fbpx
บล็อก 3 กุมภาพันธ์ 2022

อัปเดตความก้าวหน้าล่าสุดของ Metaverse

นโยบายขององค์การแห่งชาติ และองค์การระหว่างประเทศ

ในแต่ละประเทศและองค์การระหว่างประเทศ จะมีทัศนคติต่อ Metaverse ที่แตกต่างกัน และเนื่องจากในระบบเศรษฐกิจของ Metaverse พื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือการจัดการเหรียญ (token economy) ที่ทำงานบนระบบ Blockchain ซึ่ง Blockchain คือเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดสำหรับสกุลเงินดิจิตัล ดังนั้น เรามาดูนโยบายในด้านเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain และสกุลเงินดิจิตัล ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence), interactive technology, cloud computing และ edge computing ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่คอยสนับสนุน Metaverse 

สหรัฐอเมริกา: หน่วยงาน ONC (Office of the National Coordinator for Health Information Technology) ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของกระทรวงสาธารณะสุขและมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา จัดงานวิ่งมาราธอนที่พัฒนาโดยแฮกเกอร์ด้านสุขภาพ เพื่อที่จะนำเทคโนโลยี blockchain ไปใช่กับภาคส่วนของการดูแลสุขภาพ ฝ่ายบริหารของรัฐสภาในนามของทรัมป์เห็นถึงศักยภาพของ blockchain และได้ทำการจัดทั้งทีมพัฒนา blockchain ในส่วนของภาครัฐขึ้น นอกจากนี้ รัฐสภาของสหรัฐอเมริกาประกาศให้มีการจัดตั้งรัฐสภาคณะกรรมการการตัดสินใจด้าน blockchain (Congressional Blockchain Decision Committee) และเกิด “แถลงการณ์เกี่ยวกับแพลตฟอร์มการเทรดสินทรัพย์ดิจิตัลที่อาจผิดกฎหมาย” ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ยืนยันว่าสินทรัพย์ดิจิตัลเข้ารหัสเป็นหลักทรัพย์ แต่ไม่มีคุณลักษณะเฉพาะและสถานพทางกฎหมายแบบสกลุเงินจริง

จีน: ในเดือนตุลาคม 2016 กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เผยแพร่ “2016 China Blockchain Technology and

Application Development White Paper” (เอกสารราชการการพัฒนาเทคโนโลยี blockchain และแอปพลิเคชันของประเทศจีนปี 2016) และปีเดียวกันช่วงเดือนธันวาคม รัฐบาลได้ใส่เทคโนโลยี blockchain ลงในแผนข้อมูลระดับชาติที่ชื่อว่า “13th five-year” และในเดือนพฤษภาคม 2021 กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ออกรายงาน “ความคิดเห็น แนะนำ เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของแอปพลิเคชันและการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี blockchain”

ญี่ปุ่น: ได้จัดตั้งองค์การอุตสาหกรรม blockchain แห่งแรก ซึ่งมีชื่อว่า the Japan Blockchain Association (JBA) และจัดตั้งพัธมิตรความร่วมมือด้าน blockchain และในเดือนเมษายน 2017 ญี่ปุ่นได้ประกาศใช้ “Payment Services Act” ซึ่งเป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการว่า Bitcoin สามารถใช้จ่ายได้อย่างถูกกฎหมาย และทำการจัดตั้งข้อกำหนดที่ชัดเจนสำหรับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตัล และสินทรัพย์เข้ารหัส นอกจากนี้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้ให้คำนิยาม “Metaverse” แต่ยังคงไม่ตัดสินให้เป็นรูปแบบธุรกิจที่ได้รับการรับรองในตอนนี้ นอกจานี้ยังมีการวางแผนที่จะปรับปรุงกฎหมายและแนวทางการพัฒนา และพยายามที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโลกเสมือนจริงของทั่วโลก

