fbpx

บล็อก

อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในทุกแวดวงธุรกิจ
เพื่อแรงบันดาลใจในการบริหารธุรกิจจากบลูบิค

#Data x
...
19 ตุลาคม 2021

‘Data’ ฟันเฟืองขับเคลื่อนโลกการตลาด

เป็นที่ทราบกันดีในแวดวงนักการตลาดว่าผลิตภัณฑ์เกิดใหม่จะต้องก้าวเข้าสู่วงจรชีวิต 4 ช่วง (Product Life Cycle) ตั้งแต่ช่วงแนะนำสินค้า (Introduction) ช...