fbpx

บล็อก

อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในทุกแวดวงธุรกิจ
เพื่อแรงบันดาลใจในการบริหารธุรกิจจากบลูบิค

#ReCommerce x
...
21 ธันวาคม 2020

ReCommerce ธุรกิจที่กลับมาใหม่เมื่อเทรนด์ผู้บริโภคเปลี่ยน

แม้การระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา นับเป็นหนึ่งในวิกฤตครั้งใหญ่สำหรับหลายธุรกิจ แต่ขณะเดียวกัน ก็ทำให้บางธุรกิจค้นพบโอกาสสร้างการเติบโตใหม่ๆ ไม...