เกาหลีใต้: รัฐบาลเกาหลีหวังว่าจะได้เป็นตัวหลักในอุคสาหกรรม Metaverse ในปี 2022 รัฐบาลวางแผนที่จะจัดสรรงบประมาณ 9.3 ล้านล้านวอน (ประมาณ 2.6. แสนล้านบาท) เพื่อเร่งการทำ digital transformation และปลูกฝังอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น Metaverse พร้อมกันกับการช่วยเหลือบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงบริษัทร่วมทุนสร้าง blockchain คาดว่าในปี 2025 เงินจำนวน 2.6 ล้านล้านวอน (ประมาณ 72.8 หมื่นล้านบาท) จะใช้ไปกับ Metaverse, blockchain และเทคโนโลยีอื่นๆ ดังนั้นตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2025 แพลตฟอร์ม Metaverse ที่พัฒนาโดยบริษัทของประเทศเกาหลีจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำของเทคโนโลยี Metaverse ในระดับโลก

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้ โดยสำนักงานการศึกษาของกรุงโซลกล่าวว่าจะเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนประถม และโรงเรียนมัธยม 2100 แห่ง เพื่อการเปิดประตูสู่โลกของ Metaverse โดย Kim Enbei ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงโซลกล่าวว่า “จากการสร้างห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์โดยอิงพื้นฐานมาจาก Metaverse เรานำเสนอความจริงเสมือนและปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และพยายามอย่างมากที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ”

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: ในปี 2016 ดูไบจัดตั้งคณะกรรมการ blockchain สากล ต่อมาในปี 2017 รัฐบาลดูไบประกาศว่า Emcredit หรือบริษัทในเครือของ Dubai Economy จะร่วมมือกับ US-based startup Object Tech Grp Ltd เพื่อสร้างสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสที่มีชื่อว่า emCash ส่งผลให้ปลายปี 2020 UAE Securities and Commodities Authority (SCA) ได้ออก “Chairman of the Authority’s 2020 Decision (21/RM) on the Regulation of Crypto Assets” และในเดือนตุลาคม 2021 รัฐบาลดูไบจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด blockchain เพื่อร่วมกันเริ่มต้นในการเปลี่ยนถ่ายจากระบบเศรษฐกิจ crypto สู่ Metaverse

นอกจากนี้ธนาคารกลาง UAE ประกาศว่าแผนการสำหรับปี 2023 – 2026 เพื่อตระหนักถึงการดำเนินงานของ CBDC และทำให้ UAE เป็น 1 ใน 10 ชั้นนำของโลกด้านการทำ digital transformation ของภาคการเงิน

ITU: ในเดือนเมษายน 2020 ITU ได้ตีพิมพ์มาตรฐานสากลสำหรับ blockchain เป็นครั้งแรก และได้จัดงานประชุมใหญ่ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 30 เมษายน 2021 ในงานประชุมนั้นข้อเสนอ 3 ข้อเกี่ยวกับมาตรฐานสากลสำหรับ blockchain ซึ่งนำโดย Chinese Academy of Information and Communications Technology ได้ถูกอนุมัติ

IEEE: ในวันที่ 6 ธันวาคม 2017 การจัดตั้ง IEEE Blockchain Asset Trading Committee ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ และในวันที่ 3 ธันวาคม ปี 2020 IEEE Standard for Data Format for Blockchain Systems ได้ถูกตีพิมพ์ภายใต้การนำของ China Electronics Standardization Institute นอกจากนี้ในปี 2021 IEEE ก็ได้เผยแพร่ IEEE Global CIO and CTO Interview Survey: Opportunities and Challenges in 2021, and Key Technology Trends

จากการทำแบบสอบถาม พบว่าเทคโนโลยีที่จะเป็น trend ในปี 2021 ก็คือ AI, machine learning, 5G และ Internet of Things (IoT)

