management and one of the instrum...

...
15 September 2022

HumanOS, a boon to business

Personnel management is crucial to all business organizations from a small company with less than 10 employees to a large-scale one with a workforc...

...
6 September 2022

Innovative Business in Digital Era with CRM Roles Expanded beyond Customer Management

When it comes to Customer Relationship Management (CRM), most people think about an IT system used to manage relationships with customers. A CRM sy...

...
23 August 2022

What to do when SAP Fiori Client disappears from public app stores of Apple and Google?

The organizations that use SAP are supposed to be familiar with SAP Fiori Client which was the important mobile application that SAP developed and ...

...
10 May 2022

7 Rules to Guarantee Successful ERP Implementation and Increase Competitiveness

Digital disruption is forcing most organizations to speed up their digital transformation to thrive in the digital era. However, there is the quest...

...
11 April 2022

10-Point Checklist for Problem-Free Vendor Selection

Vendor selection is the most important factor to ensure that a program management office (PMO) can implement a project efficiently and a business o...

...
28 February 2022

Disruptive Growth, a strategy for exponential growth which makes survivors winners

Amid the COVID-19 crisis, many businesses have transformed their organizations for survival. However, survival alone is not enough. Business organi...

...
22 February 2022

4 Things Business Need to Know for Successful Data-Driven Marketing

In the new world of business, many people agree that data-driven marketing informs our understanding about customers, gives us clearer data about c...

...
15 February 2022

Vendor Selection: In the quest of finding right and perfect-matching vendors

Digital transformation is a must for the organizations that want to survive and improve their competitiveness. It includes the application of digit...

...
2 February 2022

5 Initiatives for Successful Digital Transformation, Limitless Capabilities and Exponential Growth

The influences of online channels on consumers’ behaviors as well as business environments, and recommends 5 initiatives for successful digital tra...

...
10 January 2022

PMO Can Learn How to Win from Squid Game Project Management Represents Survival Challenge

A project management office (PMO), without a second thought, should not have anything to do with Squid Game, the world-famous survival series on Ne...

...
1 December 2021

‘AAA Application Strategy’ New apps will capture customers’ hearts and have business targets hit

Business organizations must have application strategies. Many organizations develop apps which are parts of their digital transformation to offer g...

...
6 October 2021

“Data Governance” A Solid Foundation of Data-Driven Organizations. Unlocking Growth Potential

"Data Governance" in the 3 main areas of 1) data policy, 2) data governance team and 3) process will ensure the highest efficiency in data storage ...

...
25 June 2021

“AI Transformation” Unlock Potential to Become Data-Driven Organizations

Business organizations should conduct “AI Transformation” to apply artificial intelligence for the in-depth and real-time analyses of digital infor...

...
22 June 2021

Creating and Delivering Superior Digital Solutions

Many organizations try end-to-end digital transformation but not all of them can successfully apply technologies to serve their needs. Randomly sel...

...
1 June 2021

Agile Waterfall – The hybrid methodology plugs loopholes and enhances efficiency at modern organizations

Among the methodologies of modern organizations, agile has been mentioned regularly for years because it allows organizations to operate with flexi...

...
24 May 2021

“4A Model” For Businesses to Overcome New the COVID-19 Wave

Organizations should make use of its resources by applying the “4A Model” to – 1) Assess their potential and the readiness of their capital, techno...

...
14 May 2021

Agile Branding Make brands Fadelessly Famous

The world always changes and now it does even faster due to the COVID-19 pandemic. Clearly the waves of change smash like a flash especially when i...

...
14 May 2021

Turning Data into Valuable Insights

All businesses are already aware that in the digital era “data is a new oil”. Data become the main driver of economic growth. The more data are ava...

...
20 March 2021

“User Experience Design“ Is Above and Beyond Design

As most businesses do trade on digital platforms, user experience (UX) and user interface (UI) designs become crucial because they can guarantee th...

...
17 March 2021

Security, Why should businesses be focused in 2021?

Security is the first priority of all organizations. In the new world of businesses where digital channels become their major mechanisms and inform...

...
15 February 2021

Brick-and-mortar Shops Focusing on Creating Good Customer Experience with Technology to Impress Gen M

The businesses that depend mainly on brick-and-mortar shops to adapt during the new wave of COVID-19 to create strengths and opportunities. They sh...

...
23 January 2020

Virtual Agile helps organizations stay afloat amid economic slowdown

Every industry currently faces the endless waves of Digital Disruption. Both traditional and new technologies have been making rapid changes to con...