fbpx
Our people’s stories 5 April 2021

What is it like to be a data consultant at Bluebik?

ร่วมพูดคุยกับ ‘แบงค์ – ธนภัทร นิลวัชรมณี’ Senior Data Consultant จากแผนก Data Consulting ที่ Bluebik ถึงชีวิตในการทำงานตั้งแต่การทำงาน ไปจนถึงบรรยากาศภายในทีม ที่เพราะอะไรถึงทำให้มีความสุขกับการทำงานที่บลูบิคได้อย่างเต็มที่

This image has an empty alt attribute; its file name is 2021_04_02_BU_interview-02-1024x1024.png
Bank – Thanapat, Senior Data Consulting at Bluebik

What does Data Analytic team do?

การทำงานของเราจะประกอบไปด้วย 3 ทีมหลักคือ Business analysis, Data engineer, Data science

งานของเราจะเริ่มตั้งแต่เข้าไปศึกษาความหมาย ความเป็นมา โครงสร้าง และการใช้งานข้อมูลของลูกค้า โดยเราก็จะศึกษาว่าข้อมูลที่เป็นอยู่นั้นพร้อมใช้งานแล้วหรือยัง มีมาตรฐานตามที่ออกแบบไว้ไหม หรือถ้าเรามองว่ามีส่วนไหนที่สามารถพัฒนาได้เราก็จะแนะนำเพื่อให้ข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือมากพอที่จะสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดเตรียมระบบด้าน IT เพื่อรองรับการทำงานอย่างเหมาะสม และเริ่มทำการวิเคราะห์เชิงลึกต่อไปเพื่อพัฒนาโมเดลให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

What does value creation you contribute here 

ผลงานที่เราส่งมอบออกไปในแต่ละโปรเจค สามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าได้จริงๆ และเมื่อโปรเจ็คเราจบไป สิ่งที่เราสร้างไปก็ยั่งยืนและยังคงใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้

Why Bluebik?

บลูบิคเป็นบริษัทที่รวบรวมคนที่มีมุมมอง ทัศนะคติที่อยากจะพัฒนา และค้นหาสิ่งใหม่ตลอดเวลา พร้อมจะเสี่ยง พร้อมจะทำอะไรอยู่ตลอด พร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อมีปัญหากันอยู่เสมอ ขอเพียงแค่บอกกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากเมื่อเทียบกับประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา รวมไปถึงให้โอกาสและสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ อยู่เสมอ


We are Hiring !

Data Engineer : https://forms.gle/xAEtsE1ggi5jEgen6
Data Consultant : https://forms.gle/jMDPks9BfpU6gQ7o7

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02 636 7011