IET: IET Blockchain ได้เปิดตัวด้วยความร่วมมือของ IET, มหาวิทยาลัย Tongji และแอปพลิเคชัน blockchain จากเซียงไฮอย่าง SERCBAAS โดยมุ่งไปที่การเผยแพร่ผลลัพธ์ที่ล้ำสมัยเกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้นของ blockchain, เทคโนโลยีประยุกต์และการพัฒนาอุตสาหกรรม, นวัตกรรมเทคโนโลยี และมุมมองล่าสุด

WWW: ในวันที่ 8 และ 9 มิถุนายน ปี 2016 การประชุม Decentralized Web Summit ครั้งแรกได้ถูกจัดขึ้นที่เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา Tim Berners-Lee นักประดิษฐ์ของ WWW ได้กล่าวในที่ประชุมว่า blockchain และ P2P จะถูกใช้เพื่อสร้าง decentralized internet นอกจากนี้ WWW Consortium W3C จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับ blockchain เรียกร้องให้มีการสร้างมาตรฐานสาธารณะสำหรับเทคโนโลยี blockchain

บริษัทในประเทศต่าง ๆ และสินค้า/บริการทั่วไป

ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่า Metaverse รวบรวมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่น 5G, Cloud Computing, Computer Vision, Blockchain, Artificial Intelligence เป็นต้น และมีการใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น วิดีโอเกม ศิลปะ และธุรกิจ เรามีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ขององค์การระหว่างประเทศและประเทศต่าง ๆ บน Metaverse เนื่องจากนโยบายที่แตกต่างกันของประเทศต่าง ๆ ใน Metaverse ในแต่ละประเทศ บริษัทตัวแทน ผลิตภัณฑ์ทั่วไปและแผนการพัฒนาของพวกเขายังแตกต่างกัน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้ริเริ่ม Metaverse มีรูปแบบ Metaverse ที่ค่อนข้างกว้างขวาง ซึ่งถูกนำไปใช้ในหลายสาขา เช่น ธุรกิจ เกม ศิลปะ และกิจการสังคม ประเทศจีนมีตลาดขนาดใหญ่และบริษัทอินเทอร์เน็ตที่แข็งแกร่งและแอปพลิเคชันที่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตมากมาย บริษัทอินเทอร์เน็ตในประเทศได้แนะนำธุรกิจ วิดีโอเกม และศิลปะใน Metaverse ประเทศญี่ปุ่นที่มีข้อได้เปรียบในด้านอุตสาหกรรม ACG (“Animation, Comics, and Games”) และทรัพยากร IP ที่หลากหลาย ญี่ปุ่นกำลังมุ่งเน้นไปที่การใช้งานในด้านแอนิเมชั่นและวิดีโอเกม ในขณะที่เกาหลีใต้นำโดยรัฐบาลและขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรมไอดอล แบรนด์หรูของเยอรมันและอิตาลีพยายามสร้างลูกค้าให้มากขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์เสมือนจริง เป็นต้น

