fbpx

บล็อก

อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวในทุกแวดวงธุรกิจ
เพื่อแรงบันดาลใจในการบริหารธุรกิจจากบลูบิค

#talents x
...
29 มิถุนายน 2022

กระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร วิธีดึงกลุ่ม Talents ให้อยู่กับองค์กร

ทีมเป็นส่วนสำคัญมากในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี และกระตุ้นประสิทธิภาพของการทำงาน อีกทั้งยังเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันของคนทำงาน และแรงดึงดูดให้ยัง...