fbpx

บทความ

อัปเดตข่าวสารและเทรนด์ด้านกลยุทธ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพิ่มพูนความรู้ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ

#Data Architecture x
...
29 มิถุนายน 2022

ปฏิวัติข้อมูลองค์กรด้วย “Data Architecture” รับมือความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูลขยะ

“Garbage in – Garbage Out (GIGO) หมายถึง ป้อนขยะเข้ามา ก็จะได้ขยะออกไป” เป็นนิยามที่มักพบได้บ่อยในโลกของ Computer Science และ Data Analytics ที่สะท...