  • United States of America (USA)
Amazonตั้งแต่ปี 2008 Amazon ได้พัฒนาการ ประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับ VR ช้อปปิ้ง และพยายามใช้ Metaverse เพื่อสร้างพื้นที่ช้อปปิ้งเสมือนจริง ที่นักช้อปสามารถโต้ตอบกับสินค้าดิจิทัลได้ โดยการสร้าง “Amazon shopping mall” เสมือนจริงใน Metaverse เพื่อแสดงจุดยืนที่โดดเด่นในตลาด
Robloxผู้เล่นสามารถสร้างโลกเสมือนจริงของตัวเอง หรือ เขียนเกมได้หลากหลายรูปแบบ Roblox รองรับอุปกรณ์ VR เพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับผู้ใช้งาน Roblox กลายเป็นแพลตฟอร์ม UGC (User Generated content) เกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก รองรับ iOS, Android, PC, Mac และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ปัจจุบัน Roblox เป็น “โลก” ที่มีศักยภาพใกล้เคียงกับ Metaverse มากที่สุด
Facebookในเดือนกันยายน 2019 Facebook ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มโซเชียล VR Facebook Horizon และเปิดตัวเบต้าสาธารณะในเดือนสิงหาคม 2020
ในเดือนกันยายน 2021 Facebook ได้ประกาศว่าจะกลายเป็นทีมงาน Metaverse และเปลี่ยนเป็นบริษัท Metaverse ภายในห้าปีและลงทุนอย่างน้อย 10 พันล้านดอลลาร์  (ประมาณ 3.3 แสนล้านบาท) ในโครงการ Reality Labs และในเดือนตุลาคม ปีเดียวกัน Facebook ประกาศเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็น Meta
Epic Gamesในเดือนเมษายน 2021 Epic Games ประกาศลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 33 พันล้านบาท) ในการสร้าง metaverse และเข้าซื้อกิจการ Skethfab ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโมเดล 3 มิติที่ใหญ่ที่สุด เพื่อดึงผู้ใช้งานจาก Skethfab และเพิ่มส่วนแบ่งทางตลาดใน metaverse ของตัวเอง
DisneyTilak Mandadi CTO ของดิสนีย์กล่าวว่าการสร้าง “สวนสนุก metaverse” จะเป็นขั้นตอนต่อไปในวิวัฒนาการของสวนสนุกของดิสนีย์
SnapchatSnapchat ได้เปิดตัวอวาตาร์และฟิลเตอร์แบบกำหนดเองเพื่อเติมเต็มโลกด้วยเนื้อหาดิจิทัล
ปัจจุบัน Snapchat ได้เปิดตัว Bitmoji ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้โพสท่าทางและสร้างตัวเองเป็นอวตาร Bitmoji 3 มิติ
Nvidiaเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2021 Nvidia ประกาศแผน Nvidia Omniverse เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันและการจำลองเสมือนครั้งแรกของโลก
MicrosoftMicrosoft ระมัดระวังเกี่ยวกับ Metaverse
Wei Qing: “Metaverse” จะมีคุณค่าในทางปฏิบัติก็ต่อเมื่อสามารถนำมันกลับสู่โลกจริงได้
Decentralandโลกเสมือนจริงของ VR ที่ใช้ Ethereum ซึ่งเป็นระบบ Decentralized เต็มรูปแบบแห่งแรกที่ผู้ใช้งานเป็นเจ้าของ โดยเนื้อหาหลักของ Decentraland คืองานศิลปะ และมีสถานที่สำหรับจัดแสดงงานศิลปะดิจิทัลโดยเฉพาะ
TencentTencent ได้ลงทุนทั้งหมดใน ระบบนิเวศ Metaverse รวมถึงการพัฒนา AR แพลตฟอร์ม เกม “Avakin life”, แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลง Spotify เป็นต้น และได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “Kings Metaverse” และ “TiMi Metaverse” ในเดือนกันยายน 2021
Alibabaอาลีบาบายื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเช่น “Ali Metaverse” และ “Taobao Metaverse” โดยมี Tan Ping ผู้รับผิดชอบ XR Lab แบ่ง Metaverse ออกเป็นสี่ชั้น: L1 (โครงสร้างโฮโลแกรม)L2 (การจำลองภาพสามมิติ)L3 (การรวมตัวกันของโลกเสมือนและโลกจริง)L4 (การเชื่อมโยงเสมือนจริง)
ByteDanceByteDance เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานสูง เช่น Douyin ก็ได้ลงทุนเกี่ยวกับ Visual Computing และ AI Computing เช่นกัน
Moore Thread เปิดตัวเกม “Restart the World” และเข้าซื้อกิจการ PICO ซึ่งเป็นบริษัทอุปกรณ์ VR ของจีน
NetEaseNetEase มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเกมและการพัฒนาเกมในอุปกรณ์ที่มีระดับล่าง
บริษัทลงทุนในแพลตฟอร์ม meta-computing ของ IMPROBABLE เพื่อให้บุคคลที่สามสามารถสร้างโลกเสมือนจริงและในแพลตฟอร์มตัวละครเสมือนของ IMVU
