fbpx
Our people’s stories 12 May 2021

Ph.D. Journey: Never-ending Data Challenges

ร่วมพูดคุยกับ ‘หยิม – ดร. เธียรนิธิ วฤทธิษัย’ Data Consulting Manager จากแผนก Advanced Data Analytics and Big Data ถึงเรื่องราว การร่วมงานกับเราตั้งแต่ระหว่างเรียน Ph.D. ด้าน Electrical Engineering ที่ Imperial College London จนหลังสำเร็จการศึกษาและกลับมาร่วมงานกับบลูบิคอีกครั้ง รวมถึงความท้าทายและโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้น

เริ่มต้นชีวิตการทำงานกับบลูบิคร่วมไปกับการเรียน Ph.D.

การเริ่มต้นการทำงานที่นี่ครั้งแรกมาจากคำแนะนำของเพื่อนสนิทที่ร่วมงานอยู่กับบริษัทฯ อยู่แล้ว และประกอบกับว่าช่วงนั้นอยู่ในช่วงของการพักจากการฝึกงานระหว่างเรียน Ph.D. จึงได้ตัดสินใจมาร่วมงานกับบลูบิคเป็นแบบ Secondment คือยังสามารถรักษาสถานภาพการฝึกงานร่วมไปกับการเป็นพนักงานประจำที่บลูบิคได้ ซึ่งในตอนนั้นได้มีโอกาสเข้ามาเป็น Software Engineer รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ควบคู่ไปกับการดูแลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาแนวทางคำตอบให้กับโจทย์ของลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ

ความกดดันเมื่อต้องทำหลายสิ่งพร้อม ๆ กัน ทั้งการฝึกงาน การเรียน และการทำงาน เพื่อเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

สำหรับตอนนั้นคือตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องจบ Ph.D. ให้ได้ เนื่องจากเราทุ่มเทมาหลายปีแล้ว และไม่อยากยอมแพ้ระหว่างทาง ซึ่งการกลับมาทำ Secondment ที่บลูบิคส่วนหนึ่งนั้นก็ช่วยให้ผมสามารถตกผลึกและฮึดสู้ที่จะกลับไปสะสางสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จก่อนจะทำในสิ่งที่อยากทำ

จากความประทับใจที่ได้เคยร่วมงาน หลังจากจบ Ph.D. ก็ตัดสินใจกลับเข้ามาทำงานบลูบิคอีกครั้งเป็นทางเลือกแรก 

ต้องยอมรับว่าระหว่างที่กลับไปทำจบ Ph.D. ก็มีโอกาสอื่น ๆ ที่น่าสนใจเข้ามาเช่นกัน แต่เมื่อได้ลองพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมและความเป็นไปได้จากหลาย ๆ ด้านของการหาที่ทำงานที่ดีที่สุดสำหรับผมในตอนนั้น การกลับมาทำที่บลูบิคเป็นทางเลือกแรกของผม ซึ่งส่วนสำคัญมากที่สุดอันนึงนั้นก็คือในช่วงที่ทำ Secondment ที่บลูบิคนั้น แม้จะเป็นเวลาแค่ 6 เดือนกว่า ๆ แต่ทำให้ผมผูกพันกับองค์กรมาก ระบบองค์กรสมัยใหม่ที่ Practical และ Flexible สูงรวมถึงบรรยากาศแบบ ‘Adult high school’ ทำให้การไปทำงานที่บลูบิคไม่เคยรู้สึกเหนื่อยและมีความสุข

การกลับมาทำงานที่บลูบิคอีกครั้งทำให้รู้สึกตื่นเต้นไปกับการเติบโตของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีความรับผิดชอบและความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้น

ในช่วง 1 ปีระหว่างการกลับไปเรียน Ph.D. ให้จบและกลับมาทำงานที่บลูบิคแบบ Full-time อีกครั้ง ทำให้ตื่นเต้นมากว่าบลูบิคเติบโตเร็วมาก (จนน่าตกใจ) เพียงแค่ 3 ปีหลังจากที่ได้รู้จักกัน จากบริษัท SME ขนาดเล็ก-กลาง กลายเป็นบริษัทที่กำลังจะเข้าตลาด mai ซึ่งตรงนี้ก็นำมาซึ่งความท้าทายภายในองค์กรที่จะต้องรักษา Standard และ Performance ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

โดยในตอนแรกคิดว่าจะได้กลับมาทำ Machine Learning Modelling ตามที่ได้ฝึกฝนมาจากการเรียน Ph.D. แต่ด้วยสถานการณ์ ความรับผิดชอบ และการที่เราได้เติบโตขึ้นทำให้งานที่เข้ามามีเป็นไปในทาง Data Engineering และงานบริหารเป็นส่วนใหญ่ ช่วงนี้เลยหันไปเพิ่ม Managerial Skills ต่าง ๆ เช่น Project Management เพื่อเอาไว้ช่วยเสริมการเป็น Technical Expert ในอนาคตต่อไป

เมื่อลองพิจารณาอนาคตของตัวเองที่บลูบิคแล้วนั้น…

อนาคตกับบริษัทฯ ที่มองไว้คือเมื่อหลังจากที่มั่นใจว่าได้ความเข้าใจในงาน Project Management มากพอแล้ว ก็อยากกลับไปทำด้าน Machine Learning ที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญรวมถึงอยากได้ Executive-Level Knowledge ของด้าน Data Engineering ด้วยเช่นกัน เพราะการเป็น Data Professional ที่มีศักยภาพนั้นเราไม่จำเป็นต้องทำเป็นทั้ง Machine Learning Modelling, Data Engineering และ Business Analytics แต่เราต้องรู้กลไกภาพกว้างของความเชี่ยวชาญด้านอื่นเพื่อที่จะสามารถสื่อสารความเชี่ยวชาญของเราให้คนที่เชี่ยวชาญในด้านอื่นเข้าใจได้อย่างแท้จริง ซึ่งตัวบริษัทบลูบิคมีความยืดหยุ่นสูงที่คอยผลักดันให้พนักงานค้นพบ/เรียนรู้ความสามารถพรสวรรค์ใหม่ ๆ ของตัวเอง และพร้อมสร้างบรรยากาศ ทีม เครื่องมือต่าง ๆ ที่จะคอยช่วยเราพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทักษะใหม่หรือความเชี่ยวชาญเดิม

โดยรวมสำหรับผม Bluebik still has many to offer” เพื่อที่ให้ผมยังเติบโตในทักษะการงาน รวมถึงเป้าหมายระยะยาวเช่นกัน


We are Hiring !
Advanced Data Analytics and Big Data

Data Engineer : https://forms.gle/xAEtsE1ggi5jEgen6
Senior Data Consultant : https://forms.gle/jMDPks9BfpU6gQ7o7

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02 636 7011