fbpx

บล็อก

อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในทุกแวดวงธุรกิจ
เพื่อแรงบันดาลใจในการบริหารธุรกิจจากบลูบิค

#Robot Framework x
...
16 พฤศจิกายน 2021

Robot Framework กุญแจช่วยพัฒนา Quality Assurance

แน่นอนว่าในยุคของ Digital Transformation หลายองค์กรมีการปรับตัวการนำเทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้งาน รวมถึงการสร้างแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อพัฒ...