Shenzhen Zqgame Co.,LtdZqgame เป็นสตูดิโอเกมจีนระดับต้นของประเทศ ในวันที่ 6 กันยายน 2021 Zqgame ได้ปล่อยตัวอย่างของเกม Brew Master เกมที่สามารถให้ผู้เล่นเริ่มต้นธุรกิจในสภาพแวดล้อมจำลองและได้รับกับผลกระทบในชีวิตจริง
Wondershare Technology Group Co.,LtdWondershare Technology ได้ลงทุนใน Realibox เพื่อปรับปรุงรูปแบบธุรกิจในด้าน AR/VR และสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่มั่นคงสำหรับการปรับใช้ Metaverse เบื้องต้น
  • China
TencentTencent ได้ลงทุนทั้งหมดใน ระบบนิเวศ Metaverse รวมถึงการพัฒนา AR แพลตฟอร์ม เกม “Avakin life”, แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลง Spotify เป็นต้น และได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “Kings Metaverse” และ “TiMi Metaverse” ในเดือนกันยายน 2021
Alibabaอาลีบาบายื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเช่น “Ali Metaverse” และ “Taobao Metaverse” โดยมี Tan Ping ผู้รับผิดชอบ XR Lab แบ่ง Metaverse ออกเป็นสี่ชั้น: L1 (โครงสร้างโฮโลแกรม)L2 (การจำลองภาพสามมิติ)L3 (การรวมตัวกันของโลกเสมือนและโลกจริง)L4 (การเชื่อมโยงเสมือนจริง)
ByteDanceByteDance เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานสูง เช่น Douyin ก็ได้ลงทุนเกี่ยวกับ Visual Computing และ AI Computing เช่นกัน
Moore Thread เปิดตัวเกม “Restart the World” และเข้าซื้อกิจการ PICO ซึ่งเป็นบริษัทอุปกรณ์ VR ของจีน
NetEaseNetEase มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเกมและการพัฒนาเกมในอุปกรณ์ที่มีระดับล่าง
บริษัทลงทุนในแพลตฟอร์ม meta-computing ของ IMPROBABLE เพื่อให้บุคคลที่สามสามารถสร้างโลกเสมือนจริงและในแพลตฟอร์มตัวละครเสมือนของ IMVU
Shenzhen Zqgame Co.,LtdZqgame เป็นสตูดิโอเกมจีนระดับต้นของประเทศ ในวันที่ 6 กันยายน 2021 Zqgame ได้ปล่อยตัวอย่างของเกม Brew Master เกมที่สามารถให้ผู้เล่นเริ่มต้นธุรกิจในสภาพแวดล้อมจำลองและได้รับกับผลกระทบในชีวิตจริง
Wondershare Technology Group Co.,LtdWondershare Technology ได้ลงทุนใน Realibox เพื่อปรับปรุงรูปแบบธุรกิจในด้าน AR/VR และสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่มั่นคงสำหรับการปรับใช้ Metaverse เบื้องต้น
  • Japan
Sony, HassilasMechaverse เป็นแพลตฟอร์ม Metaverse ของญี่ปุ่นตัวแรก บริษัทต่างๆ สามารถดำเนินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มนี้ได้อย่างรวดเร็ว และนำเสนอวิดีโอแนะนำและการทดลองแบบจำลอง 3 มิติสำหรับผู้เข้าร่วมงาน
GREEGREE ดำเนินธุรกิจ Metaverse ผ่านบริษัทในเครือ REALITY คาดว่าภายในปี 2024 จะลงทุน 10 พันล้านเยน (2.9 พันล้านบาท) เพื่อพัฒนาสำหรับผู้ใช้งานจำนวนมากกว่า 100 ล้านคนทั่วโลก
Avex Business Development, Digital Motionการพัฒนาธุรกิจของ Avex และ Digital Motion ได้ก่อตั้ง “Virtual Avex Group” ซึ่งวางแผนที่จะส่งเสริมแอนิเมชั่นหรือตัวละครในเกมที่มีอยู่ จัดกิจกรรมของศิลปินเสมือนจริง และคอนเสิร์ตเสมือนจริงโดยศิลปินตัวจริงและกิจกรรมอื่นๆ
  • South Korea
SAMSUNGSAMSUNG ได้เปิดตัว “Samsung Global Metaverse Fund”
SK Telecom ในเดือนกรกฎาคม 2021 SK Telecom เปิดตัวโลกเสมือนจริงที่เรียกว่า “ifland” ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเป็นผู้จัดและเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมผ่านตัวการ์ตูน
UrbanbaseUrbanbase เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงพื้นที่ 3 มิติ สำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการออกแบบตกแต่งภายใน บริษัทระดมทุนได้ 13 พันล้านวอน (ประมาณ 364 ล้านบาท) ในรอบการระดมทุน B+  เงินทุนจะถูกใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี VR/AR และ 3D
Metaverse Allianceสำนักงานอุตสาหกรรมสารสนเทศและการสื่อสารของเกาหลี ส่งเสริมการจัดตั้ง 25 องค์กรและบริษัท เข้าสู่ “Metaverse Alliance” เพื่อสร้างระบบนิเวศ Metaverse ภายใต้การนำของภาคเอกชนโดยรัฐบาลและความร่วมมือทางธุรกิจ โดยตระหนักถึงแพลตฟอร์ม Metaverse ที่เปิดกว้างในด้านต่างๆ ของโลกจริงและโลกเสมือน

  • England
Sotheby’s Sotheby’s ได้เปิดตัว “Sotheby’s Metaverse” และจัดประมูลพิเศษในชื่อ “Natively Digital 1.2: The Collectors” ซึ่งมีงานศิลปะ NFT ที่แสดงพร้อมกันมากถึง 53 ชิ้น
Maze TheoryMaze Theory สตูดิโอ VR ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ จะสร้าง “fan Metaverse” เกี่ยวกับ IPs และ fan universes ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
  • United Arab Emirates
MetaDubai MetaDubai กำลังสร้างเมือง Metaverse ในดูไบโดยใช้ Blockchain, NFT, AI, Decentralized เพื่อพัฒนาภาพโลกเสมือนจริง ระบบเศรษฐกิจ และแอพพลิเคชั่นที่สมบูรณ์ที่สุด
RippleRipple บริษัทชำระเงินด้วย Blockchain ได้ประกาศจัดตั้งสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคที่ Dubai International Financial Center (DIFC)
  • French
Stage11 แพลตฟอร์มเพลง Metaverse ของฝรั่งเศส Stage11 ปิดรอบระดมทุน 5 ล้านยูโร นำโดยกองทุนร่วมลงทุนของยุโรป Otium Capital เพื่อสร้างเพลงที่มีความกลมกลืนระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนใน Metaverse
  • Germany
RIMOWA RIMOWA แบรนด์กระเป๋าเดินทางสุดหรูของเยอรมนี ประกาศบน Instagram เมื่อเดือนพฤษภาคมว่า จะร่วมมือกับสตูดิโอออกแบบ NUOVA เพื่อเปิดตัวงานศิลปะ NFT 4 ชิ้นที่เรียกว่า “Blueprints from the Metaverse”
  • Italy
Gucci Gucci แบรนด์หรูจากอิตาลีเปิดตัวรองเท้ากีฬาเสมือนจริง หลังจากซื้อรองเท้าแล้ว ผู้บริโภคสามารถใช้รองเท้าในแอพ Gucci และแพลตฟอร์มโซเชียล VR, VR CHAT หรือลองใช้บนแพลตฟอร์มเกม Roblox