fbpx
บล็อก 17 สิงหาคม 2021

รู้จัก BBIK หุ้นคอนซัลต์ด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน เจ้าแรกของประเทศ

BBIK กับที่มาสู่ IPO

นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบมจ. บลูบิค กรุ๊ป (“BBIK”) ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ IPO อย่างเต็มตัว ด้วยรูปแบบการดำเนินงาน ผลประกอบการ ความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจและเทคโนโลยี จึงทำให้หุ้น BBIK กลายเป็นอีกหนึ่งตัวที่นักลงทุนหลายท่านให้ความสนใจ วันนี้เราจึงอยากชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับ BBIK หุ้นด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชันเจ้าแรกของไทย

BBIK เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงคำว่า “Bluebik” ได้อย่างชัดเจน แล้วรู้กันหรือไม่ว่าแท้จริงแล้วคำว่า “Bluebik” เองก็มีที่มาจากคำว่า “Blue Ocean” กลยุทธ์น่านน้ำสีน้ำเงินที่หมายถึงโอกาสทางธุรกิจที่อยู่รอบ ๆ ตัว รวมกับคำว่า “Rubik” ที่สื่อถึงการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมีกลยุทธ์ ดังนั้นเมื่อนำทั้งสองคำมารวมกัน จึงมีความหมายโดยรวมว่า บลูบิคช่วยแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ลูกค้าผ่านกระบวนการความคิดที่ซับซ้อน เพื่อแสวงหาโอกาสและผลกำไรทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าในมุมมองที่แตกต่างอย่างลงตัวและยั่งยืนในยุค Digital Transformation

ปัจจุบัน องค์กรธุรกิจเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน จึงต้องการที่ปรึกษาในการทรานส์ฟอร์มองค์กรให้ประสบความสำเร็จในทุกมิติ บลูบิค ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจคอนซัลต์ที่ให้บริการอย่างครบวงจร จึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรหลายแห่ง เพื่อช่วยเสริมขีดความสามารถในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด 

ในตลาดหุ้นไทย ยังไม่เห็นหุ้นบริษัทที่เป็น Professional service อย่างบริษัทคอนซัลต์มากนัก แตกต่างจากในตลาดหุ้นต่างประเทศที่มีบริษัทคอนซัลต์จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้น เช่น Accenture และ Infosys เป็นต้น ที่นักลงทุนมองเห็นโอกาสการเติบโตของบริษัทเหล่านี้ รวมถึงกระแสของ Digital Transformation ซึ่งการ IPO ครั้งนี้จะทำให้ BBIK กลายเป็นหุ้นคอนซัลต์ด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชันตัวแรกของไทยและเป็นอีกทางเลือกใหม่ของนักลงทุน 

BBIK เกาะเทรนด์ Digital Transformation

เชื่อว่าคำว่า “Digital Transformation” เป็นคำแรก ๆ ที่เกือบทุกองค์กรนึกถึงในช่วงเวลานี้ด้วยการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามาเร่งตลาดให้เกิดการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา รวมถึงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมากลายมาเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ทุกองค์กรทราบดีแล้วว่า รูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว ดังนั้นการปรับตัว เอาตัวรอด และเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ซึ่งสามารถเห็นได้จากการเติบโตและการประยุกต์ใช้ของเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานของหลายองค์กร เช่น

1. Internet of Things (IoT) ที่สามารถเชื่อมต่อพฤติกรรมมนุษย์ให้เข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต และแปลงเปลี่ยนมาเป็นข้อมูลที่มีมูลค่าให้กับองค์กรธุรกิจ 

2. Big Data เมื่อสามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น การวิเคราะห์หรือการหาโอกาสทางด้านธุรกิจย่อมสูงขึ้นด้วยเช่นกัน 

3. Cloud Computing ด้วยนวัตกรรมนี้ส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถสร้างการดำเนินงานชนิด Anywhere, Anytime ให้กับธุรกิจของตนเองได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายได้สะดวกมากขึ้น

และด้วยปัจจัยการเติบโตเหล่านี้ส่งผลให้ภายใน 2025 มูลค่าตลาดของ Digital Transformation ทั่วโลกคาดว่าจะโตเฉลี่ย 16.5% (อ้างอิงจาก MarketsandMarkets Research) ซึ่งรวมถึงประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตขึ้นทุกปีด้วยเช่นกัน จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าบริการที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชัน จะกลายเป็นธุรกิจที่อยู่ในเทรนด์การเติบโต สามารถเกาะกระแสของทุกธุรกิจไปได้ในทุกยุคหลังจากนี้ด้วย

บลูบิค ยกระดับ Consulting service สู่บริการทรานส์ฟอร์มแบบครบวงจร

บลูบิค คือบริษัทคอนซัลต์เจ้าแรกในไทยที่ให้บริการที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation ได้อย่างครบวงจร ซึ่งมีมาตรฐานคุณภาพบริการทัดเทียมได้กับบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก แต่ขณะเดียวกัน ยังสร้างความได้เปรียบได้จากเข้าใจบริบทของการทำธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้ง จึงทำให้บลูบิคกลายเป็นที่ปรึกษาระดับต้น ๆ ของประเทศและได้รับความไว้วางใจจากองค์กรขนาดใหญ่จำนวนมาก

การให้บริการที่ปรึกษาของบลูบิคนั้นถือได้ว่าเป็นการยกระดับ Consulting services ที่มากกว่าการให้คำปรึกษา แต่คือการทรานส์ฟอร์มแบบครบวงจรให้องค์กรต่าง ๆ สามารถเติบโตในยุคของดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนผ่าน 5 บริการ ดังนี้ 

1. บริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ (Management Consulting) โดยทำหน้าที่ค้นหาปัจจัยความสำเร็จทางธุรกิจให้แก่ลูกค้า กำหนดทิศทางกลยุทธ์ด้านต่างๆ วิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสเชิงเศรษฐศาสตร์จากการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Exponential Growth)

2. บริการที่ปรึกษาการบริหารจัดการโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic PMO) โดยทำหน้าที่บริหารโครงการขนาดใหญ่ ที่มีความซับซ้อนสูงให้กับองค์กรขนาดใหญ่ และเข้าไปวางโครงสร้างระบบไอทีภายในองค์กร  

3. บริการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Digital Excellence and Delivery) โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านดิจิทัลครบวงจรและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร อาทิ การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานและส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ (UX/UI) บนหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน  

4. บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Big Data & Advanced Analytics) โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงให้คำแนะนำการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล เพื่อนำไปใช้สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม  

5. บริการด้านทรัพยากรบุคคลชั่วคราวที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอที (IT Staff Augmentation) โดยทำหน้าที่จัดหาพนักงานที่เชี่ยวชาญด้านไอที อาทิ โปรแกรมเมอร์ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อปฏิบัติงานตามกำหนดระยะเวลาจนจบโครงการ

บลูบิคกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและรวดเร็ว

บลูบิค ก่อตั้งในปี 2556 โดยเริ่มจากพนักงานไม่กี่คน แล้วขยายธุรกิจจนมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 100 กว่าคน และในปี 2564 บลูบิค ได้ลงนามความร่วมมือด้านการลงทุน (Joint Venture) ระหว่างบริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด หรือ Modulus ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ในการจัดตั้งบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ “ORBIT Digital” โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับ OR   

ตลอดเวลากว่า 8 ปีในธุรกิจคอนซัลต์ บลูบิคเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จากความต้องการบริการที่ปรึกษาขององค์กรธุรกิจที่เผชิญกระแสดิสรัปชัน จนต้องหาทางปรับรูปแบบการดำเนินงานให้เข้ากับยุคดิจิทัลมากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ความแข็งแกร่งทางธุรกิจของบลูบิค สะท้อนออกมาจากผลประกอบการของบริษัทที่ปรับตัวขึ้นทุกปี…

 • ปี 2561 รายได้ 132.80 ล้านบาท กำไรสุทธิ 19.22 ล้านบาท
 • ปี 2562 รายได้ 184.94 ล้านบาท กำไรสุทธิ 31.71 ล้านบาท
 • ปี 2563 รายได้ 200.53 ล้านบาท กำไรสุทธิ 44.29 ล้านบาท 
 • รายได้เติบโตเฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมา 22.9%
 • กำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมา 55.8%

ที่น่าสนใจคืออัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ของ บลูบิค เมื่อปี 2563 เติบโตถึง 22.1% 

หากเทียบกับบริษัทในกลุ่มผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการนวัตกรรมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก นับว่าสูงกว่าอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ย ซึ่งอยู่ที่ 14.21% 

ตัวเลขการเติบโตที่แข็งแกร่งมาจากฐานลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ โดยฐานลูกค้าของบลูบิคต่างเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ แบ่งเป็น 

 • กลุ่มธุรกิจประกัน คิดเป็น 40.1%
 • กลุ่มธุรกิจธนาคารและบริการทางการเงิน คิดเป็น 26.5%
 • กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็น 5.6%

ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจนี้ต่างอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต 

บลูบิคกับก้าวต่อไปที่พร้อมท้าชนบริษัทระดับโลก

การเข้าตลาดหลักทรัพย์ของบลูบิคในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวสำคัญสู่การเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้ไปขยายธุรกิจ สู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น

 • ทุ่มเทพัฒนาและขยายทีมบุคลากร และวางแผนสร้างศูนย์การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Learning Academy Center) เพราะสำหรับบลูบิคแล้ว “คน” คือทรัพยากรสำคัญที่สุด และเป็นหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จของบริษัท  
 • จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Development Center) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อเป็นบริการทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กร ที่จะช่วยเสริมสร้างการเติบโตให้ธุรกิจในอนาคต
 • ลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพการเติบโต และช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปลงทุนโดยตรง หรือผ่านการควบรวมกิจการ (M&A) 
 • ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินงานจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
 • เสริมศักยภาพการบริหารจัดการภายใน ผ่านการยกระดับระบบซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร 
 • ขยายพื้นที่สำนักงานรองรับการเพิ่มบุคลากร

ด้วยการระดมทุนครั้งนี้เชื่อว่าจะทำให้ บลูบิค สามารถขยายและรองรับบริการได้อย่างเต็มความสามารถไม่แพ้คอนซัลระดับโลก

กันยายนนี้! เตรียมพบกับ IPO ของบลูบิค

และในเดือนกันยายนนี้ บลูบิคจะเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

โดยสามารถติดตามกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ IPO ผ่านหน้าเพจ Bluebik Facebook 

และถ้าหากอยากอ่านเป็นเอกสารหรือติดตามข่าวสารเรื่องหุ้น “BBIK” สามารถศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://investor.bluebik.com/ 

*หมายเหตุ บทความนี้ไม่ได้มีเจตนาให้ซื้อหรือขายหุ้นนี้ 
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุน