fbpx
Our people’s stories 29 April 2021

Learning Curve at Bluebik, From Zero to Hero

ร่วมพูดคุยกับ ‘บรรณ – ชาวิต สมนา’ Software Engineer จากแผนก Digital Excellence & Delivery ที่ Bluebik ถึงเรื่องราวการเรียนรู้และเติบโตจากการได้ทำงานที่ Bluebik ทั้ง Hard skills และ Soft skills ที่ช่วยต่อยอดและส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

จุดเริ่มต้นในการร่วมงานกับ Bluebik ในตำแหน่งปัจจุบัน และหน้าที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับทาง Bluebik ตั้งแต่ช่วงโปรแกรม Internship โดยช่วงแรกนั้นได้มีโอกาสทำหน้าหน้าที่ในตำแหน่งMobile Application Developer ซึ่งจะดูแลในด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับมือถือ โดยเวลาต่อมาได้มีโอกาสได้ลงโปรเจกต์ที่ต้องดูแลด้าน Front-end Development ซึ่งพอได้ลองทำแล้วก็มีความชอบและสนใจในส่วนนี้บวกกับเดิมมีความสนใจอยู่แล้วจึงได้ดูแลงานด้าน Front-end Development จนถึงปัจจุบัน

ประสบการณ์และความท้าทายในการมาร่วมงานกับ Bluebik ในช่วงแรก รวมถึงการก้าวผ่านอุปสรรคที่ผ่านมา

รวมถึงมี Training Course หลากหลายหัวข้อที่มีเข้ามาเรื่อย ๆ เนื่องจากเราทำงานอยู่ในสายของเทคโนโลยี ซึ่งองค์ความรู้และเครื่องมือในการพัฒนามีการปรับเปลี่ยน หรือพัฒนาอยู่เสมอซึ่งทาง Bluebik ก็ได้จัดหลักสูตรใหม่ ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นเรื่องดีที่ทำให้เราได้มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอด มากไปกว่านั้นทาง Bluebik เองก็มีการบริการที่หลากหลายจึงเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเข้าร่วมหลักสูตรนอกเหนือจากสายงานที่ตนเองทำอยู่ตามความสนใจของพนักงานได้ เช่นการวิเคราะห์ธุรกิจ การบริหารโปรเจกต์ และอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้เราได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านธุรกิจอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วยได้

ด้วยพื้นฐานของงานที่ Bluebik จะมีการทำงานโดยยึดจากตัวโปรเจกต์เป็นหลักซึ่งจะมีการหมุนเวียนบุคคลากรไปทำโปรเจกต์ใหม่ ๆ เสมอทำให้ต้องมีการปรับตัว และเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามแต่โปรเจกต์นั้น ๆ ซึ่งเป็นความท้าทายของเราที่จะต้องศึกษาและปรับตัวอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยทางบริษัทฯ มีหลักสูตรที่คอยช่วยเหลือพนักงานทั้งในเรื่องของความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้าง ส่งเสริม และต่อยอดความรู้ต่อองค์ความรู้ของพนักงาน อีกทั้งยังมีพี่ ๆ และทีมที่ให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาเพื่อทำให้ผลงานออกมาดีและมีคุณภาพ

เป็นการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากการลงมือทำงานจริง (On-the-job Training) ซึ่งแต่ละงานจะมีพี่ ๆ ในทีมคอยให้คำปรึกษา และชี้แนะแนวทางที่ทำให้ทีม และเราได้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาความรู้จากการทำงานจริงในทุก ๆ วัน

Training แบบไหนที่ประทับใจและเอาไปใช้พัฒนาตัวเองช่วยในการทำงานได้จริง

มองว่าทุกการ Training เป็นการเสริมพื้นฐานขององค์ความรู้ และรายละเอียดทางด้านเทคนิคเชิงลึก แต่เนื่องด้วยงานทางด้านการพัฒนาโปรแกรม มีสายงานย่อยที่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะทาง และความรู้ที่อัปเดตอยู่เสมอ ทาง Bluebik จึงได้จัดหลักสูตรปรับพื้นฐานเพื่อลดช่องว่าง และเข้าใจในส่วนงานย่อยอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำไปต่อยอด และประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้

นอกจากสายงานที่ทำงานอยู่ ก็สามารถเข้า Training ของแผนกได้อื่นด้วย

โดยส่วนตัวผมทำงานอยู่ในแผนกเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านโปรแกรม และได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น การวิเคราะห์ธุรกิจ การเงินและบัญชี ทำให้เรามีองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดทั้งยังประยุกต์ใช้กับงานของตนเอง ทั้งยังเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ติดตัวเราด้วย

จากวันแรกจนถึงวันนี้ ยังสามารถเรียนรู้อะไรมากมายจาก Bluebik 

เชื่อว่าในทุก ๆ วันที่ได้ทำงานที่นี้นั้น คือการได้เรียนรู้ และการพัฒนาตนเองเสมออีกทั้งเรายังทำงานในด้านที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยแล้ว ต้องมีพัฒนาตนเอง การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้เทคนิค ให้ทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละโปรเจกต์โดยส่วนเสริมนี้จะช่วยเสริมให้เราได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอจึงมองว่าทุกวัน และทุกโปรเจกต์ที่ผ่านเข้ามาคือความท้าทาย และการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ


We are Hiring !
Digital Excellence & Delivery

Business Analyst : http://ow.ly/kGf350Eu7Xn
Software Development : http://ow.ly/Pqy750Eu7Xr
UX/ UI Designer : http://ow.ly/4SFK50Eu7Xp
Tester : http://ow.ly/ijmJ50Eu7Xt
System Analyst : http://ow.ly/CoJ350Eu7Xx
Tech Lead : http://ow.ly/itCE50Eu7Xq
Cloud Engineer : http://ow.ly/m6rW50Eu7Xo

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02 636 7011