fbpx

บล็อก

อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในทุกแวดวงธุรกิจ
เพื่อแรงบันดาลใจในการบริหารธุรกิจจากบลูบิค

#Productivity x
...
7 ธันวาคม 2021

การบริหารจัดการเวลา คือ การวางแผนในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

นิยามของการบริหารจัดการเวลา (Time Management) มีค่อนข้างหลากหลาย รวมถึงวิธีการหรือแนวทางในการบริหารจัดการเวลาก็มีบุคคลหรือสำนักต่าง ๆ มากมายได้เขีย...